Lisätietoja palvelusta

Sopimustekstien tekijä

ICT-sopimuspohjakokoelmakonseptin on kehittänyt ja kaikki sopimuspohjat on laatinut lakimies ja perustajaosakas Kari Keturi Law Office Dancon Oy:stä. Keturi on toiminut yrittäjänä vuodesta 1990 helsinkiläisessä kansainväliseen liikejuridiikkaan keskittyneessä lakitoimistossaan ja tehnyt tuhansia juridisia toimeksiantoja sadoille suomalaisille ja ulkomaisille yrityksille. Toimiston asiakaskunta koostuu tällä hetkellä pääasiassa keskikokoisista ja pienemmistä suomalaisyrityksistä, joilla ei ole palveluksessaan omaa lakimiestä.

Kari Keturi on erikoistunut sopimusten laatimiseen ohjelmisto- ja ICT-alalta sekä ICT-yritysten IPR- ja yhtiöoikeusasioiden hoitamiseen.

Yrityskohtainen koulutus ja säännöllinen luennointi eri järjestöjen ja organisaatioiden tilaisuuksissa ICT-alan juridiikasta ovat myös olennainen osa Keturin lakipraktiikkaa. TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry:n kanssa Keturi on ollut yhteistyössä jo 1990-luvun lopulta lähtien.

ICT-sopimuspohjapalvelun käyttöehdot

Tutustu palvelun käyttöehtoihin tästä

Palvelun tilaaminen ja maksaminen

Palvelu tilataan verkkokauppasovelluksen kautta.

Mikäli tilaaja valitsee maksutavaksi  verkkopankin tai luottokortin, palvelu on  tilaajan käytössä välittömästi kun tilausprosessi on saatettu päätökseen.

Jos  tilaaja valitsee maksutavaksi  laskun, lähetämme tilaajalle ensisijaisesti verkkolaskun tai mikäli verkkolaskutustietoja ei ole ilmoitettu, lähetämme paperilaskun.
Laskun lähetyksen jälkeen lähetämme pyydettäessä laskun kopion sähköpostitse tilaajan antamaan osoitteeseen. Kun maksusuoritus näkyy pankkitilillämme, avaamme palvelun ja lähetämme asiakkaalle siitä viestin.

Jos asiakas maksaa laskulla ja haluaa palvelun nopean avauksen, hän voi pyytää lähettämään laskusta sähköpostikopion ja maksaa laskun sen perusteella sekä toimittaa maksukuitin kopion sähköpostilla jari.salo(at)tieke.fi, tämän jälkeen avaamme palvelun.

Tieke ry

TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry on puolueeton ja riippumaton yhdistys. TIEKE on vaikuttaja, verkottaja ja vauhdittaja digitaalisen osaamisen kehittämisen ja digitaalisten toimintaprosessien edistämisen alueilla. TIEKE ry on perustettu 1981.

Päivitykset

Suomenkieliset ICT-sopimuspohjat

Uutta 2019

WWW-sivuston suunnittelusopimus (palvelua ostavan yrityksen näkökulmasta)

Sopimuspohja tehty ensisijaisesti www-sivustopalvelua ostavan yrityksen näkökulmasta erityisesti tilanteeseen, jossa web-sivuston luomisen lisäksi suunnittelijayritykseltä ostetaan myös web-sivuston ylläpitoa ja päivityspalvelua.

WWW-sivuston suunnittelusopimus (palvelua myyvän yrityksen näkökulmasta)

Sopimuspohja tehty ensisijaisesti www-sivustopalvelua myyvän yrityksen näkökulmasta erityisesti tilanteeseen, jossa web-sivuston luomisen lisäksi suunnittelijayritykseltä ostetaan myös web-sivuston ylläpitoa ja päivityspalvelua.

Osakassopimuksen muutos (pääosakkaan exit)

Sopimuspohja tehty neutraalista näkökulmas­ta tilanteeseen, jossa merkittävä osakas luopuu osakkuudestaan ja myy osakkeensa muille osakkaille sekä vapautuu samalla kaikista velvoitteistaan yhtiötä ja muita osakkaita kohtaan.

LAINASOPIMUS (osakkaan neutraali lainasopimus)

Sopimuspohja on neutraalista näkökulmasta tilanteeseen, jossa yrityksen uusi osakas antaa lainaa osakkuusyhtiölleen. Laina nostetaan erissä ja lainalle ei anneta vakuutta ja Lainanantaja voi halutessaan maksaa lainan pois ennen erääntymistä.

 

Englanninkieliset ICT-sopimuspohjat

Uutta 2019              

White Label Platform License Agreement (ostajan näkökulma)

White Label Platform License Agreement -sopimuspohja on tehty ensisijaisesti ostajan näkökulmasta erityisesti tilanteeseen, jossa ICT-palveluyritys tarjoaa ohjelmistoalustansa (Platform) ostajayrityksen käyttöön ja ostaja saa tuotteilleen ostajannäköisen SaaS/ohjelmistopalvelun.

Tässä sopimuspohjassa ostajayritys saa lähinnä vain oman brandinsa näköisen palvelun, mutta itse teknisen ratkaisun toteutus ja kaikki muu toiminnallisuus on ICT-palveluyrityksen tuottamaa. Ostaja maksaa palvelusta erillisen tilauslomakkeen/hinnaston mukaiset maksut.

White Label Platform License Agreement (myyjän näkökulma)

White Label Platform License Agreement -sopimuspohja on tehty ensisijaisesti myyjän näkökulmasta erityisesti tilanteeseen, jossa ICT-palveluyritys tarjoaa ohjelmistoalustansa (Platform) ostajayrityksen käyttöön ja ostaja saa tuotteilleen ostajannäköisen SaaS/ohjelmistopalvelun.

Tässä sopimuspohjassa ostajayritys saa lähinnä vain oman brandinsa näköisen palvelun, mutta itse teknisen ratkaisun toteutus ja kaikki muu toiminnallisuus on ICT-palveluyrityksen kontrollissa. Ostaja maksaa palvelusta erillisen tilauslomakkeen/hinnaston mukaiset maksut.

White Label Service Agreement (myyjän näkökulma)

White Label Service Agreement -sopimuspohja on tehty ensisijaisesti myyjän näkökulmasta erityisesti tilanteeseen, jossa ICT-palveluyritys tarjoaa mobiilipalvelujen ohjelmistoalustansa (Platform) ostajayrityksen käyttöön ja ostaja saa mobiilisovelluksilleen ostajannäköisen mobiiliohjelmistopalvelun.

Tässä sopimuspohjassa ostajayritys saa lisenssillä käyttöönsä oman brandinsa näköisen palvelun, mutta itse teknisen ratkaisun toteutus ja kaikki muu toiminnallisuus on ICT-palveluyrityksen kontrollissa. Ostaja maksaa palvelusta erillisen hinnaston mukaiset maksut.

Shareholders Agreement (henkilöosakkaan näkökulma)

Sopimuspohja tehty henkilöosakkaiden näkökulmasta tilanteeseen, jossa yhtiö on äskettäin perustettu ja siinä on vain muutamia tasavertaisia henkilöitä osakkaina, jotka kaikki toimivat myös yhtiön hallituksessa ja työntekijöinä (erillisillä työsopimuksilla). Tässä osakkaat voivat halutessaan myydä osakkeensa 60 päivän ilmoitusajalla ja samalla heidän kilpailukieltonsa päättyy.

 

Uutta 2018

Suomenkieliset ICT-sopimuspohjat

Henkilötietojen käsittelysopimus (neutraali versio)
Sopimuspohja on tehty neutraalista näkökulmas­ta tilanteeseen, jossa kaksi yritystä käsittelee yhteistoiminnassaan henkilötietoja ja ne ovat näin ollen velvoitettuja tekemään EU:n tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaisen sopimuksen henkilötietojen käsittelystä. Tämä dokumenttipohja on pääsopimuksen (toimitussopimus) liite, jota ei erikseen allekirjoiteta.

Jälleenmyyntisopimus (jälleenmyyjän SaaS-versio)
Jälleenmyyjän ja loppuasiakkaan välinen sopimuspohja tehty jälleenmyyjän näkökulmas­ta tilanteeseen, jossa jälleenmyyjä myy kolmannnen osapuolen omistamia ohjelmistoja loppuasiakkaalle pääasiassa SaaS-konseptilla ja tarjoaa myös teknistä asiakastukea loppuasiakkaalle.

Laitetoimitussopimus (myyjän versio, lyhyt)
Sopimuspohja on tehty myyjämyönteisestä näkökulmas­ta tilanteeseen, jossa asiakasyritys ostaa toimittajalta kertatoimituksena laitteiston ja sen asennuksen. Hinta- ja maksuehdot määritellään erillisessä liitteessä ja muutoin noudatetaan pääosin IT-vakioehtoja.

Reklamaatio toimituksen puutteellisuudesta
Dokumenttipohja tehty tilanteeseen, jossa ohjelmistotoimitusta suorittavan toimittajan osasuoritus ei ole voimassaolevan projektitoimitussopimuksen mukainen ja tilaaja reklamoi kirjallisesti toimittajalle puutteellisuuksista.

 

Englanninkieliset ICT-sopimuspohjat

Uutta 2018

Data Protection Agreement (neutraali versio)
Sopimuspohja on tehty neutraalista näkökulmas­ta tilanteeseen, jossa kaksi yritystä käsittelee yhteistoiminnassaan henkilötietoja ja ne ovat näin ollen velvoitettuja tekemään EU:n tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaisen sopimuksen henkilötietojen käsittelystä. Tämä dokumenttipohja on pääsopimuksen (toimitussopimus) liite, jota ei erikseen allekirjoiteta.

Technology License Agreement (neutraali versio)
Sopimuspohja tehty neutraalista näkökulmas­ta tilanteeseen, jossa teknologian omistaja antaa lisenssinsaajalle kertamaksulla pysyvän käyttöoikeuden käyttää nykyteknologiaansa. Tässä lisenssinsaaja voi vapaasti muokata hankkimaansa teknologiaa omiin tarkoituksiinsa, mutta teknologian omistajan tuotekehitykseen lisenssinsaajalla ei synny käyttöoikeuksia. Lisäksi tässä teknologian omistaja pidättyy määräaikaisesti kilpailemasta lisenssinsaajan kanssa.

Technology License Agreement (ostajan versio)
Sopimuspohja tehty lisenssinsaajan näkökulmas­ta tilanteeseen, jossa teknologian omistaja/myyjä antaa lisenssinsaajalle kertamaksulla pysyvän käyttö- ja yksinoikeuden käyttää nykyistä teknologiaansa sekä luovuttamaan myös tulevan tuotekehityksensä ostajalle ilman lisäkorvausta. Mikäli kertakorvaus on määrältään vähäinen, on sopimusluonnos hyvin epäedullinen myyjälle, sillä tässä käytännössä lisenssinsaaja ostaa myyjältä pääosan myyjän liiketoiminnasta lisenssisopimuksella ja myyjälle jää oikeudet vain yhteen sovellukseen/tuotteeseen.

Shareholders’ Agreement (useita henkilöosakkaita)
Sopimuspohja tehty tilanteeseen, jossa yhtiössä on useita henkilöosakkaita ja osakkeiden siirrosta/myynnistä on sovittu yksityiskohtaisesti. Toimitusjohtajana tässä on ei-osakas ja hänen valtuutensa on tässä yksilöity ja rajattu tarkasti.

Shareholders’ Agreement (hallituksen valinta)
Sopimuspohja tehty neutraalista näkökulmasta tilanteeseen, jossa sijoittajayritys on ostanut erillisellä kauppasopimuksella henkilöosakkailta operatiivisen kohdeyhtiön osake-enemmistön. Kohdeyhtiön henkilöosakkaat säilyttävät vähemmistöosakkuuden ja sopijapuolet sopivat tässä ensisijaisesti kohdeyhtiön hallituksen kokoonpanosta ja valinnasta.