Hae sopimuspohjia

Englanninkieliset sopimuspohjat


Muut ICT-sopimukset

Data Protection Agreement (neutraali)

Sopimuspohja on tehty neutraalista näkökulmas¬ta tilanteeseen, jossa kaksi yritystä käsittelee yhteistoiminnassaan henkilötietoja ja ne ovat näin ollen velvoitettuja tekemään EU:n tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaisen sopimuksen henkilötietojen käsittelystä. Tämä sopimuspohja toimii pääsopimuksen (toimitussopimus) liitteenä.

Avainsanat: ,

Assignment and Waiver Document for a Company

Dokumenttipohja tehty neutraalista näkökulmasta tilanteeseen, jossa yritys siirtää ohjelmistokauppajärjestelyn yhteydessä kaikki mahdolliset IPR-oikeutensa kaupankohteena oleviin ohjelmistoihin ostajayritykselle.

Avainsanat: , ,

Web Forum Agreement, Terms of Service

Sopimuspohja tehty ”web forumia” ylläpitävän XYZ-yrityksen näkökulmasta erityisesti tilanteeseen, jossa palvelun käyttö maksutonta ja XYZ-yrityksen vastuu palvelusta hyvin rajallinen.

Avainsanat: ,

Assignment and Waiver Document for an Individual

Dokumenttipohja tehty neutraalista näkökulmasta tilanteeseen, jossa henkilö/työntekijä siirtää ohjelmistokauppajärjestelyn yhteydessä kaikki mahdolliset IPR-oikeutensa kaupankohteena oleviin ohjelmistoihin ostajayritykselle.

Avainsanat: , ,

Web Site Advertising Agreement, neutraali

Sopimuspohja tehty neutraalista näkökulmas­ta erityisesti tilanteeseen, jossa yritys Finco toimii ”Webhostina” ja mainostajayritys ”Advertiser” mainostaa tuotetta/palvelujaan webhostin www-sivulla mainoksella (tässä bannerimainos) ja maksaa webhostille korvauksen mainostilasta webhostin hinnaston mukaan.

Avainsanat: ,

Beta Test Agreement, ohjelmistotuotteen kehittäjän näkökulmasta

Sopimuspohja tehty ensisijaisesti ohjelmistotuotteen kehittäjän näkökulmasta tilanteeseen, jossa keskeneräinen ohjelmisto annetaan vakiintuneen yhteistyökumppanin ennakkokäyttöön ilman korvausta testaustarkoituksessa.

Avainsanat: ,

Wiki Forum – Terms of Use

Sopimuspohja tehty ”wiki forumia” ylläpitävän yrityksen näkökulmasta erityisesti tilanteeseen, jossa palvelun käyttö maksutonta ja yrityksen vastuu palvelusta hyvin rajallinen.

Avainsanat: ,

Certificate of Destruction, ohjelmistoyrityksen näkökulmasta

Kirjepohja on tehty ohjelmistoyrityksen näkökulmasta erityisesti tilanteeseen, jossa asiakas on lopettamassa ohjelmiston käytön ja lisenssisopimuksen.

Avainsanat: ,

Co-branding Agreement

Sopimuspohjassa yhtiö ja sen yhteistyökumppaniyritys XYZ tekevät yhteistyötä internet-näkyvyydessä ja www-sivuilla sekä antavat tavaramerkkiensä ja muiden tunnustensa esiintyä rinnakkain määräaikaisella yhteistyöjärjestelyllä.

Avainsanat: ,

Copyright Assignment Agreement, ostajan näkökulmasta

Sopimuspohja tehty ensisijaisesti palvelua (esim. mainostoimistopalvelu, mediatoimistopalvelu, freelance-alihankkijapalvelu) ostavan yrityksen näkökulmasta erityisesti tilanteeseen, jossa ostajayritys haluaa varmistua siitä, että tekijänoikeudet siirtyvät liikesuhteen alkaessa ja sen aikana ostajayrityksen yksinomaiseen omistukseen.

Avainsanat: , ,