ICT-sopimus ja asiakkaan nimen kaytto markkinoinnissa

ICT-palvelujen tarjoajilla on usein pyrkimys esitellä merkittäviä asiakkuuksiaan ja projektejaan nettisivuillaan ja muussa markkinoissaan. Jos asiakkaalta ei saada todistettavaa suostumusta asiakkaan nimen käyttöön, on myyjällä pääsääntöinen velvollisuus pitää asiakassuhde vain omana tietonaan.

Vaikka myyjä olisi saanut ostajalta suullisesti luvan kertoa asiakkuudesta julkisesti, kannattaa myyjän silti liittää kauppasopimukseen erillinen sopimuslauseke julkistamisen ehdoista. Jos asiakkaalta ei saada todistettavaa suostumusta asiakkaan nimen käyttöön, on myyjällä pääsääntöinen velvollisuus pitää asiakassuhde vain omana tietonaan.

Eräät asiakkaat eivät halua missään tapauksessa nimeään esiin. Toiset taas ovat vain tyytyväisiä, jos firman logo näkyy mahdollisimman monissa yhteyksissä. Julkisuuteen myönteisesti suhtautuvan asiakkaan kannattaa silti sopimuksessa varata oikeus poistaa nimensä myyjän asiakaslistauksista, jos tilanne jostain syystä muuttuu.

Toisinaan pienelle ICT-yritykselle saattaa olla erittäin merkittävää saada julkiseksi referenssiksi suuri kansainvälinen asiakasyritys. Tällöin ICT-yritys voi jo tarjousvaiheessa yrittää tarjota tuotteitaan alennetulla hinnalla, jos sopimukseen saadaan liittää suurasiakkaan nimen julkistamisen salliva sopimuslauseke. Mikäli asiakas ei kuitenkaan kaupoilleen julkisuutta halua, myy myyjä tuotteensa ilman ns. referenssialennuksia.

Alla olevassa esimerkissä on erään ICT-sopimuksen asiakkaan nimen julkistamista
ja lehdistötiedotetta koskeva verraten tasapuolinen sopimuslauseke.

Esimerkkilauseke: asiakkaan nimi markkinoinnissa: ARTICLE 22 – PUBLICITY 22.1 Company may use the name and/or logo of the Buyer in a list of customers used in all marketing materials until requested to cease this use by the Buyer. Within forty-five (45) days of signing this Agreement Company may publish a press release announcing the acquisition of the Buyer as a customer, provided the Buyer has an opportunity to review and approve the press release. 22.1 Yhtiö voi käyttää Ostajan nimeä ja/tai logoa asiakaslistauksessaan kaikessa markkinointimateriaalissaan siihen saakka kunnes Ostaja pyytää käytön lopettamista. Yhtiö voi 45 päivän kuluessa tämän sopimuksen allekirjoituksesta julkistaa lehdistötiedotteen, jossa kerrotaan asiakkuuden alkamisesta, jos Ostajalla on ollut mahdollisuus tarkistaa ja hyväksyä lehdistötiedotteen sisältö.

Kirjoittaja

Kari Keturi

Law Office Dancon Oy:n lakimies Kari Keturi avaa ict-sopimustekstien keskeisiä kohtia.