Kirjoituksia ICT-sopimuksista


ICT-palvelujen tarjoajilla on usein pyrkimys esitellä merkittäviä asiakkuuksiaan ja projektejaan nettisivuillaan ja muussa markkinoissaan. Jos asiakkaalta ei saada todistettavaa suostumusta asiakkaan nimen käyttöön, on myyjällä pääsääntöinen velvollisuus pitää asiakassuhde vain omana tietonaan.

Ohjelmistofirma voi asettaa jakelijalleen lisenssien vuosittaisen minimiostovelvoitteen. Sopimuksissa on syytä kiinnittää huomiota siihen, onko kyse myyntitavoitteista vai sitovista vähimmäisostoista.

Keskeinen teknologiasopimusten kohta on hankittavan ohjelmiston ja teknologian tekijänoikeuksia ja käyttöoikeuksia määrittelevä IPR-sopimuslauseke ”intellectual property rights”.

Sopimuksen solmimisen jälkeen tapahtuvat muutokset ja poikkeaminen sovitusta muuttavat yhteisymmärrystä kohteena olevista asioista. Hyvään sopimustekstiin kirjataan myös se, miten muutokset käsitellään.

Yritykset voivat sopia yhteistyö- ja projektisopimuksissaan, että ne eivät palkkaa toistensa työntekijöitä sopimuskauden aikana.