Hae sopimuspohjia

Avainsanat

Web Site Advertising Agreement, neutraali

Sopimuspohja tehty neutraalista näkökulmas­ta erityisesti tilanteeseen, jossa yritys Finco toimii ”Webhostina” ja mainostajayritys ”Advertiser” mainostaa tuotetta/palvelujaan webhostin www-sivulla mainoksella (tässä bannerimainos) ja maksaa webhostille korvauksen mainostilasta webhostin hinnaston mukaan.

Avainsanat: ,

Luokat:Englanninkieliset sopimuspohjat, Muut ICT-sopimukset

Hosting Service Level Agreement, myyjän näkökulmasta

Sopimuspohja tehty ensisijaisesti hosting-palvelun tarjoajan (”Finco”) näkökulmas­ta tilanteeseen, jossa tarjotaan hosting-palvelua ohjelmistotuotteita kauppaavalle yritykselle, joka tässä joutuu tyytymään verraten vähäiseen palvelutasoon erityisesti hosting-palvelun katkosten/virheenkorjausten osalta ? erilaisia katkoja voi olla paljon ja korvaukset ovat minimaalisia.

Avainsanat: ,

Luokat:Englanninkieliset sopimuspohjat, Hosting-, ISP- ja ASP-sopimukset

Netwrap Hosting Services Agreement, tarjoajan näkökulmasta

”Hyväksy klikkaamalla” sopimuspohja tehty ensisijaisesti ”web hosting” -palvelua tarjoavan yrityksen (Finco) näkökulmasta erityisesti tilanteeseen, jossa loppukäyttäjäyritys tuottaa oman materiaalinsa ja ostaa web hosting -palvelua Fincolta.

Avainsanat: ,

Luokat:Englanninkieliset sopimuspohjat, Hosting-, ISP- ja ASP-sopimukset

Web Page Hosting Service Agreement, tarjoajan näkökulmasta

Sopimuspohja tehty ensisijaisesti ”web hosting” -palvelua tarjoavan yrityksen (Finco) tilanteeseen, jossa tilaajayritys ostaa ”web hosting” -palvelua Fincolta ja sopijapuolet tekevät allekirjoitettavan sopimusdokumentin (vertaa ICT -sopimuspalvelun Netwrap Hosting Services Agreement -sopimuspohjaan).

Avainsanat: ,

Luokat:Englanninkieliset sopimuspohjat, Hosting-, ISP- ja ASP-sopimukset