Hae sopimuspohjia

Englanninkieliset sopimuspohjat


Muut ICT-sopimukset

Assignment and Waiver Document for a Company

Dokumenttipohja tehty neutraalista näkökulmasta tilanteeseen, jossa yritys siirtää ohjelmistokauppajärjestelyn yhteydessä kaikki mahdolliset IPR-oikeutensa kaupankohteena oleviin ohjelmistoihin ostajayritykselle.

Avainsanat: , ,

Assignment and Waiver Document for an Individual

Dokumenttipohja tehty neutraalista näkökulmasta tilanteeseen, jossa henkilö/työntekijä siirtää ohjelmistokauppajärjestelyn yhteydessä kaikki mahdolliset IPR-oikeutensa kaupankohteena oleviin ohjelmistoihin ostajayritykselle.

Avainsanat: , ,

Beta Test Agreement, ohjelmistotuotteen kehittäjän näkökulmasta

Sopimuspohja tehty ensisijaisesti ohjelmistotuotteen kehittäjän näkökulmasta tilanteeseen, jossa keskeneräinen ohjelmisto annetaan vakiintuneen yhteistyökumppanin ennakkokäyttöön ilman korvausta testaustarkoituksessa.

Avainsanat: ,

Certificate of Destruction, ohjelmistoyrityksen näkökulmasta

Kirjepohja on tehty ohjelmistoyrityksen näkökulmasta erityisesti tilanteeseen, jossa asiakas on lopettamassa ohjelmiston käytön ja lisenssisopimuksen.

Avainsanat: ,

Co-branding Agreement

Sopimuspohjassa yhtiö ja sen yhteistyökumppaniyritys XYZ tekevät yhteistyötä internet-näkyvyydessä ja www-sivuilla sekä antavat tavaramerkkiensä ja muiden tunnustensa esiintyä rinnakkain määräaikaisella yhteistyöjärjestelyllä.

Avainsanat: ,

Cookie policy

Dokumenttipohja tehty tilanteeseen, jossa yritys käyttää evästeitä (”cookie”) nettisivuillaan ja on näin velvollinen kirjallisesti informoimaan nettisivujensa käyttäjiä minkälaisia evästeitä on käytössä ja mitä tietoja käyttäjistä kerätään.

Avainsanat: , ,

Copyright Assignment Agreement, ostajan näkökulmasta

Sopimuspohja tehty ensisijaisesti palvelua (esim. mainostoimistopalvelu, mediatoimistopalvelu, freelance-alihankkijapalvelu) ostavan yrityksen näkökulmasta erityisesti tilanteeseen, jossa ostajayritys haluaa varmistua siitä, että tekijänoikeudet siirtyvät liikesuhteen alkaessa ja sen aikana ostajayrityksen yksinomaiseen omistukseen.

Avainsanat: , ,

Data Delivery Agreement, datan vastaanottajan näkökulmasta

Sopimuspohja tehty datan vastaanottajan näkökulmas­ta tilanteeseen, jossa dataa omistava yritys haluaa liiketoiminnallisista syistä antaa ilman korvausta dataansa toisen yrityksen käyttöön tietyin sopimuksessa määritellyin ehdoin. Dataa vastaanottava yritys sitoutuu luonnoksessa salassapitoon ja datan käytön vähäisiin rajoituksiin.

Avainsanat: , ,

Data Delivery Agreement, neutraali näkökulma

Sopimuspohja tehty neutraalista näkökulmasta tilanteeseen, jossa dataa omistava yritys haluaa liiketoiminnallisista syistä antaa ilman korvausta sopimuskauden alkuvaiheessa dataansa toisen yrityksen käyttöön tietyin sopimuksessa määritellyin ehdoin. Dataa vastaanottava yritys sitoutuu luonnoksessa salassapitoon ja datan käytön rajoituksiin.

Avainsanat: , ,

Data Processing Agreement (neutraali)

Sopimuspohja on tehty neutraalista näkökulmas¬ta tilanteeseen, jossa kaksi yritystä käsittelee yhteistoiminnassaan henkilötietoja ja ne ovat näin ollen velvoitettuja tekemään EU:n tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaisen sopimuksen henkilötietojen käsittelystä. Tämä vain pääkodat tietosuoja-asiasta sisältävä sopimuspohja toimii pääsopimuksen (toimitussopimus) liitteenä.

Avainsanat: ,

Data Protection Agreement (neutraali)

Sopimuspohja on tehty neutraalista näkökulmas¬ta tilanteeseen, jossa kaksi yritystä käsittelee yhteistoiminnassaan henkilötietoja ja ne ovat näin ollen velvoitettuja tekemään EU:n tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaisen sopimuksen henkilötietojen käsittelystä. Tämä sopimuspohja toimii pääsopimuksen (toimitussopimus) liitteenä.

Avainsanat: ,

Data Use Agreement

Sopimuspohja tehty neutraalista näkökulmasta tilanteeseen, jossa dataa keräävät ja omistavat yritykset tekevät molemminpuolisen datan hyödyntämissopimuksen, jossa ne antavat omaa teknistä dataansa (ei henkilötietoja) sopijakumppaninsa käyttöön ja sopivat tässä sopimuspohjassa datan luovuttamisen ja käytön ehdoista.

Avainsanat: , ,

Escrow Agreement – Web Content Protection, neutraali

Sopimuspohja tehty ensisijaisesti tilanteeseen, jossa yritys (Finco) antaa teknologiaansa ja web site -sisältöään escrow-agentille säilytykseen.

Avainsanat: ,

Escrow Agreement, tekijänoikeuden haltijan (=omistajan) näkökulmasta

Sopimuspohja tehty ensisijaisesti ohjelmiston tekijänoikeuden haltijan (=omistajan) näkökulmasta tilanteeseen, jossa ohjelmiston käyttäjän (=lisenssinsaaja) vaatimuksesta talletetaan ohjelmiston lähdekoodi kolmannen osapuolen hallintaan, josta se voidaan omistajan joutuessa ongelmatilanteisiin antaa lisenssinsaajan käyttöön sopimuksessa sovituin ehdoin ja rajoituksin.

Avainsanat: , ,

Internet Advertising Agreement, neutraali

Sopimuspohja tehty neutraalista näkökulmas­ta tilanteeseen, jossa yritys tekee mainossopimuksen Internet-sivuston ylläpitäjän kanssa yrityksen linkin/logon näkyvyydestä Internet-sivuston ylläpitäjän sivuilla.

Avainsanat: ,

Linking Agreement, neutraali

Sopimuspohja tehty neutraalista näkökulmas­ta tilanteeseen, jossa suomalaisyritys Finco tekee sopimuksen ”kauppiasyrityksen” kanssa sopijapuolten www-sivujen linkityksestä.

Avainsanat: ,

Localization Agreement, päämiehen-lisenssinantajan näkökulmasta

Sopimuspohja tehty ensisijaisesti päämiehen/lisenssinantajan näkökulmasta erityisesti tilanteeseen, jossa päämiehen ulkomaiselle luotettavalle ja vakavaraiselle jälleenmyyjälle annetaan oikeus muokata ohjelmistotuotetta vastaamaan paikallisia tarpeita esimerkiksi kielisyistä tai muista paikallisista olosuhteista johtuvista seikoista.

Avainsanat: ,

Network Connection Agreement, ostajamyönteinen

Sopimuspohja tehty ostajamyönteisestä näkökulmasta erityisesti tilanteeseen, jossa ostajayritys antaa ICT-toimittajalleen pääsyn ja etäyhteysoikeudet omaan IT-järjestelmäänsä.

Avainsanat: ,

Pilot Project Cooperation Agreement, neutraali

Sopimuspohja tehty ensisijaisesti neutraalista näkökulmas­ta erityisesti tilanteeseen, jossa suomalainen ITC-yritys (Finco) käynnistää alihankintayhteistyön itseään isomman yrityksen kanssa, joka taas toimittaa ulkomaiselle loppuasiakkaalle suuremman toimituskokonaisuuden omalla vastuullaan.

Avainsanat: ,

Training Agreement (for SaaS User), neutraali

Sopimuspohja tehty tilanteeseen, jossa suomalainen ohjelmistoyritys (Finco Oy) tarjoaa maksullisen pilotoinnin/koulutuksen SaaS-palveluistaan asiakasyritykselleen.

Avainsanat: ,

Web Forum Agreement, Terms of Service

Sopimuspohja tehty ”web forumia” ylläpitävän XYZ-yrityksen näkökulmasta erityisesti tilanteeseen, jossa palvelun käyttö maksutonta ja XYZ-yrityksen vastuu palvelusta hyvin rajallinen.

Avainsanat: ,

Web Site Advertising Agreement, neutraali

Sopimuspohja tehty neutraalista näkökulmas­ta erityisesti tilanteeseen, jossa yritys Finco toimii ”Webhostina” ja mainostajayritys ”Advertiser” mainostaa tuotetta/palvelujaan webhostin www-sivulla mainoksella (tässä bannerimainos) ja maksaa webhostille korvauksen mainostilasta webhostin hinnaston mukaan.

Avainsanat: ,

Wiki Forum – Terms of Use

Sopimuspohja tehty ”wiki forumia” ylläpitävän yrityksen näkökulmasta erityisesti tilanteeseen, jossa palvelun käyttö maksutonta ja yrityksen vastuu palvelusta hyvin rajallinen.

Avainsanat: ,

Workshop Agreement

Tämä sopimuspohja on tehty neutraalista näkökulmasta erityisesti tilanteeseen, jossa ohjelmistoyritys tarjoaa ICT-alan on-line –koulutusta /workshop-palvelua toiselle yritykselle. Tässä sopimuspohjassa sopijapuolet sopivat koulutuspalvelun hinnoista ja aikatauluista sekä muista toimitusehdoista. Workshopin tarkempi sisältö on eriteltynä sopimuksen liitteessä 1.

Avainsanat: ,