Hae sopimuspohjia

Suomenkieliset sopimuspohjat


ICT-sopimukset

Alihankintasopimus – ostajan versio

Sopimuspohja tehty ostajan näkökulmas­ta erityisesti tilanteeseen, jossa tilataan alihankintana tuotekehitystä/ohjelmistotyötä alihankintayritykseltä ja varsinaiset toimeksiannot yksilöidään erikseen (ja tällöin voidaan tarvittaessa käyttää myös soveltuvia IT-2015 vakioehtoja).

Avainsanat: , ,

Asiantuntijapalvelusopimus, neutraali

Sopimuspohja tehty neutraalista näkökulmas­ta tilanteeseen, jossa asiakasyritys ostaa määräaikaisen asiantuntijakonsultoinnin konsultointiyritykseltä.

Avainsanat: , , ,

Asp-sopimus, neutraali

Sopimuspohja tehty neutraalista näkökulmas­ta tilanteeseen, jossa asiakasyritys ostaa ohjelmistoyritykseltä/toimittajalta ohjelmistotuotteen käyttöoikeudet ja tukipalvelut käyttöpalveluna ja myy ne eteenpäin ASP-konseptilla omalle loppuasiakkailleen yhdessä omien tuotteidensa/palvelujensa kanssa.

Avainsanat: , , ,

Henkilötietojen käsittelysopimus

Sopimuspohja on tehty neutraalista näkökulmas¬ta tilanteeseen, jossa kaksi yritystä käsittelee yhteistoiminnassaan henkilötietoja ja ne ovat näin ollen velvoitettuja tekemään EU:n tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaisen sopimuksen henkilötietojen käsittelystä. Tämä dokumenttipohja on pääsopimuksen(toimitussopimus) liite, jota ei erikseen allekirjoiteta.

Avainsanat: ,

IPR-lausekkeen muutos alihankintasopimuksessa

Sopimuspohja on tehty tilanteeseen, jossa alihankkija on jo käynnistänyt asiakkaalle tehtävät ohjelmistotyöt ja alihankinnan IPR-ehdoista ei ole sovittu selkeästi.

Avainsanat: , , ,

Johtajasopimus

Sopimuspohja tehty työnantajan näkökulmas­ta tilanteeseen, jossa yritys tekee johtajasopimuksen toimitusjohtajansa kanssa. Tässä toimitusjohtajalla työaikaa on lähtökohtaisesti rajattu ja samalla asetettu velvollisuus raportoida ajankäytöstä.

Avainsanat: ,

Koekäyttösopimus, neutraali

Sopimuspohja tehty neutraalista näkökulmas­ta tilanteeseen, jossa asiakasyritys maksaa pienehkön aloitusmaksun ja ostaa maksullisen lyhytaikaisen koekäyttöoikeuden ohjelmistoon toimittajalta.

Avainsanat: , ,

Konsultointisopimus it-palveluista, neutraali

Sopimuspohja tehty neutraalista näkökulmas­ta tilanteeseen, jossa asiakasyritys ostaa säännöllistä IT-konsultointia konsultointiyritykseltä ja arvioitu kuukausittainen työmäärä on kyetty etukäteen määrittelemään.

Avainsanat: , ,

Lisätukisopimus, neutraali

Sopimuspohja tehty neutraalista näkökulmas­ta tilanteeseen, jossa ostajalla on jo voimassaoleva ohjelmistolisenssisopimus ja perustason tuki/ylläpitosopimus toimittajan kanss

Avainsanat: , ,

Ohjelmistotoimitussopimus ketterällä menetelmällä

Sopimuspohja tehty neutraalista näkökulmas­ta tilanteeseen, jossa asiakasyritys ostaa ohjelmistofirmalta ohjelmistotoimituksen, joka toteutetaan osakokonaisuuksina ns. ketterän menetelmän toimituksella, joka yksilöidään projektisuunnitelmassa.

Avainsanat: , ,

Partnerisopimus, neutraali

Sopimuspohja tehty neutraalista näkökulmas­ta tilanteeseen, jossa ITC-alan yritys toteuttaa yhteistyötä alan palveluyrityksen kanssa.

Avainsanat: ,

Puitesopimus projektiyhteistyöstä

Sopimuspohja tehty neutraalista näkökulmas­ta tilanteeseen, jossa ohjelmistoyritys suunnittelee erillisiä yhteistyöhankkeita/projekteja IT-alan palveluyrityksen kanssa ja sopijapuolet myyvät tuotteitaan/projekteja yhdessä kolmansille osapuolille.

Avainsanat: ,

Purkusopimus, neutraali

Sopimuspohja tehty neutraalista näkökulmas­ta tilanteeseen, jossa sopijapuolet sopivat epäonnistuneen IT-projektin ja yhteistyön päättämisestä.

Avainsanat: ,

Sovintosopimus ohjelmistotoimituksesta, lyhyt versio, neutraali

Sopimuspohja tehty neutraalista näkökulmasta tilanteeseen, jossa IT-toimitus ei ole toteutunut kaikilta osin alun perin suunnitellulla tavalla, mutta sopijapuolet haluavat kuitenkin saattaa hankkeen päätökseen yhteisymmärryksessä ja laativat tässä toimituksen spesifikaatiot uudelleen.

Avainsanat: , ,

Tietojärjestelmän päivityssopimus, neutraali

Sopimuspohja tehty neutraalista näkökulmasta tilanteeseen, jossa tilataan olemassa olevan tietojärjestelmän päivitystyö alihankintana ja toimituksen IPR-oikeudet siirtyvät pääosin tilaaja

Avainsanat: , ,

Webkaupan käyttösopimus, neutraali

Sopimuspohja on tehty neutraalista näkökulmasta tilanteeseen, jossa ohjelmistoyritys ylläpitää web-kauppaa ja ottaa toisen ohjelmistoyrityksen tuotteita myyntiin omaan web-kauppaansa omalla tavaramerkillään.

Avainsanat: , ,

www-palvelun yhteistuotantosopimus, neutraali

Sopimuspohja tehty neutraalista näkökulmas­ta tilanteeseen, jossa sisältöä tuottava yritys toteuttaa yhteistyöhankkeen www-palvelusta ITC-alan yrityksen kanssa. Tässä molemmat maksavat omat kustannuksensa ja loppuasiakkailta saatavat tulot www-palvelun käytöstä jaetaan tasan sopijapuolten kesken.

Avainsanat: , ,

WWW-sivuston suunnittelusopimus – ostajan versio

Sopimuspohja tehty ensisijaisesti www-sivustopalvelua ostavan yrityksen näkökulmasta erityisesti tilanteeseen, jossa web-sivuston luomisen lisäksi suunnittelijayritykseltä ostetaan myös web-sivuston ylläpitoa ja päivityspalvelua.

Avainsanat: , ,

 

WWW-sivuston suunnittelusopimus, myyjän versio

Sopimuspohja tehty ensisijaisesti www-sivustopalvelua myyvän yrityksen näkökulmasta erityisesti tilanteeseen, jossa web-sivuston luomisen lisäksi suunnittelijayritykseltä ostetaan myös web-sivuston ylläpitoa ja päivityspalvelua.

Avainsanat: , ,

Yhteistyösopimus it-palveluista, neutraali

Sopimuspohja tehty neutraalista näkökulmas­ta tilanteeseen, jossa ohjelmistoyritys toteuttaa yhteistyöhankkeen IT-alan palveluyrityksen kanssa.

Avainsanat: ,

Yhteistyösopimus markkinoinnista, neutraali

Sopimuspohja tehty neutraalista näkökulmas­ta markkinointiyhteistyötilanteeseen, jossa systeemi-integraattoriyritys hankkii osaamisen ohjelmistoyrityksen tuotteeseen ja pyrkii saamaan ko. tuotteeseen liittyvää integrointityötä itselleen kolmansilta osapuolilta.

Avainsanat: , ,

Yhteistyösopimus tutkimushankkeesta, toteuttajan näkökulma

Sopimuspohja tehty ensisijassa hankkeen toteuttajan (korkeakoulun) näkökulmas­ta tilanteeseen, jossa teknologiayritys suorittaa yhteistyöhankeen korkeakoulun kanssa.

Avainsanat: , ,

Yleiset jälleenmyyntiehdot, päämiehen versio

Sopimuspohja tehty päämiehen näkökulmas­ta tilanteeseen, jossa päämies antaa jälleenmyyjille yleiset sopimusehdot, joilla jälleenmyyjä saa myydä päämiehen tuotteita.

Avainsanat: , ,

Yleiset toimitusehdot, myyjän versio

Sopimuspohja tehty toimittajamyönteisestä näkökulmasta tilanteeseen, jossa ostaja ostaa kertaluontoisen ohjelmistotoimituksen (lisenssit ja asennuksen) toimittajalta.

Avainsanat: , , ,

Yleiset toimitusehdot, ostajamyönteinen

Sopimuspohja tehty ostajamyönteisestä näkökulmas­ta tilanteeseen, jossa ostaja ostaa ohjelmistotoimituksen (lisenssit ja asennuksen) toimittajalta.

Avainsanat: , , ,

Ylläpitosopimus, lyhyt, ostajamyönteinen

Sopimuspohja tehty ostajamyönteisestä näkökulmas­ta tilanteeseen, jossa ostaja on ostanut laajemman ohjelmistotoimituksen (lisenssit ja asennuksen) toimittajalta ja tässä sovitaan tarkemmin ylläpidon sisällöstä ja hinnasta.

Avainsanat: , , ,