Hae sopimuspohjia

Suomenkieliset sopimuspohjat


Muut dokumenttipohjat

Toimeksiantosopimus – provisio (neutraali)

Sopimuspohja tehty neutraalista näkökulmas¬ta tilanteeseen, jossa yritys antaa konsultille toimeksiannon myydä yrityksen patenttisalkku/IPR kolmannelle osapuolelle. Konsultti saa tässä prosenttiosuuspalkkion vain toteutuneesta myynnistä. Tässä konsultti saa yksinoikeuden myyntiin, mutta vain rajatuksi verraten lyhyeksi ajaksi.

Avainsanat: , ,

Lainasopimus, osakas – neutraali

Sopimuspohja on neutraalista näkökulmasta tilanteeseen, jossa yrityksen uusi osakas antaa lainaa osakkuusyhtiölleen. Laina nostetaan erissä ja lainalle ei anneta vakuutta ja Lainanantaja voi halutessaan maksaa lainan pois ennen erääntymistä.

Avainsanat: ,

Reklamaatio toimituksen puutteellisuudesta

Dokumenttipohja tehty tilanteeseen, jossa ohjelmistotoimitusta suorittavan toimittajan osasuoritus ei ole voimassaolevan projektitoimitussopimuksen mukainen ja tilaaja reklamoi kirjallisesti toimittajalle puutteellisuuksista.

Avainsanat: , ,

Valtakirja ICT-konsultille

Dokumenttipohja on tehty neutraalista näkökulmasta tilanteeseen, jossa yritys valtuuttaa käyttämänsä ulkopuolisen konsultin toimimaan yrityksen ICT-hankkeessa yrityksen edustajana

Avainsanat: , ,

Vuokratoimitusjohtajien verotuskäytäntöä Suomessa vuonna 2013

Tässä artikkelissa kuvataan yleisluonteisesti Suomen verotuskäytännössä tapahtuneita muutoksia vuonna 201

Avainsanat: ,

Ylimääräinen yhtiökokous – omien osakkeiden myynti

Neutraali dokumenttipohja tehty tilanteeseen, jossa yhtiön ylimääräinen yhtiökokous päättää myydä yhtiön hallussa olevia omia osakkeita uusille avaintyöntekijöille.

Avainsanat: , ,

Ylimääräinen yhtiökokous – omien osakkeiden osto

Neutraali dokumenttipohja tehty tilanteeseen, jossa yhtiön ylimääräinen yhtiökokous päättää ostaa yhtiön omia osakkeita entiseltä työntekijältään.

Avainsanat: , ,

Reklamaatio pilvipalvelun sopimusrikkomuksesta (tietojen kadotus)

Dokumenttipohja tehty tilanteeseen, jossa pilvipalveluja tarjoava yritys on kadottanut asiakkaansa dataa ja asiakas reklamoi sopimusrikkomuksesta.

Avainsanat: ,

Sopimuksen purkaminen yksipuolisesti, tilaajan näkökulma

Sopimusdokumenttipohja on tehty tilaajan näkökulmasta tilanteeseen, jossa IT-projektitoimitus on epäonnistunut viivästyksen vuoksi ja tilaajayritys haluaa lopettaa yhteistyön toimittajan kanssa.

Avainsanat: , ,

Tutkimussopimus, neutraali

Sopimuspohja tehty neutraalista näkökulmasta tilanteeseen, jossa tilataan alihankintana tutkimustyötä (esim. tuotekehitykseen liittyen), jonka tulokset tulevat yksinomaan tilaajan omistukseen.

Avainsanat: , ,