Ota huomioon tulevat muutokset sopimusta tehdessäsi

Sopimuksen solmimisen jälkeen tapahtuvat muutokset ja poikkeaminen sovitusta muuttavat yhteisymmärrystä kohteena olevista asioista. Hyvään sopimustekstiin kirjataan myös se, miten muutokset käsitellään.

Ohessa erään sopimuksen lopussa olevia muutoslausekkeita.

ARTICLE 22 – MISCELLANEOUS

22.1 This Agreement constitutes the entire agreement between the parties relating to the subject matter hereof. All prior negotiations, representations, agreements and understandings are merged into, extinguished by and completely expressed by this Agreement.

Neuvottelut, tarjoukset, esisopimukset ja muut aiemmat dokumentit sulautuvat osaksi allekirjoitettavaa sopimusta, joka on jatkossa ainoa sopimussuhdetta koskeva asiakirja.

22.2 A ny amendment to this Agreement shall be in writing, signed by both parties.

Mahdolliset muutokset tehdään kirjallisesti.

22.3 No Waiver. The failure of any party to enforce any provision of this Agreement shall not be construed to be a waiver of such provision or of the right of such party to thereafter enforce such provision. In the event that any term, clause or provision of this Agreement shall be construed to be or adjudged invalid, void or unenforceable, such term, clause or provision shall be construed as severed from this Agreement, and the remaining terms, clauses and provisions shall remain in effect.

Mikäli osapuoli ei aktiivisesti käytä jotakin sopimuksen mukaista oikeuttaan (esimerkiksi vaadi sovittuja minimiostoja tai kuukausiraportteja) ei osapuoli silti ole pysyvästi luopunut näistä oikeuksistaan. Lisäksi todetaan, että mikäli jostakin sopimuksen mukaisesta oikeudesta onkin luovuttu, on osapuoli silti oikeutettu vetoamaan jatkossa kaikkiin muihin sopimuksessa jäljellä oleviin oikeuksiinsa.

Jos oikeuksista luopumisia tapahtuu sopimusaikana useampia, on varmempaa kuitenkin laatia kokonaan uusi kirjallinen sopimus, eikä turvautua pelkkään ”No Waiver” -lausekkeen suojaan.

Kirjoittaja

Kari Keturi

Law Office Dancon Oy:n lakimies Kari Keturi avaa ict-sopimustekstien keskeisiä kohtia.