Hae sopimuspohjia

Suomenkieliset sopimuspohjat


ICT-sopimukset

Henkilötietojen käsittelysopimus

Sopimuspohja on tehty neutraalista näkökulmas¬ta tilanteeseen, jossa kaksi yritystä käsittelee yhteistoiminnassaan henkilötietoja ja ne ovat näin ollen velvoitettuja tekemään EU:n tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaisen sopimuksen henkilötietojen käsittelystä. Tämä dokumenttipohja on pääsopimuksen(toimitussopimus) liite, jota ei erikseen allekirjoiteta.

Avainsanat: ,

Ylläpitosopimus, lyhyt, ostajamyönteinen

Sopimuspohja tehty ostajamyönteisestä näkökulmas­ta tilanteeseen, jossa ostaja on ostanut laajemman ohjelmistotoimituksen (lisenssit ja asennuksen) toimittajalta ja tässä sovitaan tarkemmin ylläpidon sisällöstä ja hinnasta.

Avainsanat: , , ,

Yhteistyösopimus it-palveluista, neutraali

Sopimuspohja tehty neutraalista näkökulmas­ta tilanteeseen, jossa ohjelmistoyritys toteuttaa yhteistyöhankkeen IT-alan palveluyrityksen kanssa.

Avainsanat: ,

Yhteistyösopimus markkinoinnista, neutraali

Sopimuspohja tehty neutraalista näkökulmas­ta markkinointiyhteistyötilanteeseen, jossa systeemi-integraattoriyritys hankkii osaamisen ohjelmistoyrityksen tuotteeseen ja pyrkii saamaan ko. tuotteeseen liittyvää integrointityötä itselleen kolmansilta osapuolilta.

Avainsanat: , ,

Yhteistyösopimus tutkimushankkeesta, toteuttajan näkökulma

Sopimuspohja tehty ensisijassa hankkeen toteuttajan (korkeakoulun) näkökulmas­ta tilanteeseen, jossa teknologiayritys suorittaa yhteistyöhankeen korkeakoulun kanssa.

Avainsanat: , ,

Yleiset jälleenmyyntiehdot, päämiehen versio

Sopimuspohja tehty päämiehen näkökulmas­ta tilanteeseen, jossa päämies antaa jälleenmyyjille yleiset sopimusehdot, joilla jälleenmyyjä saa myydä päämiehen tuotteita.

Avainsanat: , ,

Yleiset toimitusehdot, myyjän versio

Sopimuspohja tehty toimittajamyönteisestä näkökulmasta tilanteeseen, jossa ostaja ostaa kertaluontoisen ohjelmistotoimituksen (lisenssit ja asennuksen) toimittajalta.

Avainsanat: , , ,

Yleiset toimitusehdot, ostajamyönteinen

Sopimuspohja tehty ostajamyönteisestä näkökulmas­ta tilanteeseen, jossa ostaja ostaa ohjelmistotoimituksen (lisenssit ja asennuksen) toimittajalta.

Avainsanat: , , ,

Webkaupan käyttösopimus, neutraali

Sopimuspohja on tehty neutraalista näkökulmasta tilanteeseen, jossa ohjelmistoyritys ylläpitää web-kauppaa ja ottaa toisen ohjelmistoyrityksen tuotteita myyntiin omaan web-kauppaansa omalla tavaramerkillään.

Avainsanat: , ,

www-palvelun yhteistuotantosopimus, neutraali

Sopimuspohja tehty neutraalista näkökulmas­ta tilanteeseen, jossa sisältöä tuottava yritys toteuttaa yhteistyöhankkeen www-palvelusta ITC-alan yrityksen kanssa. Tässä molemmat maksavat omat kustannuksensa ja loppuasiakkailta saatavat tulot www-palvelun käytöstä jaetaan tasan sopijapuolten kesken.

Avainsanat: , ,