single.html

USA:n liikejuridiikan pääpiirteitä

Amerikan Yhdysvaltojen (”USA”) oikeudellinen järjestelmä on moniportainen ja usein vaikeaselkoinen. USA:n oikeusjärjestelmä eroaa oleellisesti Euroopassa yleisemmin (kuten myös Suomessa) käytössä olevasta siviilioikeudellisesta systeemistä. USA:n oikeusjärjestelmä on oikeudenpäätöksiin perustuva common law -systeemi, jossa ennakkotapauksilla on edelleen keskeinen merkitys, vaikka osa kaupan säännöistä on nykyään myös säännelty lainsäädännöllä.

Kuuluu sopimuspohjaluokkiin:Englanninkieliset sopimuspohjat, Muuta sopimustietoa