Välimiesoikeus vaihtoehto käräjäoikeudelle

Sopijapuolet voivat valita, missä mahdolliset sopimusriidat käsitellään. Välimiesoikeuden käyttö yleisen tuomioistuimen sijasta vaatii oman sopimuslausekkeen.

Erimielisyyksien käsittelystä on aina syytä laatia oma sopimuslauseke. Yrityksillä on oikeus sopimuksissaan määritellä, käyttävätkö ne yleistä tuomioistuinta vai yksityistä välimiesmenettelyä. Riidanratkaisua koskevassa sopimuskohdassa sovitaan, minkä välitysinstituution sääntöjä riitelyssä käytetään. Lisäksi kansainvälisessä sopimuksessa on mainittava, minkä maan lakiin välimiehet perustavat ratkaisunsa.

erään sopimuksen riidanratkaisulauseke

ARTI CLE 22 – DISPUTES AND APPLICABLE LAW

22.1 Any dispute, controversy or claim arising out of or relating to this Agreement, or the breach, termination or validity thereof, shall be finally settled by arbitration in accordance with the Arbitration Rules of the Finland Chamber of Commerce. The number of arbitrators shall be one (1). The seat of arbitration shall be Helsinki, Finland. The language of the arbitration shall be English.

Tästä sopimuksesta aiheutuvat riidat ratkaistaan lopullisesti välimiesmenettelyssä Keskuskauppakamarin välimiesmenettelysääntöjen mukaisesti. Välimiesoikeus on yksijäseninen ja sen paikka on Helsinki ja käsittelykieli on englanti.

22.2 This Agreement is governed by the laws of Finland.

Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.

Keskuskauppakamarin sääntöjen lisäksi Suomessa voidaan käyttää myös kansainvälisen kauppakamarin (ICC) sääntöjä. Jos sopijapuoli ei suostu riidanratkaisuun Suomessa, suomalaiselle yritykselle hyvä vaihtoehto voi olla riitely esimerkiksi Tukholman kauppakamarin sääntöjen mukaan Ruotsissa.

Sopimuksissa, joissa on suuri taloudellinen intressi, voidaan käyttää kolmijäsenistä välimiesoikeutta.

Kirjoittaja

Kari Keturi

Law Office Dancon Oy:n lakimies Kari Keturi avaa ict-sopimustekstien keskeisiä kohtia.