single.html

Agenttisopimus, päämiehen versio

Agenttisopimuspohja on tehty päämiehen näkökulmasta tilanteeseen, jossa agentilla on yksinmyyntiedustus ja vähimmäismyyntivelvoite toimialueellaan. Sopimustekstin lisäksi Suomessa ja muissa EU-maissa agentti saa myös lisäsuojaa agenttitoimintaa koskevasta pakottavasta lainsäädännöstä (Suomessa laki kauppaedustajista ja myyntiedustajista 417/1992), jossa mm. turvataan agentin oikeus jälkiprovisioon.

Avainsanat: ,

Kuuluu sopimuspohjaluokkiin:Suomenkieliset sopimuspohjat, Muut dokumenttipohjat