IT -jälleenmyyntisopimuksen siirto

Päämiehen on syytä määritellä jälleenmyyntisopimuksessa miten jälleenmyyjä voi siirtää myyntioikeuksiaan muille yrityksille.

Päämies haluaa yleensä kontrolloida jälleenmyyntiverkostoaan tai ainakin olla tarkasti selvillä siitä mitkä yritykset päämiehen tuotetta maailmalla myyvät.

Erityisesti ohjelmistoalalla, jossa tuotteiden levitys on teknisesti helppoa, on päämiehen syytä vielä sopimustekstillä varmistaa, että jälleenmyyjä ei voi oma-aloitteisesti luovuttaa myyntioikeuksiaan eteenpäin. Mikäli ohjelmistojen jälleenmyyjälle annetaan oikeus nimittää alijälleenmyyjiä tai muita myyntiedustajia, on myös siitä syytä kirjoittaa selkeä lauseke sopimukseen

ERÄÄN IT-JÄLLEENMYYNTISOPIMUKSEN SIIRTOA KOSKEVA SOPIMUSLAUSE

ARTICLE 22 – ASSIGNMENT

22.1 RESELLER may not assign or transfer any of its rights under this Agreement (including its licenses with respect to the licensed programs) or delegate any of its duties under this Agreement to any third party without PRINCIPAL’s prior written consent. Any attempted assignment or transfer in violation of the foregoing will be void.

Jälleenmyyjä ei saa luovuttaa tai siirtää mitään tämän sopimuksen perusteella saamiaan oikeuksia (ml. lisensioitujen ohjelmistojen käyttöoikeuksia) tai delegoida velvollisuuksiaan eteenpäin kolmannelle osapuolelle ilman päämiehen etukäteistä kirjallista lupaa. Mikä tahansa sopimuksen vastainen luovutus- tai siirtoyritys on mitätön.

  • Päämiehen näkökulmasta siirtokielto on usein tarkoituksenmukainen sopimuslauseke, jota käytetään yleisesti.
  • Jos jälleenmyyjällä on tytäryhtiöitä tai muita konserniyhtiöitä, joille se myös haluaa myyntioikeuden, jälleenmyyjän kannattaa yrittää listata nämä poikkeuksiksi siirtokiellosta jo sopimuksentekovaiheessa.

Kirjoittaja

Kari Keturi

Law Office Dancon Oy:n lakimies Kari Keturi avaa ict-sopimustekstien keskeisiä kohtia.