Käyttöehdot

Suomenkielisen ICT-sopimuspohjakokoelman käyttöehdot 11.12.2023

1. Yleistä

Tämä asiakirja sisältää TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry:n (jäljempänä ”Palvelun tarjoaja”) ICT-sopimuksien ”Suomenkielisiä sopimuspohjia” -osion eli suomenkielisen ICT-sopimuspohjakokoelman (jäljempänä ”Palvelu”) käyttöä koskevat käyttöehdot.

2. Käyttöoikeus

Saatuaan tilauksen Palvelun tarjoaja lähettää tilausvahvistuksen, jos Palvelun tarjoaja hyväksyy saadun tilauksen sekä lähettää toimintaohjeet tilaajalle. Maksettuaan alla kohdassa 5 mainitut maksut ja saatuaan käyttäjätunnuksen/salasanan (jäljempänä ”Käyttäjätunnus”) on Palvelun käyttäjä hyväksynyt käyttöehdot ja sitoutunut näitä noudattamaan.

Palvelun käyttöoikeus on ainoastaan Palvelun käyttäjäksi rekisteröidyllä oikeushenkilöllä. Palvelun käyttöoikeuksia ei myydä kuluttajille tai muille yksityishenkilöille. Palvelun käyttöoikeutta ei ole oikeutta siirtää. Palvelun käyttäjä vastaa kaikesta Käyttäjätunnuksellaan tapahtuvasta käytöstä, ja siitä että Palvelun käyttö kaikilta osin noudattaa näitä käyttöehtoja.

Palvelun käyttäjä on velvollinen pitämään salassa saamansa Käyttäjätunnuksen.

3. Käyttäjän vastuut ja velvollisuudet

3.1 Aineistot ja tekijänoikeus

Yksinomainen tekijänoikeus Palvelun sisältöön, aineistoon ja materiaaliin on Palvelun tarjoajalla ja/tai Palvelun tuottaneella lakitoimistolla.
Palvelun käyttäjällä on oikeus käyttää ja hyödyntää Palvelua vain omassa sopimustoiminnassaan.

3.2 Kustannukset

Palvelun käyttäjä vastaa kaikista Palvelun käytöstä aiheutuvista tai siihen liittyvistä kustannuksista kuten esimerkiksi Palvelun käyttäjän teknisen laiteinfrastruktuurin luomisesta ja ylläpidosta, tietoliikenneyhteyksistä ja tietoliikennemaksuista.

3.3 Korvausvelvollisuus

Mikäli Palvelun käyttäjä rikkoo Palvelun käyttöehtoja, on Palvelun tarjoajalla oikeus lopettaa Palvelun tarjoaminen sekä oikeus välittömästi mitätöidä Käyttäjätunnus. Palvelun väärinkäyttö aiheuttaa vahingonkorvausvelvollisuuden Palvelun käyttäjälle, jonka on korvattava Palvelun tarjoajalle aiheutettu vahinko täysimääräisesti.

3.4 Tarkistusvelvollisuus

Palvelun käyttäminen ei ole riittävä keino hoitaa yrityksen sopimusasioita ja Palvelun käyttäjä on velvollinen omalla kustannuksellaan tarkistuttamaan Palvelun tarjoaman informaation ajankohtaisuuden ja soveltuvuuden omaan liiketoimintaansa pätevällä lakimiehellä tai muulla asiantuntijalla.

4. Palvelun tarjoajan vastuut ja velvollisuudet

4.1 Palvelun tarjoajan vastuun rajoitukset

Palvelu sisältää yleisluonteista liiketoiminnallista informaatiota ja se ei ole luonteeltaan juridista neuvontaa. Palvelun tarjoaja ei miltään osin vastaa Palvelun käytön soveltuvuudesta Palvelun käyttäjän liiketoimintaan.

Palvelun käyttäjä hyödyntää ja käyttää Palvelua omalla vastuullaan. Missään olosuhteissa Palvelun tarjoajan korvausvastuu ei ylitä Palvelun käyttäjän maksamaa Palvelun vuosimaksua.

4.2 Palvelun saatavuus

Palvelu on käytettävissä Palvelun tarjoajan palvelimella. Palvelun tarjoaja pyrkii toimimaan siten, että Palvelu on keskeytyksettä saatavilla ko. palvelimella, mutta Palvelun tarjoaja varaa oikeuden tilapäisiin katkoihin Palvelun saatavuudessa teknisten syitten takia.

5. Palvelun hinta, sopimuksen kestoaika, irtisanominen ja viivästysmaksu

5.1 Toistaiseksi voimassaoleva tilaus

Palvelun kalenterivuosihinta on toistaiseksi voimassaolevalla tilauksella 485,00 € + alv 24 %. Tämän summan maksamalla Palvelun käyttäjä on oikeutettu käyttämään Palvelua kuluvan kalenterivuoden loppuun saakka. Mikäli Palvelun uusi käyttäjä maksaa ensimmäisen käyttömaksunsa Palvelun tarjoajalle loppuvuodesta 1.10.-31.12.välisenä aikana, jatkuu Palvelun käyttäjän käyttöoikeus Palveluun näissä tapauksissa seuraavan kalenterivuoden loppuun saakka.

Palvelun hinta on aina sama, riippumatta siitä mihin aikaan vuodesta käyttäjä liittyy Palvelun käyttäjäksi ja Palvelun käytön lopettaminen kesken kalenterivuoden ei oikeuta maksupalautukseen. Mikäli Palvelun käyttäjä ei irtisano sähköpostitse tai muuten kirjallisesti Palvelua päättymään viimeistään joulukuun 15. päivä, jatkuu Palvelun käyttöoikeus toistaiseksi kalenterivuoden kerrallaan. Palvelun tarjoaja ilmoittaa mahdollisesta hinnankorotuksesta tai muista Palvelua koskevista muutoksista seuraavalle kalenterivuodelle viimeistään joulukuun 1. päivänä ja laskuttaa tammikuun alussa uuden Palvelun käyttömaksun Palvelun käyttäjältä.

5.2 Määräaikainen tilaus 6 kuukautta

Palvelun hinta on määräaikaisella tilauksella 695,00 € + alv 24 %. Tämän summan maksamalla Palvelun käyttäjä on oikeutettu käyttämään Palvelua 6 kuukauden ajan, jonka jälkeen Palvelun käyttöoikeus automaattisesti päättyy.

5.3 Viivästys-, huomautus- ja selvittelymaksu sekä perimiskustannukset

Viivästyneestä maksusta Palvelun tarjoajalla on oikeus periä korkolain mukainen viivästyskorko eräpäivästä lukien.

Maksukehotuksesta Palvelun tarjoajalla on oikeus periä huomautusmaksu (joka on suuruudeltaan 10 % toistaiseksi voimassaolevan tilauksen vuosimaksusta) sen käsittelystä aiheutuneiden kustannusten kattamiseksi.

Mikäli Palvelujen käyttäjä pyytää Palvelun tarjoajalta erillisiä tilausyksilöintejä (kuten PO-numeroita tai muita vastaavia tunnuksia), jotka edellyttävät selvittelyä tai toimenpiteitä Palvelun tarjoajalta, on Palvelun tarjoajalla oikeus periä laskutuksen selvittelymaksu (joka on suuruudeltaan 10 % toistaiseksi voimassaolevan tilauksen vuosimaksusta) selvittelyistä aiheutuneiden kustannusten kattamiseksi.

Palvelun tarjoajalla on yllämainittujen huomautus- ja selvittelymaksujen ja viivästyskoron lisäksi oikeus periä laskun perimisestä aiheutuvat kohtuulliset muut perimiskustannukset.

6. Riitojen ratkaisu

Tätä sopimusta koskevat riita-asiat ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa Suomen lainsäädännön mukaan.

Englanninkielisen ICT-sopimuspohjakokoelman käyttöehdot 11.12.2023

1. Yleistä

Tämä asiakirja sisältää TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry:n (jäljempänä ”Palvelun tarjoaja”) ICT-sopimuksien ”Englanninkielisiä sopimuspohjia” -osion eli englanninkielisen ICT-sopimuspohjakokoelman (jäljempänä ”Palvelu”) käyttöä koskevat käyttöehdot.

2. Käyttöoikeus

Saatuaan tilauksen Palvelun tarjoaja lähettää tilausvahvistuksen, jos Palvelun tarjoaja hyväksyy saadun tilauksen sekä lähettää toimintaohjeet tilaajalle. Maksettuaan alla kohdassa 5 mainitut maksut ja saatuaan käyttäjätunnuksen/salasanan (jäljempänä ”Käyttäjätunnus”) on Palvelun käyttäjä hyväksynyt käyttöehdot ja sitoutunut näitä noudattamaan.

Palvelun käyttöoikeus on ainoastaan Palvelun käyttäjäksi rekisteröidyllä oikeushenkilöllä. Palvelun käyttöoikeuksia ei myydä kuluttajille tai muille yksityishenkilöille. Palvelun käyttöoikeutta ei ole oikeutta siirtää. Palvelun käyttäjä vastaa kaikesta Käyttäjätunnuksellaan tapahtuvasta käytöstä, ja siitä että Palvelun käyttö kaikilta osin noudattaa näitä käyttöehtoja.

Palvelun käyttäjä on velvollinen pitämään salassa saamansa Käyttäjätunnuksen.

3. Käyttäjän vastuut ja velvollisuudet

3.1 Aineistot ja tekijänoikeus

Yksinomainen tekijänoikeus Palvelun sisältöön, aineistoon ja materiaaliin on Palvelun tarjoajalla ja/tai Palvelun tuottaneella lakitoimistolla.
Palvelun käyttäjällä on oikeus käyttää ja hyödyntää Palvelua vain omassa sopimustoiminnassaan.

3.2 Kustannukset

Palvelun käyttäjä vastaa kaikista Palvelun käytöstä aiheutuvista tai siihen liittyvistä kustannuksista kuten esimerkiksi Palvelun käyttäjän teknisen laiteinfrastruktuurin luomisesta ja ylläpidosta, tietoliikenneyhteyksistä ja tietoliikennemaksuista.

3.3 Korvausvelvollisuus

Mikäli Palvelun käyttäjä rikkoo Palvelun käyttöehtoja, on Palvelun tarjoajalla oikeus lopettaa Palvelun tarjoaminen sekä oikeus välittömästi mitätöidä Käyttäjätunnus. Palvelun väärinkäyttö aiheuttaa vahingonkorvausvelvollisuuden Palvelun käyttäjälle, jonka on korvattava Palvelun tarjoajalle aiheutettu vahinko täysimääräisesti.

3.4 Tarkistusvelvollisuus

Palvelun käyttäminen ei ole riittävä keino hoitaa yrityksen sopimusasioita ja Palvelun käyttäjä on velvollinen omalla kustannuksellaan tarkistuttamaan Palvelun tarjoaman informaation ajankohtaisuuden ja soveltuvuuden omaan liiketoimintaansa pätevällä lakimiehellä tai muulla asiantuntijalla.

4. Palvelun tarjoajan vastuut ja velvollisuudet

4.1 Palvelun tarjoajan vastuun rajoitukset

Palvelu sisältää yleisluonteista liiketoiminnallista informaatiota ja se ei ole luonteeltaan juridista neuvontaa. Palvelun tarjoaja ei miltään osin vastaa Palvelun käytön soveltuvuudesta Palvelun käyttäjän liiketoimintaan.

Palvelun käyttäjä hyödyntää ja käyttää Palvelua omalla vastuullaan. Missään olosuhteissa Palvelun tarjoajan korvausvastuu ei ylitä Palvelun käyttäjän maksamaa Palvelun vuosimaksua.

4.2 Palvelun saatavuus

Palvelu on käytettävissä Palvelun tarjoajan palvelimella. Palvelun tarjoaja pyrkii toimimaan siten, että Palvelu on keskeytyksettä saatavilla ko. palvelimella, mutta Palvelun tarjoaja varaa oikeuden tilapäisiin katkoihin Palvelun saatavuudessa teknisten syitten takia.

5. Palvelun hinta, sopimuksen kestoaika, irtisanominen ja viivästysmaksu

5.1 Toistaiseksi voimassaoleva tilaus

Palvelun kalenterivuosihinta on toistaiseksi voimassaolevalla tilauksella 485,00 € + alv 24 %. Tämän summan maksamalla Palvelun käyttäjä on oikeutettu käyttämään Palvelua kuluvan kalenterivuoden loppuun saakka. Mikäli Palvelun uusi käyttäjä maksaa ensimmäisen käyttömaksunsa Palvelun tarjoajalle loppuvuodesta 1.10.-31.12.välisenä aikana, jatkuu Palvelun käyttäjän käyttöoikeus Palveluun näissä tapauksissa seuraavan kalenterivuoden loppuun saakka.

Palvelun hinta on aina sama, riippumatta siitä mihin aikaan vuodesta käyttäjä liittyy Palvelun käyttäjäksi ja Palvelun käytön lopettaminen kesken kalenterivuoden ei oikeuta maksupalautukseen. Mikäli Palvelun käyttäjä ei irtisano sähköpostitse tai muuten kirjallisesti Palvelua päättymään viimeistään joulukuun 15. päivä, jatkuu Palvelun käyttöoikeus toistaiseksi kalenterivuoden kerrallaan. Palvelun tarjoaja ilmoittaa mahdollisesta hinnankorotuksesta tai muista Palvelua koskevista muutoksista seuraavalle kalenterivuodelle viimeistään joulukuun 1. päivänä ja laskuttaa tammikuun alussa uuden Palvelun käyttömaksun Palvelun käyttäjältä.

5.2 Määräaikainen tilaus 6 kuukautta

Palvelun hinta on määräaikaisella tilauksella 695,00 € + alv 24 %. Tämän summan maksamalla Palvelun käyttäjä on oikeutettu käyttämään Palvelua 6 kuukauden ajan, jonka jälkeen Palvelun käyttöoikeus automaattisesti päättyy.

5.3 Viivästys-, huomautus- ja selvittelymaksu sekä perimiskustannukset

Viivästyneestä maksusta Palvelun tarjoajalla on oikeus periä korkolain mukainen viivästyskorko eräpäivästä lukien.

Maksukehotuksesta Palvelun tarjoajalla on oikeus periä huomautusmaksu (joka on suuruudeltaan 10 % toistaiseksi voimassaolevan tilauksen vuosimaksusta) sen käsittelystä aiheutuneiden kustannusten kattamiseksi.

Mikäli Palvelujen käyttäjä pyytää Palvelun tarjoajalta erillisiä tilausyksilöintejä (kuten PO-numeroita tai muita vastaavia tunnuksia), jotka edellyttävät selvittelyä tai toimenpiteitä Palvelun tarjoajalta, on Palvelun tarjoajalla oikeus periä laskutuksen selvittelymaksu (joka on suuruudeltaan 10 % toistaiseksi voimassaolevan tilauksen vuosimaksusta) selvittelyistä aiheutuneiden kustannusten kattamiseksi.

Palvelun tarjoajalla on yllämainittujen huomautus- ja selvittelymaksujen ja viivästyskoron lisäksi oikeus periä laskun perimisestä aiheutuvat kohtuulliset muut perimiskustannukset.

6. Riitojen ratkaisu

Tätä sopimusta koskevat riita-asiat ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa Suomen lainsäädännön mukaan.