Hae sopimuspohjia

Englanninkieliset sopimuspohjat


Muut dokumentit

Company Policy for Supplier Conduct, ostajayhtiön näkökulmasta

Toimintaohjepohja tehty ensisijaisesti ostajayhtiön näkökulmasta tilanteeseen, jossa yhtiö käyttää alihankkijoita/toimittajia ja edellyttää sopimuskumppaneiltaan vähintään ohjeistuksen tasoista liiketoimintaetiikkaa ja paikallisen lainsäädännön huolellista noudattamista. Tässä pohjassa tämä ohjeistus (Code of Conduct) tulee osaksi kaikkia sopijapuolten välisiä sopimusjärjestelyjä.

Avainsanat: , ,

Shareholders Agreement, neutraali

Sopimuspohja tehty henkilöosakkaiden näkökulmasta tilanteeseen, jossa yhtiö on äskettäin perustettu ja siinä on vain muutamia tasavertaisia henkilöitä osakkaina, jotka kaikki toimivat myös yhtiön hallituksessa ja työntekijöinä (erillisillä työsopimuksilla). Tässä osakkaat voivat halutessaan myydä osakkeensa 60 päivän ilmoitusajalla ja samalla heidän kilpailukieltonsa päättyy.

Avainsanat: ,

Amendment to Agreement

Dokumenttipohja on eräs tapa tehdä sopimukseen kirjallinen täydennys tai muutos (=amendment).

Avainsanat:

Amendment to License Agreement (new prices)

Dokumenttipohja on eräs tapa tehdä sopimukseen kirjallinen täydennys tai muutos (=amendment). Tässä esimerkissä suomalainen IPR:n omistajayritys korottaa lisenssiensä yläpitomaksuja ja konsultointihintoja ja lisenssinhaltija hyväksyy ne allekirjoittamalla tämän muutosdokumentin; muutoin varsinainen sopimus pysyy tässä voimassa muuttumattomana.

Avainsanat: ,

Amendment to Software Development Agreement

Esimerkinomainen dokumenttipohja sopimusmuutostilanteeseen on tehty ensisijaisesti tilanteeseen, jossa ohjelmistotoimittajan toimitus on viivästynyt/viivästymässä ja tilaaja suostuu lykkäämään aikatauluja.

Avainsanat: ,

Company Policy for Internet Use, yhtiön näkökulmasta

Toimintaohjepohja tehty ensisijaisesti yhtiön näkökulmasta tilanteeseen, jossa yhtiön työntekijöillä on pääsy Internetiin ja sähköpostiohjelmiin.

Avainsanat: ,

Corporate Governance Guidelines, neutraali

Dokumenttipohja tehty neutraalista näkökulmasta tilanteeseen, jossa kansainvälistä liiketoimintaa harjoittava yhtiö on laatinut sisäisen ohjeistuksen siitä kuinka sen hallitus työskentelee ja miten yhtiön ylimmän johdon asiat ja päätöksenteko yhtiössä toteutetaan.

Avainsanat: ,

E-mail Disclaimer & Confidentiality Amendment

Dokumenttipohja on tehty tilanteeseen, jossa yritys lähettää yrityksen nimissä sähköpostia, joka voi olla luonteeltaan luottamuksellista.

Avainsanat:

Implementation Acceptance Protocol

Vahvistus ohjelmiston onnistuneesta asentamisesta.

Avainsanat:

Loan Agreement, osakkaan neutraali

Sopimuspohja on neutraalista näkökulmasta tilanteeseen, jossa yrityksen uusi osakas antaa lainaa osakkuusyhtiölleen.

Avainsanat: ,