Hae sopimuspohjia

Englanninkieliset sopimuspohjat


Jakelu- ja jälleenmyyntisopimukset

Affiliate Program Agreement (päämiehen versio)

Agenttisopimustyyppinen dokumentti, jolla päämies antaa lukuisille edustajilleen oikeuden markkinoida on-line koulutustuotteitaan ja jossa päämies maksaa edustajalleen kuukausittain komissiota toteutuneista myynneistä. Tässä sopimuspohjassa päämiehen verkkotuotteiden myynnistä kiinnostunut toimija lähettää päämiehelle hakemuksen, jossa ilmoittaa halukkuudestaan ryhtyä päämiehen edustajaksi. Kaikki sopimusehdot ovat tässä päämiehen markkinointijärjestelyssä vakioehtoja, jotka edustaja joutuu hyväksymään sellaisenaan. Näiden vakiosopimusehtojen lisäksi tässä sopimusjärjestelyssä päämiehellä on myös edustajaa velvoittava erillinen yksityiskohtainen Affiliate Program -dokumentaatio.

Avainsanat: , ,

Data Content Distribution Agreement, päämiehen versio

Sopimuspohja tehty päämiehen näkökulmasta tilanteeseen, jossa päämiehellä/omistajalla on arvokasta tekijänoikeuden suojaamaa informaatiota/dataa, jota jälleenmyyjä/jakelija haluaa maksua vastaan hyödyntää ja antaa omien rekisteröityjen asiakkaittensa käyttöön omien veloituskäytäntöjensä mukaisesti.

Avainsanat: , ,

Distribution Agreement, jälleenmyyjän näkökulmasta

Sopimuspohja on edullinen jälleenmyyjälle ja sopii erityisesti tilanteisiin, joissa vakiintunutta ohjelmistotuotetta myydään uusille asiakkaille jälleenmyyjän kautta ja laajoille tukitoimille ei ole tarvetta.

Avainsanat: , ,

Distribution Agreement, neutraali

Sopimuspohja on verraten neutraali ja sopii tilanteisiin, joissa vakiintunutta ohjelmistotuotetta myydään uusille asiakkaille jälleenmyyjän kautta ja laajoille tukitoimille ei ole tarvetta.

Avainsanat: ,

Exclusive Distribution Agreement, jälleenmyyjän näkökulmasta

Sopimuspohja tehty ensisijaisesti jälleenmyyjän näkökulmasta erityisesti tilanteeseen, jossa päämies antaa jälleenmyyntioikeuden ohjelmistotuotteeseensa ja myös master copy’n jälleenmyyjän käyttöön.

Avainsanat: , ,

Exclusive Distribution Agreement, päämiehen näkökulmasta

Sopimuspohja tehty ensisijaisesti päämiehen näkökulmasta tilanteeseen, jossa päämiehen paketoiman valmiin ohjelmistotuotteen myynti ja jakelu tapahtuu edustajan välityksellä, ja jossa on tarkoituksenmukaista tai välttämätöntä antaa jälleenmyyjälle yksinoikeus myytävään ohjelmistotuotteeseen.

Avainsanat: , , ,

Master Reseller Agreement

Sopimuspohja tehty neutraalista näkökulmasta tilanteeseen, jossa ohjelmistoyhtiö päämiehenä antaa jakelijalleen laajat myyntioikeudet teknologiaansa sekä antaa jakelijalleen oikeuden myös yhdistää päämiehen teknologiaa jakelijan omiin tuotteisiin. Jakelija saa tässä alennuksen päämiehen listahinnoista, mutta sitoutuu samalla vuosittaisiin minimilisenssimaksuihin päämiehelle.

Avainsanat: , ,

Non-exclusive Agency Agreement (päämiehen näkökulma)

Non-exclusive sales agency agreement -sopimuspohja on tehty ensisijaisesti ohjelmistoyhtiön/päämiehen näkökulmasta tilanteeseen, jossa päämies käyttää myynnissään kohdealueella myyntiagenttia, joka hankkii päämiehelle lisenssiasiakkaita. Agentti saa päämieheltä komission päämiehen saamista lisenssituloista, jotka ovat syntyneet agentin ansiosta – loppuasiakas maksaa tässä kaikki lisenssimaksut päämiehelle.

Avainsanat: , ,

Online Reseller Terms – päämiehen vakioehdot

Sopimuspohja tehty päämiehen näkökulmasta tilanteeseen, jossa päämiesyritys antaa jälleenmyyjälle maailmanlaajuisen oikeuden myydä tuotteitaan ja palveluitaan verkossa näiden vakioehtojen mukaisesti. Jälleenmyyjä saa vapaasti määrittää omat jälleenmyyjähintansa, mutta muutoin myyntiä on tehtävä päämiehen verraten tarkkojen ohjeistusten mukaisesti. Tässä sopimusjärjestelyssä jälleenmyyjä tekee aika ajoin erillisiä tilauksia ja sopijapuolet allekirjoittavat vain ko. tilausdokumentin.

Avainsanat: , ,

Reseller Agreement (exclusive and non-exclusive – jälleenmyyjän näkökulma)

Sopimuspohja tehty ensisijaisesti jälleenmyyjän näkökulmasta erityisesti tilanteeseen, jossa jälleenmyyjä valtuutetaan myymään lisenssinantajan/päämiehen pilvipalvelupohjaista ohjelmistopalvelua loppuasiakkaille ja jälleenmyyjällä on palvelukykyä hoitaa myös tukitoimintoja loppuasiakkaisiin päin.

Avainsanat: , , ,

Reseller Agreement (exclusive and non-exclusive – päämiehen näkökulmasta)

Sopimuspohja tehty ensisijaisesti lisenssinantajan/päämiehen (Softa Company) näkökulmasta erityisesti tilanteeseen, jossa jälleenmyyjä valtuutetaan myymään lisenssinantajan/päämiehen pilvipalvelupohjaista ohjelmistopalvelua loppuasiakkaille ja jälleenmyyjällä on palvelukykyä hoitaa myös tukitoimintoja loppuasiakkaisiin päin.

Reseller Agreement, päämiehen näkökulmasta

Sopimuspohja tehty ensisijaisesti päämiehen näkökulmas­ta erityisesti tilanteeseen, jossa myönnetään jälleenmyyjälle alijälleenmyyntioikeudet yritysasiakkaille.

Avainsanat: ,

Reseller Agreement, pitkä, päämiehen näkökulmasta

Sopimuspohja tehty ensisijaisesti päämiehen näkökulmasta erityisesti tilanteeseen, jossa myönnetään ohjelmistotuotteeseen jälleenmyyjälle jälleenmyyntioikeudet loppuasiakkaille.

Avainsanat: ,

Software Distribution Agreement, neutraali

Sopimuspohja tehty neutraalista näkökulmas­ta erityisesti tilanteeseen, jossa myönnetään jälleenmyyjälle ilman yksinoikeutta jälleenmyyntioikeus, vuodeksi kerrallaan, ohjelmistotuotteeseen, jota myydään fyysisessä pakkauksessa asiakkaille.

Avainsanat: , ,

Software Marketing Agreement, agentin näkökulmasta

Sopimuspohja on tehty jakelijan/agentin näkökulmasta tilanteeseen, jossa ohjelmistoyhtiö (Finco) käyttää viennissään kohdealueella jakelijaa/agenttia, joka hankkii Fincolle lisenssiasiakkaita (yritysasiakkaita).

Avainsanat: , ,

Software Marketing Agreement, ohjelmistoyhtiön näkökulmasta

Sopimuspohja on tehty ensisijaisesti ohjelmistoyhtiön (Finco) näkökulmasta tilanteeseen, jossa Finco käyttää viennissään kohdealueella jakelijaa/agenttia, joka hankkii Fincolle lisenssiasiakkaita (yritysasiakkaita).

Avainsanat: , ,

Sole Distributorship Agreement, jälleenmyyjän näkökulmasta

Sopimuspohja on tehty jälleenmyyjän näkökulmasta tilanteeseen, jossa päämies antaa jälleenmyyjälle yksinoikeuden myyntialueelle, mutta päämies pidättää itsellään edelleen tuotteidensa suoramyyntioikeuden myyntialueen asiakkaille (tästä johtuen sopimuksen otsikkona on nimenomaan ”Sole…” eikä exclusive distribution, jolloin päämiehellä ei yleensä ole suoramyyntioikeutta).

Avainsanat: , , ,

Sole Distributorship Agreement, päämiehen näkökulmasta

Sopimuspohja tehty verraten tasapuolisesti tilanteeseen, jossa päämies antaa jälleenmyyjälle yksinoikeuden myyntialueelle, mutta päämies pidättää itsellään edelleen tuotteidensa suoramyyntioikeuden myyntialueen asiakkaille (tästä johtuen sopimuksen otsikkona on nimenomaan ”Sole…” eikä exclusive distribution, jolloin päämiehellä ei yleensä ole suoramyyntioikeutta).

Avainsanat: , ,

Value-Added Reseller Agreement, jälleenmyyjän näkökulmasta

Sopimuspohja tehty ensisijaisesti jälleenmyyjän (Reseller) näkökulmasta erityisesti tilanteeseen, jossa jälleenmyyjä valtuutetaan myymään lisenssinantajan/päämiehen (Finco) ohjelmistotuotteita ja jälleenmyyjällä on palvelukykyä hoitaa tukitoimintoja loppuasiakkaisiin päin.

Avainsanat: , ,

Value-Added Reseller Agreement, päämiehen näkökulmasta

Sopimuspohja tehty ensisijaisesti lisenssinantajan/päämiehen (Finco) näkökulmasta erityisesti tilanteeseen, jossa jälleenmyyjä valtuutetaan myymään lisenssinantajan/päämiehen ohjelmistotuotteita ja jälleenmyyjällä on laaja palvelukyky hoitaa tukitoimintoja loppuasiakkaisiin päin.

Avainsanat: , , ,