single.html

USA:n Patriot Act ja ulkomainen yritys

Patriot-laissa on yli 140 artiklaa ja se on laajentanut huomattavasti USA:n viranomaisten oikeuksia kerätä ja saada tietoja kaikesta toiminnasta, jolla voidaan USA:n viranomaisten näkemyksen mukaan olevan vaikutusta USA:n turvallisuuteen ja terrorismin estämiseen.

Kuuluu sopimuspohjaluokkiin:Englanninkieliset sopimuspohjat, Muuta sopimustietoa