Hae sopimuspohjia

Suomenkieliset sopimuspohjat


Muut ICT-sopimukset

Alihankintasopimus – ostajan versio

Sopimuspohja tehty ostajan näkökulmas­ta erityisesti tilanteeseen, jossa tilataan alihankintana tuotekehitystä/ohjelmistotyötä alihankintayritykseltä ja varsinaiset toimeksiannot yksilöidään erikseen (ja tällöin voidaan tarvittaessa käyttää myös soveltuvia IT-2015 vakioehtoja).

Avainsanat: , ,

Asiantuntijapalvelusopimus, neutraali

Sopimuspohja tehty neutraalista näkökulmas­ta tilanteeseen, jossa asiakasyritys ostaa määräaikaisen asiantuntijakonsultoinnin konsultointiyritykseltä.

Avainsanat: , , ,

Asp-sopimus, neutraali

Sopimuspohja tehty neutraalista näkökulmas­ta tilanteeseen, jossa asiakasyritys ostaa ohjelmistoyritykseltä/toimittajalta ohjelmistotuotteen käyttöoikeudet ja tukipalvelut käyttöpalveluna ja myy ne eteenpäin ASP-konseptilla omalle loppuasiakkailleen yhdessä omien tuotteidensa/palvelujensa kanssa.

Avainsanat: , , ,

Datan hyödyntämissopimus

Sopimuspohja tehty neutraalista näkökulmasta tilanteeseen, jossa dataa keräävät ja omistavat yritykset tekevät molemminpuolisen datan hyödyntämissopimuksen, jossa ne antavat omaa teknistä dataansa (ei henkilötietoja) sopijakumppaninsa käyttöön ja sopivat tässä sopimuspohjassa datan luovuttamisen ja käytön ehdoista.

Avainsanat: , ,

Henkilötietojen käsittelysopimus

Sopimuspohja on tehty neutraalista näkökulmas¬ta tilanteeseen, jossa kaksi yritystä käsittelee yhteistoiminnassaan henkilötietoja ja ne ovat näin ollen velvoitettuja tekemään EU:n tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaisen sopimuksen henkilötietojen käsittelystä. Tämä dokumenttipohja on pääsopimuksen(toimitussopimus) liite, jota ei erikseen allekirjoiteta.

Avainsanat: ,

IPR-lausekkeen muutos alihankintasopimuksessa

Sopimuspohja on tehty tilanteeseen, jossa alihankkija on jo käynnistänyt asiakkaalle tehtävät ohjelmistotyöt ja alihankinnan IPR-ehdoista ei ole sovittu selkeästi.

Avainsanat: , , ,

Johtajasopimus

Sopimuspohja tehty työnantajan näkökulmas­ta tilanteeseen, jossa yritys tekee johtajasopimuksen toimitusjohtajansa kanssa. Tässä toimitusjohtajalla työaikaa on lähtökohtaisesti rajattu ja samalla asetettu velvollisuus raportoida ajankäytöstä.

Avainsanat: ,

Koekäyttösopimus, neutraali

Sopimuspohja tehty neutraalista näkökulmas­ta tilanteeseen, jossa asiakasyritys maksaa pienehkön aloitusmaksun ja ostaa maksullisen lyhytaikaisen koekäyttöoikeuden ohjelmistoon toimittajalta.

Avainsanat: , ,

Konsultoinpalvelusopimus, konsultin näkökulma

Sopimuspohja tehty ensisijaisesti ohjelmistotyöhön liittyvän konsulttipalvelun tarjoajan (=konsultin) näkökulmasta erityisesti tilanteeseen, jossa konsultille annetaan tehtäväksi jokin yksittäinen rajattavissa oleva työ tai työosuus (tässä pohjassa esimerkkinä ohjelmiston testaukseen liittyvät toimenpiteet).

Avainsanat: , ,

Konsultointisopimus it-palveluista, neutraali

Sopimuspohja tehty neutraalista näkökulmas­ta tilanteeseen, jossa asiakasyritys ostaa säännöllistä IT-konsultointia konsultointiyritykseltä ja arvioitu kuukausittainen työmäärä on kyetty etukäteen määrittelemään.

Avainsanat: , ,

Lisätukisopimus, neutraali

Sopimuspohja tehty neutraalista näkökulmas­ta tilanteeseen, jossa ostajalla on jo voimassaoleva ohjelmistolisenssisopimus ja perustason tuki/ylläpitosopimus toimittajan kanss

Avainsanat: , ,

Ohjelmistotoimitussopimus ketterällä menetelmällä

Sopimuspohja tehty neutraalista näkökulmas­ta tilanteeseen, jossa asiakasyritys ostaa ohjelmistofirmalta ohjelmistotoimituksen, joka toteutetaan osakokonaisuuksina ns. ketterän menetelmän toimituksella, joka yksilöidään projektisuunnitelmassa.

Avainsanat: , ,

Partnerisopimus, neutraali

Sopimuspohja tehty neutraalista näkökulmas­ta tilanteeseen, jossa ITC-alan yritys toteuttaa yhteistyötä alan palveluyrityksen kanssa.

Avainsanat: ,

Puitesopimus projektiyhteistyöstä

Sopimuspohja tehty neutraalista näkökulmas­ta tilanteeseen, jossa ohjelmistoyritys suunnittelee erillisiä yhteistyöhankkeita/projekteja IT-alan palveluyrityksen kanssa ja sopijapuolet myyvät tuotteitaan/projekteja yhdessä kolmansille osapuolille.

Avainsanat: ,

Purkusopimus, neutraali

Sopimuspohja tehty neutraalista näkökulmas­ta tilanteeseen, jossa sopijapuolet sopivat epäonnistuneen IT-projektin ja yhteistyön päättämisestä.

Avainsanat: ,

Sovintosopimus ohjelmistotoimituksesta, lyhyt versio, neutraali

Sopimuspohja tehty neutraalista näkökulmasta tilanteeseen, jossa IT-toimitus ei ole toteutunut kaikilta osin alun perin suunnitellulla tavalla, mutta sopijapuolet haluavat kuitenkin saattaa hankkeen päätökseen yhteisymmärryksessä ja laativat tässä toimituksen spesifikaatiot uudelleen.

Avainsanat: , ,

Tietojärjestelmän päivityssopimus, neutraali

Sopimuspohja tehty neutraalista näkökulmasta tilanteeseen, jossa tilataan olemassa olevan tietojärjestelmän päivitystyö alihankintana ja toimituksen IPR-oikeudet siirtyvät pääosin tilaaja

Avainsanat: , ,

Ulkoistuspalvelusopimus – lyhyt versio

Sopimuspohja tehty toimittajan/neutraalista näkökulmasta tilanteeseen, jossa yhtiö ulkoistaa laajalti ICT-toimintojaan ICT-Yhtiölle (tässä kolmeksi vuodeksi) ja maksaa palvelusta kuukausittaista palvelumaksua. Tekninen infrastruktuuri ja ostopalvelun sisältö on yksilöitävä erikseen pääsopimuksen liitteissä.

Avainsanat: , ,

Ulkoistussopimus laitteistosta

Sopimuspohja tehty tilaajayhtiön näkökulmasta tilanteeseen, jossa yhtiö ulkoistaa eräitä ICT-toimintojaan (erityisesti laitteistot) ja loppuasiakkaiden myyntitoimintojaan ICT-palveluyhtiölle (tässä aluksi vuodeksi) ja maksaa käytetyistä palveluista ICT-palveluyhtiön hinnaston mukaisesti ja tilaa laitteistoja erillisellä tilauslomakkeella.

Avainsanat: , ,

Webkaupan käyttösopimus, neutraali

Sopimuspohja on tehty neutraalista näkökulmasta tilanteeseen, jossa ohjelmistoyritys ylläpitää web-kauppaa ja ottaa toisen ohjelmistoyrityksen tuotteita myyntiin omaan web-kauppaansa omalla tavaramerkillään.

Avainsanat: , ,

www-palvelun yhteistuotantosopimus, neutraali

Sopimuspohja tehty neutraalista näkökulmas­ta tilanteeseen, jossa sisältöä tuottava yritys toteuttaa yhteistyöhankkeen www-palvelusta ITC-alan yrityksen kanssa. Tässä molemmat maksavat omat kustannuksensa ja loppuasiakkailta saatavat tulot www-palvelun käytöstä jaetaan tasan sopijapuolten kesken.

Avainsanat: , ,

WWW-sivuston suunnittelusopimus – ostajan versio

Sopimuspohja tehty ensisijaisesti www-sivustopalvelua ostavan yrityksen näkökulmasta erityisesti tilanteeseen, jossa web-sivuston luomisen lisäksi suunnittelijayritykseltä ostetaan myös web-sivuston ylläpitoa ja päivityspalvelua.

Avainsanat: , ,

 

WWW-sivuston suunnittelusopimus, myyjän versio

Sopimuspohja tehty ensisijaisesti www-sivustopalvelua myyvän yrityksen näkökulmasta erityisesti tilanteeseen, jossa web-sivuston luomisen lisäksi suunnittelijayritykseltä ostetaan myös web-sivuston ylläpitoa ja päivityspalvelua.

Avainsanat: , ,

Yhteistyösopimus it-palveluista, neutraali

Sopimuspohja tehty neutraalista näkökulmas­ta tilanteeseen, jossa ohjelmistoyritys toteuttaa yhteistyöhankkeen IT-alan palveluyrityksen kanssa.

Avainsanat: ,

Yhteistyösopimus markkinoinnista, neutraali

Sopimuspohja tehty neutraalista näkökulmas­ta markkinointiyhteistyötilanteeseen, jossa systeemi-integraattoriyritys hankkii osaamisen ohjelmistoyrityksen tuotteeseen ja pyrkii saamaan ko. tuotteeseen liittyvää integrointityötä itselleen kolmansilta osapuolilta.

Avainsanat: , ,

Yhteistyösopimus tutkimushankkeesta, toteuttajan näkökulma

Sopimuspohja tehty ensisijassa hankkeen toteuttajan (korkeakoulun) näkökulmas­ta tilanteeseen, jossa teknologiayritys suorittaa yhteistyöhankeen korkeakoulun kanssa.

Avainsanat: , ,

Yleiset jälleenmyyntiehdot, päämiehen versio

Sopimuspohja tehty päämiehen näkökulmas­ta tilanteeseen, jossa päämies antaa jälleenmyyjille yleiset sopimusehdot, joilla jälleenmyyjä saa myydä päämiehen tuotteita.

Avainsanat: , ,

Yleiset toimitusehdot, myyjän versio

Sopimuspohja tehty toimittajamyönteisestä näkökulmasta tilanteeseen, jossa ostaja ostaa kertaluontoisen ohjelmistotoimituksen (lisenssit ja asennuksen) toimittajalta.

Avainsanat: , , ,

Yleiset toimitusehdot, ostajamyönteinen

Sopimuspohja tehty ostajamyönteisestä näkökulmas­ta tilanteeseen, jossa ostaja ostaa ohjelmistotoimituksen (lisenssit ja asennuksen) toimittajalta.

Avainsanat: , , ,

Ylläpitosopimus, lyhyt, ostajamyönteinen

Sopimuspohja tehty ostajamyönteisestä näkökulmas­ta tilanteeseen, jossa ostaja on ostanut laajemman ohjelmistotoimituksen (lisenssit ja asennuksen) toimittajalta ja tässä sovitaan tarkemmin ylläpidon sisällöstä ja hinnasta.

Avainsanat: , , ,

Yritysdatan käyttösopimus

Sopimuspohja tehty neutraalista näkökulmas¬ta tilanteeseen, jossa yritys antaa dataansa ilman rahakorvausta jollekin organisaatiolle tutkimuskäyttöön. Organisaatio hyödyntää dataa tutkimuksissaan ja raportoi tuloksistaan myös suoraan datan luovuttaneelle yritykselle.

Avainsanat: , ,