Hae sopimuspohjia

Englanninkieliset sopimuspohjat


Muuta sopimustietoa

Checklist – AI and Contract Drafting

Muistilista tehty neutraalista näkökulmasta tilanteeseen, jossa yhtiön työntekijöitä ohjeistetaan tekoälysovelluksen käytöstä yrityksen sopimusluonnosten laatimisessa.

Avainsanat: , ,

Jälleenmyyntisopimukset

Jälleenmyyntisopimus on vientikaupan yleisimpiä sopimuksia. Jälleenmyyntisopimuksessa jälleenmyyjä on pysyvässä edustus- ja toimitussuhteessa päämieheen.

Myyntisopimuskäytäntöä

Pääsääntöisesti vientikaupassa sopimuksiin sovelletaan myyjän valtion lakia. Tässä tekstissä myyntisopimusta käsitellään pääasiassa suomalaisen yrityksen näkökulmasta ja tästä johtuen Suomen kauppalain määräykset ovat esiteltävien sopimuslausekkeiden pohjana.

Avainsanat:

Sopimuksien laatimisesta yleistä

Kansainvälisessä liiketoiminnassa pääsääntönä on sopimusvapaus, jonka mukaan sopimusosapuolet voivat vapaasti sopia sopimuksensa sisällöstä.

USA:n liikejuridiikan pääpiirteitä

Amerikan Yhdysvaltojen (”USA”) oikeudellinen järjestelmä on moniportainen ja usein vaikeaselkoinen. USA:n oikeusjärjestelmä eroaa oleellisesti Euroopassa yleisemmin (kuten myös Suomessa) käytössä olevasta siviilioikeudellisesta systeemistä. USA:n oikeusjärjestelmä on oikeudenpäätöksiin perustuva common law -systeemi, jossa ennakkotapauksilla on edelleen keskeinen merkitys, vaikka osa kaupan säännöistä on nykyään myös säännelty lainsäädännöllä.