Hae sopimuspohjia

Avainsanat

Laitetoimitussopimus, myyjän versio, lyhyt

Sopimuspohja on tehty myyjämyönteisestä näkökulmas¬ta tilanteeseen, jossa asiakasyritys ostaa toimittajalta kertatoimituksena laitteiston ja sen asennuksen. Hinta- ja maksuehdot määritellään erillisessä liitteessä ja muutoin noudatetaan pääosin IT-vakioehtoja.

Avainsanat: , , ,

Luokat:Suomenkieliset sopimuspohjat, Hankintasopimukset

Pilot Project Cooperation Agreement, neutraali

Sopimuspohja tehty ensisijaisesti neutraalista näkökulmas­ta erityisesti tilanteeseen, jossa suomalainen ITC-yritys (Finco) käynnistää alihankintayhteistyön itseään isomman yrityksen kanssa, joka taas toimittaa ulkomaiselle loppuasiakkaalle suuremman toimituskokonaisuuden omalla vastuullaan.

Avainsanat: ,

Luokat:Englanninkieliset sopimuspohjat, Muut ICT-sopimukset

Sovintosopimus ohjelmistotoimituksesta, lyhyt versio, neutraali

Sopimuspohja tehty neutraalista näkökulmasta tilanteeseen, jossa IT-toimitus ei ole toteutunut kaikilta osin alun perin suunnitellulla tavalla, mutta sopijapuolet haluavat kuitenkin saattaa hankkeen päätökseen yhteisymmärryksessä ja laativat tässä toimituksen spesifikaatiot uudelleen.

Avainsanat: , ,

Luokat:Suomenkieliset sopimuspohjat, Muut ICT-sopimukset

Asp-sopimus, neutraali

Sopimuspohja tehty neutraalista näkökulmas­ta tilanteeseen, jossa asiakasyritys ostaa ohjelmistoyritykseltä/toimittajalta ohjelmistotuotteen käyttöoikeudet ja tukipalvelut käyttöpalveluna ja myy ne eteenpäin ASP-konseptilla omalle loppuasiakkailleen yhdessä omien tuotteidensa/palvelujensa kanssa.

Avainsanat: , , ,

Luokat:Suomenkieliset sopimuspohjat, Muut ICT-sopimukset