Hae sopimuspohjia

Englanninkieliset sopimuspohjat


Muut dokumentit

Amendment to Agreement

Dokumenttipohja on eräs tapa tehdä sopimukseen kirjallinen täydennys tai muutos (=amendment).

Avainsanat:

Amendment to License Agreement (new prices)

Dokumenttipohja on eräs tapa tehdä sopimukseen kirjallinen täydennys tai muutos (=amendment). Tässä esimerkissä suomalainen IPR:n omistajayritys korottaa lisenssiensä yläpitomaksuja ja konsultointihintoja ja lisenssinhaltija hyväksyy ne allekirjoittamalla tämän muutosdokumentin; muutoin varsinainen sopimus pysyy tässä voimassa muuttumattomana.

Avainsanat: ,

Amendment to Software Development Agreement

Esimerkinomainen dokumenttipohja sopimusmuutostilanteeseen on tehty ensisijaisesti tilanteeseen, jossa ohjelmistotoimittajan toimitus on viivästynyt/viivästymässä ja tilaaja suostuu lykkäämään aikatauluja.

Avainsanat: ,

Company Policy for Internet Use, yhtiön näkökulmasta

Toimintaohjepohja tehty ensisijaisesti yhtiön näkökulmasta tilanteeseen, jossa yhtiön työntekijöillä on pääsy Internetiin ja sähköpostiohjelmiin.

Avainsanat: ,

Company Policy for Supplier Conduct, (ostajayhtiön näkökulma)

Toimintaohjepohja tehty ensisijaisesti ostajayhtiön näkökulmasta tilanteeseen, jossa yhtiö käyttää alihankkijoita/toimittajia ja edellyttää sopimuskumppaneiltaan vähintään ohjeistuksen tasoista liiketoimintaetiikkaa ja paikallisen lainsäädännön huolellista noudattamista. Tässä pohjassa tämä ohjeistus (Code of Conduct) tulee osaksi kaikkia sopijapuolten välisiä sopimusjärjestelyjä.

Avainsanat: , ,

Corporate Governance Guidelines, neutraali

Dokumenttipohja tehty neutraalista näkökulmasta tilanteeseen, jossa kansainvälistä liiketoimintaa harjoittava yhtiö on laatinut sisäisen ohjeistuksen siitä kuinka sen hallitus työskentelee ja miten yhtiön ylimmän johdon asiat ja päätöksenteko yhtiössä toteutetaan.

Avainsanat: ,

E-mail Disclaimer & Confidentiality Amendment

Dokumenttipohja on tehty tilanteeseen, jossa yritys lähettää yrityksen nimissä sähköpostia, joka voi olla luonteeltaan luottamuksellista.

Avainsanat:

Implementation Acceptance Protocol

Vahvistus ohjelmiston onnistuneesta asentamisesta.

Avainsanat:

Loan Agreement, osakkaan neutraali

Sopimuspohja on neutraalista näkökulmasta tilanteeseen, jossa yrityksen uusi osakas antaa lainaa osakkuusyhtiölleen.

Avainsanat: ,

Notice of failure, päämiehen näkökulmasta

Dokumentti on tehty päämiehen näkökulmasta tilanteeseen, jossa jälleenmyyjä on laiminlyönyt sopimusvelvoitteitaan ja sopimuksessa on velvoite informoida (varoittaa) jälleenmyyjää irtisanomisen mahdollisuudesta, jos jälleenmyyjä ei pikaisesti muuta menettelyään sopimusehtojen mukaiseksi.

Avainsanat: , ,

Open Source Software – check list

Dokumentissa on kuvattu lyhyesti eräitä seikkoja, jotka ainakin tulee ottaa huomioon, jos yritys käyttää tai aikoo käyttää toiminnassaan avoimen lähdekoodin ohjelmistoja.

Open Source Software – warranty clause, tilaajan näkökulma

Dokumenttipohja on tehty tilaajayrityksen näkökulmasta tilanteeseen, jossa tilaajayritys ostaa ohjelmistoyritykseltä ohjelmistoja/ohjelmistotuotteita, jotka sisältävät/voivat sisältää avoimen lähdekoodin ohjelmistoja.

Privacy Policy Document

Dokumenttipohja on tehty www-sivuja ylläpitävän yrityksen näkökulmasta tilanteeseen, jossa on tarpeen tuoda esiin yrityksen käytäntöjä yksityisyys- ja tietoturva-asioissa, silloin kun yritys kerää esim. henkilötietoja sivuston käytön vaatiman rekisteröinnin yhteydessä.

Avainsanat: ,

Settlement Agreement, neutraali

Sopimuspohja tehty neutraalista näkökulmasta tilanteeseen, jossa sopijakumppanit ovat riitaantuneet yhteistyössään, mutta haluavat kuitenkin välttää oikeudenkäynnin ja päättää yhteistyön sovintosopimuksella.

Avainsanat: ,

Sideletter- IPR Infringement Statement

Finco Oy (“Finco”) is a distributor of Super Software Systems Ltd (“Super”) and resells Super’s software products (such as Super One, Super Two and Super Three) to clients.

Avainsanat: ,

Software Tender (summary)

Dokumentissa erään IT-alan tarjouspohjan sisällysluettelo, jota yritys voi käyttää muistilistana omia tarjouksiaan laatiessaan.

Avainsanat:

Termination letter, reseller, päämiehen näkökulmasta

Kirjepohja on tehty ensisijaisesti päämiehen näkökulmasta erityisesti tilanteeseen, jossa jälleenmyyntisopimus on voimassa toistaiseksi tai sopijapuolilla ei lainkaan kirjallista sopimusta.

Avainsanat: ,