Hae sopimuspohjia

Suomenkieliset sopimuspohjat


Muut dokumenttipohjat

Big Data muistilistaa

Muistilistassa on kuvattu lyhyesti eräitä juridisia seikkoja, jotka yrityksen ainakin tulee ottaa huomioon, jos yritys on tekemässä tai hyödyntämässä Big Dataa omassa liiketoiminnassa

Avainsanat:

Hallituksen kokouksen pöytäkirja, suunnatun osakeannin toteutus, neutraali

Neutraali dokumenttipohja tehty tilanteeseen, jossa yhtiön hallitus päättää esittää yhtiön yhtiökokoukselle suunnatun osakeannin järjestämistä, jossa yhtiön velkojat muuttavat saataviaan yhtiön osakkeiksi.

Avainsanat: ,

IPR-lauseke toimeksiantosopimukseen

Alla on kuvattu toimeksiantosuhteen tekijänoikeuksia selventävä IPR-lauseke. Tässä toimeksiannon maksaja saa itselleen projektin tuotoksiin kaikki taloudelliset oikeudet toimeksiannon toteuttajalta ilman erillistä lisäkorvausta. Toimeksiannon antajan/maksajan näkökulmasta tämän kaltaista lauseketta kannattaa käyttää, jos sopijapuolten sopimuksesta ei muuten selvästi käy ilmi, kuka omistaa IPR:n/taloudelliset oikeudet uusiin teoksiin.

Avainsanat: ,

IPR-suojaamisen muistilistaa 12_2015

Dokumentissa on kuvattu lyhyesti eräitä lainsäädännön seikkoja vuonna 2012, jotka ainakin tulee ottaa huomioon, kun ICT-yritys suunnittelee ja toteuttaa IPR-suojaamistaan ja informoi työntekijöitään IPR-käytännöistään

Avainsanat: ,

Lainasopimus, osakas – neutraali

Sopimuspohja on neutraalista näkökulmasta tilanteeseen, jossa yrityksen uusi osakas antaa lainaa osakkuusyhtiölleen. Laina nostetaan erissä ja lainalle ei anneta vakuutta ja Lainanantaja voi halutessaan maksaa lainan pois ennen erääntymistä.

Avainsanat: ,

Liikehuoneiston vuokrasopimus, neutraali

Sopimuspohja on tehty neutraalista näkökulmasta tilanteeseen, jossa vuokranantaja antaa vuokralaiselle toimistohuoneiston vuokralle ensin määräaikaisena ja sen jälkeen toistaiseksi voimassaolevana.

Avainsanat: , ,

Open Source Software – vastuulauseke, tilaajan näkökulma

Dokumenttipohja on tehty tilaajayrityksen näkökulmasta tilanteeseen, jossa tilaajayritys ostaa ohjelmistoyritykseltä ohjelmistoja/ohjelmistotuotteita, jotka sisältävät/voivat sisältää avoimen lähdekoodin ohjelmistoja.

Open Source Softwaren käytön muistilista

Dokumentissa on kuvattu lyhyesti eräitä seikkoja, jotka ainakin tulee ottaa huomioon, jos yritys käyttää tai aikoo käyttää toiminnassaan avoimen lähdekoodin ohjelmistoja.

Avainsanat: ,

Reklamaatio pilvipalvelun sopimusrikkomuksesta (tietojen kadotus)

Dokumenttipohja tehty tilanteeseen, jossa pilvipalveluja tarjoava yritys on kadottanut asiakkaansa dataa ja asiakas reklamoi sopimusrikkomuksesta.

Avainsanat: ,

Reklamaatio toimituksen puutteellisuudesta

Dokumenttipohja tehty tilanteeseen, jossa ohjelmistotoimitusta suorittavan toimittajan osasuoritus ei ole voimassaolevan projektitoimitussopimuksen mukainen ja tilaaja reklamoi kirjallisesti toimittajalle puutteellisuuksista.

Avainsanat: , ,

Sopimuksen purkaminen yksipuolisesti, tilaajan näkökulma

Sopimusdokumenttipohja on tehty tilaajan näkökulmasta tilanteeseen, jossa IT-projektitoimitus on epäonnistunut viivästyksen vuoksi ja tilaajayritys haluaa lopettaa yhteistyön toimittajan kanssa.

Avainsanat: , ,

Toimeksiantosopimus – provisio (neutraali)

Sopimuspohja tehty neutraalista näkökulmas¬ta tilanteeseen, jossa yritys antaa konsultille toimeksiannon myydä yrityksen patenttisalkku/IPR kolmannelle osapuolelle. Konsultti saa tässä prosenttiosuuspalkkion vain toteutuneesta myynnistä. Tässä konsultti saa yksinoikeuden myyntiin, mutta vain rajatuksi verraten lyhyeksi ajaksi.

Avainsanat: , ,

Tutkimussopimus, neutraali

Sopimuspohja tehty neutraalista näkökulmasta tilanteeseen, jossa tilataan alihankintana tutkimustyötä (esim. tuotekehitykseen liittyen), jonka tulokset tulevat yksinomaan tilaajan omistukseen.

Avainsanat: , ,

Valtakirja ICT-konsultille

Dokumenttipohja on tehty neutraalista näkökulmasta tilanteeseen, jossa yritys valtuuttaa käyttämänsä ulkopuolisen konsultin toimimaan yrityksen ICT-hankkeessa yrityksen edustajana

Avainsanat: , ,

Vuokratoimitusjohtajien verotuskäytäntöä Suomessa vuonna 2013

Tässä artikkelissa kuvataan yleisluonteisesti Suomen verotuskäytännössä tapahtuneita muutoksia vuonna 201

Avainsanat: ,

Ylimääräinen yhtiökokous – omien osakkeiden myynti

Neutraali dokumenttipohja tehty tilanteeseen, jossa yhtiön ylimääräinen yhtiökokous päättää myydä yhtiön hallussa olevia omia osakkeita uusille avaintyöntekijöille.

Avainsanat: , ,

Ylimääräinen yhtiökokous – omien osakkeiden osto

Neutraali dokumenttipohja tehty tilanteeseen, jossa yhtiön ylimääräinen yhtiökokous päättää ostaa yhtiön omia osakkeita entiseltä työntekijältään.

Avainsanat: , ,