Hae sopimuspohjia

Englanninkieliset sopimuspohjat


Hosting-, ISP- ja ASP-sopimukset

Application Service Master Rental Agreement, ohjelmistoyrityksen näkökulmasta

Sopimuspohja tehty ensisijaisesti ohjelmistoyrityksen näkökulmasta erityisesti tilanteeseen, jossa ohjelmistoyritys (”Finco”) vuokraa/lisensioi ohjelmistoansa sovelluspalvelua harjoittavalle yritykselle (ASP:lle). Finco saa tulonsa ASP:ltä ja ASP loppuasiakkailta.

Avainsanat: ,

Application Service Provider (ASP) Agreement, ASP-yrityksen näkökulmasta

Sopimuspohja on tehty ensisijaisesti palvelua tarjoavan yrityksen (ASP:n) näkökulmasta tilanteeseen, jossa palvelun asiakkaana ja käyttäjänä on yritys.

Avainsanat: ,

Application Service Provider (ASP) Agreement, ostajan näkökulmasta

Sopimuspohja on tehty ensisijaisesti ASP-palvelua ostavan yrityksen näkökulmasta. Vrt. pohjaan Application Service Provider (ASP) Agreement ASP-yrityksen näkökulmasta.

Avainsanat: , ,

Hosting Service Level Agreement, myyjän näkökulmasta

Sopimuspohja tehty ensisijaisesti hosting-palvelun tarjoajan (”Finco”) näkökulmas­ta tilanteeseen, jossa tarjotaan hosting-palvelua ohjelmistotuotteita kauppaavalle yritykselle, joka tässä joutuu tyytymään verraten vähäiseen palvelutasoon erityisesti hosting-palvelun katkosten/virheenkorjausten osalta ? erilaisia katkoja voi olla paljon ja korvaukset ovat minimaalisia.

Avainsanat: ,

Hosting Service Level Agreement, ostajan näkökulmasta

Sopimuspohja tehty ensisijaisesti hosting-palvelun ostajan (”Customer”) näkökulmas­ta tilanteeseen, jossa Finco-yhtiö tarjoaa hosting-palvelua ohjelmistotuotteita kauppaavalle yritykselle.

Avainsanat: ,

ICT Facilities Management Agreement

Sopimuspohja tehty myyjän/toimittajan näkökulmasta erityisesti tilanteeseen, jossa yhtiö ulkoistaa pääosan ICT-toimintojaan ulkopuoliselle ICT-firmalle ainakin kolmeksi vuodeksi. Järjestelyn pääkohdat ja toimintatavat ovat tässä pääsopimuksessa ja tarkka tekninen sisältö, palvelutaso, hinnoittelu, IPR-yksilöinnit ja ynnä muu sellainen tehdään liitteissä, joista sopimuspohjan viimeisellä sivulla on vain otsikot.

Avainsanat: , ,

ICT Facilities Management Agreement, pitkä neutraali

Sopimuspohja tehty neutraalista näkökulmasta erityisesti tilanteeseen, jossa yhtiö ulkoistaa pääosan ICT-toimintojaan ulkopuoliselle ICT-firmalle.

Avainsanat: ,

Internet Service Provider Agreement, tarjoajan näkökulmasta

Sopimuspohja/sopimusehdot ovat tehty ensisijaisesti suomalaisen Internet-palvelua tarjoavan yrityksen (Finco-ISP:n) näkökulmasta erityisesti tilanteeseen, jossa palvelun käyttäjäjoukko on laaja ja käyttäjä voi yritys tai yksittäinen henkilö.

Avainsanat: ,

Netwrap Hosting Services Agreement, tarjoajan näkökulmasta

”Hyväksy klikkaamalla” sopimuspohja tehty ensisijaisesti ”web hosting” -palvelua tarjoavan yrityksen (Finco) näkökulmasta erityisesti tilanteeseen, jossa loppukäyttäjäyritys tuottaa oman materiaalinsa ja ostaa web hosting -palvelua Fincolta.

Avainsanat: ,

Platform as a Service (PaaS) -sopimuksen muistilista

Dokumenttipohja on neutraali listaus Platform as a Service -sopimuksen tavanomaisista otsikoista ja sopimuksessa sovittavissa pääkohdista.

Avainsanat:

Web Content Protection Agreement, neutraali

Sopimuspohja tehty neutraalista näkökulmasta tilanteeseen, jossa yritys antaa www-sivuilla olevan materiaalinsa jatkuvaan ulkopuoliseen ja puolueettomaan säilytyspalveluun.

Avainsanat:

Web Page Hosting Service Agreement, tarjoajan näkökulmasta

Sopimuspohja tehty ensisijaisesti ”web hosting” -palvelua tarjoavan yrityksen (Finco) tilanteeseen, jossa tilaajayritys ostaa ”web hosting” -palvelua Fincolta ja sopijapuolet tekevät allekirjoitettavan sopimusdokumentin (vertaa ICT -sopimuspalvelun Netwrap Hosting Services Agreement -sopimuspohjaan).

Avainsanat: ,

Web-Site Design Agreement, ostajan näkökulmasta

Sopimusmalli tehty ensisijaisesti web-site palvelua ostavan yrityksen näkökulmasta (Finnish company ”Finco”) erityisesti tilanteeseen, jossa web-siten luomisen lisäksi suunnittelijayritykseltä ostetaan myös web-siten ylläpitoa ja päivityspalvelua.

Avainsanat: , ,

White Label Platform License Agreement, myyjän versio

White Label Platform License Agreement -sopimuspohja on tehty ensisijaisesti myyjän näkökulmasta erityisesti tilanteeseen, jossa ICT-palveluyritys tarjoaa ohjelmistoalustansa (Platform) ostajayrityksen käyttöön ja ostaja saa tuotteilleen ostajannäköisen SaaS/ohjelmistopalvelun. Tässä sopimuspohjassa ostajayritys saa lähinnä vain oman brandinsa näköisen palvelun, mutta itse teknisen ratkaisun toteutus ja kaikki muu toiminnallisuus on ICT-palveluyrityksen kontrollissa. Ostaja maksaa palvelusta erillisen tilauslomakkeen/hinnaston mukaiset maksut.

Avainsanat: , , ,

White Label Platform License Agreement, ostajan versio

White Label Platform License Agreement -sopimuspohja on tehty ensisijaisesti ostajan näkökulmasta erityisesti tilanteeseen, jossa ICT-palveluyritys tarjoaa ohjelmistoalustansa (Platform) ostajayrityksen käyttöön ja ostaja saa tuotteilleen ostajannäköisen SaaS/ohjelmistopalvelun. Tässä sopimuspohjassa ostajayritys saa lähinnä vain oman brandinsa näköisen palvelun, mutta itse teknisen ratkaisun toteutus ja kaikki muu toiminnallisuus on ICT-palveluyrityksen tuottamaa. Ostaja maksaa palvelusta erillisen tilauslomakkeen/hinnaston mukaiset maksut.

Avainsanat: , , ,

White Label Service Agreement, myyjän versio

White Label Service Agreement -sopimuspohja on tehty ensisijaisesti myyjän näkökulmasta erityisesti tilanteeseen, jossa ICT-palveluyritys tarjoaa mobiilipalvelujen ohjelmistoalustansa (Platform) ostajayrityksen käyttöön ja ostaja saa mobiilisovelluksilleen ostajannäköisen mobiiliohjelmistopalvelun. Tässä sopimuspohjassa ostajayritys saa lisenssillä käyttöönsä oman brandinsa näköisen palvelun, mutta itse teknisen ratkaisun toteutus ja kaikki muu toiminnallisuus on ICT-palveluyrityksen kontrollissa. Ostaja maksaa palvelusta erillisen hinnaston mukaiset maksut.

Avainsanat: , , ,