Hae sopimuspohjia

Englanninkieliset sopimuspohjat


Hankinta- ja toimitussopimukset

Asset Purchase Agreement – myyjän näkökulma

Sopimuspohja tehty myyjän näkökulmasta tilanteeseen, jossa ICT-firma ostaa toiselta alan yritykseltä laajan ohjelmistoliiketoimintakokonaisuuden ja liittää sen omaan teknologiaansa ja liiketoimintaansa. Lisäksi tässä sopimuspohjassa sopijapuolet solmivat kauppaa täydentävät erilliset konsultti-, ylläpito- ja jälleenmyyntisopimukset.

Avainsanat: , ,

Asset Purchase Agreement – ostajan näkökulma

Sopimuspohja tehty ostajan näkökulmasta tilanteeseen, jossa ICT-firma ostaa toiselta alan yritykseltä laajan ohjelmistoliiketoimintakokonaisuuden ja liittää sen omaan teknologiaansa ja liiketoimintaansa. Lisäksi tässä sopimuspohjassa sopijapuolet solmivat kauppaa täydentävät erilliset konsultti-, ylläpito- ja jälleenmyyntisopimukset.

Avainsanat: , ,

Frame Agreement for Procurement of Software Products and Services, neutraali

Sopimuspohja tehty neutraalista näkökulmas­ta erityisesti tilanteeseen, jossa tarkoituksena on hankkia pitkän ajanjakson puitteissa myyjältä ohjelmistoja ja ohjelmistoihin liittyviä palveluita.

Avainsanat: ,

Frame Agreement for Procurement of Software Products and Services, ostajan näkökulmasta

Sopimuspohja tehty yksinomaan palvelun ostajan näkökulmasta rityisesti tilanteeseen, jossa tarkoituksena on hankkia pitkän ajanjakson puitteissa myyjältä ohjelmistoja ja ohjelmistoihin liittyviä palveluita.

Avainsanat: ,

Frame Cooperation Agreement, neutraali

Sopimuspohja tehty neutraalista näkökulmasta erityisesti tilanteeseen, jossa ostajaorganisaatio edellyttää kirjallista puiteyhteistyösopimusta sopimuskumppaniltaan, vaikka yhteistyö onkin luonteeltaan projektikohtaista. Tässä yksittäiset projektit yksilöidään erikseen myyjän projektitarjouksen perusteella ja sopijapuolet solmivat tällöin erillisen projektitoimitussopimuksen. Yhteistoiminnan puitteet on näin ollen tässä puitesopimuspohjassa määritelty suppeasti ja sopimus on voimassa toistaiseksi ilman erityisiä velvoitteita.

Avainsanat: , ,

Hardware Sales Agreement, toimittajan näkökulmasta

Sopimuspohja tehty ensisijaisesti hardware-toimittajan näkökulmasta tilanteeseen, jossa laitteiston mukana toimitetaan ohjelmistoja ja niiden lisenssit ostajayritykselle.

Avainsanat: , ,

Hardware Subcontracting Agreement, ostajamyönteinen

Sopimuspohja on ostajamyönteinen ja sopii erityisesti tilanteeseen, jossa yritys ostaa valmistavalta yritykseltä alihankintapalveluna räätälöidyn ja tarkasti yksilöidyn hardware-tuotteen ja saa ostettuun hardware-tuotteeseen täydet immateriaalioikeudet.

Avainsanat: , , ,

IPR Purchase Agreement, myyjän näkökulmasta

Sopimuspohja tehty ensisijaisesti pienimuotoisen IPR-kaupan (immateriaalioikeuksien kuten tekijänoikeuden ja tavaramerkin myynti) toteuttamiseen myyjän näkökulmasta, jossa kauppahinta maksetaan kerralla, myytävät asiat yksilöidään liitteessä ja omistusoik

Avainsanat: ,

License and Online Reseller Agreement, päämiehen versio

Sopimuspohja tehty ensisijassa päämiehen näkökulmasta tilanteeseen, jossa päämiesyritys tässä antaa jälleenmyyjälle oikeuden käyttää päämiehen tavaramerkkiä ja hosting-palveluja sekä myydä päämiehen ICT-kurssituotetta verkossa rajatulle asiakasryhmälle (henkilöasiakkaat). Jälleenmyyjä saa vapaasti hinnoitella omat jälleenmyyjähintansa, mutta päämies on tässä oikeutettu minimimaksuun neljännesvuosittain jälleenmyyjältä.

Avainsanat: , ,

Manufacturing Services Agreement, neutraali

Sopimuspohja on tehty neutraalista näkökulmasta tilanteeseen, jossa asiakasyritys tilaa asiakkaalle räätälöityjä hardware (fyysisiä) tuotteita valmistavalta toimittajalta pitkäkestoisella hankintasopimuks

Avainsanat: ,

Outsourcing Agreement

Sopimuspohja tehty neutraalista näkökulmasta tilanteeseen, jossa yhtiö ulkoistaa eräitä ICT-toimintojaan (software ja hardware) ja loppuasiakkaiden myyntitoimintojaan ICT-palveluyhtiölle (tässä aluksi vuodeksi) ja maksaa käytetyistä palveluista ICT-palveluyhtiön hinnaston mukaisesti.

Avainsanat: , ,

Outsourcing Services Agreement

Sopimuspohja tehty neutraalista näkökulmasta tilanteeseen, jossa yhtiö ulkoistaa laajalti ICT-toimintojaan toiselle yhtiölle (tässä aluksi neljäksi vuodeksi) ja maksaa palvelusta kuukausittaista palvelumaksua.

Avainsanat: , ,

Share Purchase Agreement, myyjän versio (lyhyt)

Sopimuspohja on tehty myyjän näkökulmasta tilanteeseen, jossa ostaja ostaa myyjältä osan kohdeyrityksen osakekannasta. Myyjä on tässä tilanteessa, jossa myyjä ei joudu hyväksymään mitään sopimuslausekkeita, jotka voivat alentaa kauppahintaa jälkikäteen. Tässä pohjassa ostaja allekirjoittaa samanaikaisesti erillisen osakassopimuksen, jossa sovitaan osakkaiden toimintatavoista kohdeyhtiössä.

Avainsanat: , ,

Software Development Agile Agreement (ostajan näkökulma)

Sopimuspohja tehty selvästi ohjelmistotuotteen ostajan näkökulmasta tilanteeseen, jossa toimittaja kehittää ja toimittaa ostajalle räätälöidyn ohjelmiston ostajan määrittelemään tarkoitukseen kiinteähintaisella maksulla, jota maksetaan erissä työn edistymisen mukaan. Toimitettavan ohjelmiston tekijänoikeus siirtyy tässä pohjassa ostajalle. Ostaja voi halutessaan keskeyttää kehitystyön ja päättää sopimuksen voimassaolon, jos toimittajan välitoimitusten laatu ei ole ostajaa tyydyttävää.

Avainsanat: , ,

Software Development Agreement, ostajan näkökulmasta

Sopimuspohja tehty ohjelmistotuotteen ostajan näkökulmasta tilanteeseen, jossa toimittaja kehittää ja toimittaa ostajalle räätälöidyn ohjelmiston ostajan määrittelemään tarkoitukseen (laajempaa systeemitoimitustilanteisiin, johon liittyy mm. perusteellist

Avainsanat: , ,

Software Purchase Agreement (Ostajan versio)

Sopimuspohja tehty ostajan näkökulmasta tilanteeseen, jossa ohjelmistoyritys on kehittänyt lisensioimansa vakio-ohjelmiston päälle lukuisia omia sovelluksiaan ja laajennuksiaan ja nyt tässä pohjassa haluaa ostaa kertamaksulla kaikki oikeudet vakio-ohjelmiston alkuperäiseen versioon (”pohjasoftaan”) lisenssinantajaltaan. Näin toimien ohjelmistoyritys saa täyden kontrollin tuotteeseensa ja voi hyödyntää sitä helpommin kaupallisesti. Tämän pohjan liitteinä ovat erilliset työntekijöiden ja alihankkijoiden vakuutukset siitä, että IPR:n siirto ostajalle on täydellinen ja riidaton.

Avainsanat: , , ,

Software Purchase Agreement, neutraali

Sopimuspohja tehty neutraalista näkökulmasta tilanteeseen, jossa ohjelmistoyritys on kehittänyt lisensioimansa vakio-ohjelmiston päälle lukuisia laillisia omia sovelluksiaan ja laajennuksiaan ja nyt tässä pohjassa haluaa ostaa kaikki oikeudet vakio-ohjelm

Avainsanat: , ,

Statement of Work

ICT-ostopalvelun yksilöintidokumentti
Sopimuspohja tehty neutraalista näkökulmasta tilanteeseen, jossa sopijapuolilla on erillinen puite/pääsopimus ICT-palvelujen laajasta ulkoistamisesta, ja tällä dokumentilla sopijapuolet yksilöivät tarkemmin mitä kyseiseen ostopalveluun liittyviä lisäpalveluja hankitaan.

Avainsanat: ,

Subcontracting Agreement, hardware, neutraali

Sopimuspohja tehty neutraalista näkökulmasta tilanteeseen, jossa IT-laitteiden valmistaja aika ajoin tilaa alihankkijayritykseltä tuotteilleen pakkaus/asennuspalvelua alihankintayrityksen tiloissa ja maksaa palvelusta alihankkijan hinnaston mukaan

Avainsanat: ,

System Delivery Agreement, ostajan näkökulmasta

Sopimuspohja tehty ensisijaisesti systeemin ostajan näkökulmasta pääasiallisesti tilanteisiin, jossa ohjelmistotoimitus on laaja ja monivaiheinen sekä taloudelliselta merkitykseltään huomattava

Avainsanat: ,

System Delivery Agreement, toimittajan näkökulmasta

Sopimuspohja tehty ensisijaisesti systeemin toimittajan näkökulmasta pääasiallisesti tilanteisiin, jossa ohjelmistotoimitus on laaja ja monivaiheinen sekä taloudelliselta merkitykseltään huomattava.

Avainsanat: , ,