Hae sopimuspohjia

Suomenkieliset sopimuspohjat


Muut dokumenttipohjat

Reklamaatio toimituksen puutteellisuudesta

Dokumenttipohja tehty tilanteeseen, jossa ohjelmistotoimitusta suorittavan toimittajan osasuoritus ei ole voimassaolevan projektitoimitussopimuksen mukainen ja tilaaja reklamoi kirjallisesti toimittajalle puutteellisuuksista.

Avainsanat: , ,

Valtakirja ICT-konsultille

Dokumenttipohja on tehty neutraalista näkökulmasta tilanteeseen, jossa yritys valtuuttaa käyttämänsä ulkopuolisen konsultin toimimaan yrityksen ICT-hankkeessa yrityksen edustajana

Avainsanat: , ,

Vuokratoimitusjohtajien verotuskäytäntöä Suomessa vuonna 2013

Tässä artikkelissa kuvataan yleisluonteisesti Suomen verotuskäytännössä tapahtuneita muutoksia vuonna 201

Avainsanat: ,

Ylimääräinen yhtiökokous – omien osakkeiden myynti

Neutraali dokumenttipohja tehty tilanteeseen, jossa yhtiön ylimääräinen yhtiökokous päättää myydä yhtiön hallussa olevia omia osakkeita uusille avaintyöntekijöille.

Avainsanat: , ,

Ylimääräinen yhtiökokous – omien osakkeiden osto

Neutraali dokumenttipohja tehty tilanteeseen, jossa yhtiön ylimääräinen yhtiökokous päättää ostaa yhtiön omia osakkeita entiseltä työntekijältään.

Avainsanat: , ,

Reklamaatio pilvipalvelun sopimusrikkomuksesta (tietojen kadotus)

Dokumenttipohja tehty tilanteeseen, jossa pilvipalveluja tarjoava yritys on kadottanut asiakkaansa dataa ja asiakas reklamoi sopimusrikkomuksesta.

Avainsanat: ,

Sopimuksen purkaminen yksipuolisesti, tilaajan näkökulma

Sopimusdokumenttipohja on tehty tilaajan näkökulmasta tilanteeseen, jossa IT-projektitoimitus on epäonnistunut viivästyksen vuoksi ja tilaajayritys haluaa lopettaa yhteistyön toimittajan kanssa.

Avainsanat: , ,

Tutkimussopimus, neutraali

Sopimuspohja tehty neutraalista näkökulmasta tilanteeseen, jossa tilataan alihankintana tutkimustyötä (esim. tuotekehitykseen liittyen), jonka tulokset tulevat yksinomaan tilaajan omistukseen.

Avainsanat: , ,

Open Source Software – vastuulauseke, tilaajan näkökulma

Dokumenttipohja on tehty tilaajayrityksen näkökulmasta tilanteeseen, jossa tilaajayritys ostaa ohjelmistoyritykseltä ohjelmistoja/ohjelmistotuotteita, jotka sisältävät/voivat sisältää avoimen lähdekoodin ohjelmistoja.

Open Source Softwaren käytön muistilista

Dokumentissa on kuvattu lyhyesti eräitä seikkoja, jotka ainakin tulee ottaa huomioon, jos yritys käyttää tai aikoo käyttää toiminnassaan avoimen lähdekoodin ohjelmistoja.

Avainsanat: ,