Hae sopimuspohjia

Englanninkieliset sopimuspohjat


Konsulttisopimukset

Advisor Agreement, lyhyt konsulttisopimus

Kirjepohjamuotoinen lyhyt ja neutraali konsulttisopimus yritysjohdon neuvonantoon, jossa palvelua ostava yritys vahvistaa kirjeen allekirjoituksellaan sopimuksen synnyn, konsulttitoiminnan hinnan ja muut perusehdot (, joista oli aiemmin sovittu alustavasti suullisesti).

Avainsanat: ,

Consulting Service Agreement, ostajan näkökulmasta

Sopimuspohja tehty ensisijaisesti ohjelmistotyöhön liittyvän konsulttipalvelun ostajan näkökulmasta erityisesti tilanteeseen, jossa konsulttiyritykselle annetaan tehtäväksi jokin yksittäinen rajattavissa oleva työ tai työosuus (tässä pohjassa esimerkkinä ohjelmiston testaukseen liittyvät toimenpiteet).

Avainsanat: , ,

Consulting Services Agreement, jatkuva, konsultin näkökulmasta

Sopimuspohja tehty ensisijaisesti konsultin näkökulmasta erityisesti tilanteeseen, jossa käytetään IT-konsultin palveluja useamman vuoden ajan ja ostettavat palvelut yksilöidään erikseen sopimuksen Liitteessä.

Avainsanat: , ,

Consulting Services Agreement, konsultin näkökulmasta

Sopimuspohja tehty ensisijaisesti ohjelmistotyöhön liittyvän konsulttipalvelun tarjoajan (=konsultin) näkökulmas­ta erityisesti tilanteeseen, jossa konsulttiyritykselle annetaan tehtäväksi jokin yksittäinen rajattavissa oleva työ tai työosuus (tässä pohjassa esimerkkinä ohjelmiston testaukseen liittyvät toimenpiteet).

Avainsanat: , ,

Consulting Services Agreement, ostajan näkökulmasta

Sopimuspohja tehty ensisijaisesti toimeksiantajan näkökulmasta erityisesti tilanteeseen, jossa käytetään IT-konsultin palveluja useamman vuoden ajan ja ostettavat palvelut yksilöidään erikseen sopimuksen liitteessä.

Avainsanat: , ,

Finders Agreement, neutraali

Sopimuspohja tehty neutraalista näkökulmasta erityisesti tilanteeseen, jossa ”löytäjä” löytää asiakkaan/asiakkaita toimeksiantajalle, mutta varsinaiselle agenttisopimukselle ei ole toimeksiantajan mielestä tarvetta tai pelkkä löytäjän/löytöpalkkiosopimus tuntuu käyttökelpoisemmalta ratkaisulta.

Avainsanat: ,

Multimedia Development Agreement, myyjän näkökulmasta

Sopimuspohja tehty ensisijaisesti kehitys/konsulttiyhtiöyhtiön (Developer) näkökulmas­ta erityisesti tilanteeseen, jossa yritys (Finco) ostaa multimediatuotteeseensa liittyvää konsultointia ja -palvelua.

Avainsanat: , ,

Multimedia Development Agreement, ostajan näkökulmasta

Sopimuspohja tehty ensisijaisesti palvelunostajan (Finco) näkökulmasta erityisesti tilanteeseen, jossa yritys ostaa multimediatuotteeseensa liittyvää multimediakonsultointia ja -palvelua kehitys/konsulttiyhtiöyhtiöltä (Developer).

Avainsanat: , ,

Preliminary Agreement – it consultancy, neutraali

Sopimuspohja tehty neutraalista näkökulmasta tilanteeseen, jossa ohjelmistoyritys on käynnistämässä laajempaa yhteistyötä ja lisenssitoimituksia isolle asiakkaalle.

Avainsanat: , ,

Software Design and Programming Agreement, neutraali

Sopimuspohja on luonteeltaan puitesopimus ja se on tehty neutraalista näkökulmasta tilanteeseen, jossa Finco ostaa ohjelmistotoiminnan konsultointi- ja alihankintapalvelua ohjelmistoyritykseltä.

Avainsanat: ,

System Integrator Agreement, ohjelmistoyrityksen näkökulmasta

Sopimuspohja on tehty ensisijaisesti ohjelmistoyrityksen näkökulmasta erityisesti tilanteeseen, jossa ohjelmistoyritys ei itse hoida ohjelmistotuotteensa asiakasintegrointeja vaan käyttää niissä ulkopuolista systeemi-integraattoriyritystä (”SI”).

Avainsanat: , ,

Termination letter, consultant, päämiehen näkökulmasta

Kirjepohja on tehty ensisijaisesti päämiehen näkökulmasta erityisesti tilanteeseen, jossa konsulttisopimus on voimassa kuuden kuukauden jaksoissa ja irtisanominen on tehtävä kuukautta ennen periodin päättymistä.

Avainsanat: ,

Termination Letter, päämiehen näkökulmasta

Kirjepohja on tehty ensisijaisesti päämiehen näkökulmasta erityisesti tilanteeseen, jossa jälleenmyyntisopimus on ollut voimassa toistaiseksi ja se on sisältänyt minimiostopakkolausekkeen, jota jälleenmyyjä ei ole noudattanut, ja jonka perusteella päämiehellä on oikeus tehdä nopea irtisanominen.

Avainsanat: ,