Hae sopimuspohjia

Englanninkieliset sopimuspohjat


Osakassopimukset (engl.)

Shareholders’ Agreement (hallituksen valinta)

Sopimuspohja tehty neutraalista näkökulmasta tilanteeseen, jossa sijoittajayritys on ostanut erillisellä kauppasopimuksella henkilöosakkailta operatiivisen kohdeyhtiön osake-enemmistön. Kohdeyhtiön henkilöosakkaat säilyttävät vähemmistöosakkuuden ja sopijapuolet sopivat tässä ensisijaisesti kohdeyhtiön hallituksen kokoonpanosta ja valinnasta.

Shareholders’ Agreement (useita henkilöosakkaita)

Sopimuspohja tehty tilanteeseen, jossa yhtiössä on useita henkilöosakkaita ja osakkeiden siirrosta/myynnistä on sovittu yksityiskohtaisesti. Toimitusjohtajana tässä on ei-osakas ja hänen valtuutensa on tässä yksilöity ja rajattu tarkasti.

Shareholders Agreement, henkilöosakkaat-näkökulma

Sopimuspohja tehty henkilöosakkaiden näkökulmasta tilanteeseen, jossa yhtiössä on vain muutamia henkilöitä osakkaina ja yhdellä osakkaalla (perustajalla) on osake-enemmistö.

Avainsanat: ,

Shareholders Agreement, sijoittajan näkökulma

Sopimuspohja tehty ensisijaisesti sijoittajien näkökulmasta tilanteeseen, jossa sijoittajat sijoittavat rahaa henkilöomistajien omistamaan suomalaiseen osakeyhtiöön vaihtovelkakirjatyyppisellä järjestelyllä.

Avainsanat: ,