Hae sopimuspohjia

Englanninkieliset sopimuspohjat


Osakassopimukset (engl.)

Shareholders Agreement, henkilöosakkaat-näkökulma

Sopimuspohja tehty henkilöosakkaiden näkökulmasta tilanteeseen, jossa yhtiössä on vain muutamia henkilöitä osakkaina ja yhdellä osakkaalla (perustajalla) on osake-enemmistö.

Avainsanat: ,

Shareholders Agreement, neutraali

Sopimuspohja tehty henkilöosakkaiden näkökulmasta tilanteeseen, jossa yhtiö on äskettäin perustettu ja siinä on vain muutamia tasavertaisia henkilöitä osakkaina, jotka kaikki toimivat myös yhtiön hallituksessa ja työntekijöinä (erillisillä työsopimuksilla). Tässä osakkaat voivat halutessaan myydä osakkeensa 60 päivän ilmoitusajalla ja samalla heidän kilpailukieltonsa päättyy.

Avainsanat: ,

Shareholders Agreement, sijoittajan näkökulma

Sopimuspohja tehty ensisijaisesti sijoittajien näkökulmasta tilanteeseen, jossa sijoittajat sijoittavat rahaa henkilöomistajien omistamaan suomalaiseen osakeyhtiöön vaihtovelkakirjatyyppisellä järjestelyllä.

Avainsanat: ,

 

Shareholders’ Agreement (useita henkilöosakkaita)

Sopimuspohja tehty tilanteeseen, jossa yhtiössä on useita henkilöosakkaita ja osakkeiden siirrosta/myynnistä on sovittu yksityiskohtaisesti. Toimitusjohtajana tässä on ei-osakas ja hänen valtuutensa on tässä yksilöity ja rajattu tarkasti.

Shareholders’ Agreement (hallituksen valinta)

Sopimuspohja tehty neutraalista näkökulmasta tilanteeseen, jossa sijoittajayritys on ostanut erillisellä kauppasopimuksella henkilöosakkailta operatiivisen kohdeyhtiön osake-enemmistön. Kohdeyhtiön henkilöosakkaat säilyttävät vähemmistöosakkuuden ja sopijapuolet sopivat tässä ensisijaisesti kohdeyhtiön hallituksen kokoonpanosta ja valinnasta.