Hae sopimuspohjia

Avainsanat

ICT Facilities Management Agreement

Sopimuspohja tehty myyjän/toimittajan näkökulmasta erityisesti tilanteeseen, jossa yhtiö ulkoistaa pääosan ICT-toimintojaan ulkopuoliselle ICT-firmalle ainakin kolmeksi vuodeksi. Järjestelyn pääkohdat ja toimintatavat ovat tässä pääsopimuksessa ja tarkka tekninen sisältö, palvelutaso, hinnoittelu, IPR-yksilöinnit ja ynnä muu sellainen tehdään liitteissä, joista sopimuspohjan viimeisellä sivulla on vain otsikot.

Avainsanat: , ,

Luokat:Englanninkieliset sopimuspohjat, Hosting-, ISP- ja ASP-sopimukset

Ulkoistussopimus laitteistosta

Sopimuspohja tehty tilaajayhtiön näkökulmasta tilanteeseen, jossa yhtiö ulkoistaa eräitä ICT-toimintojaan (erityisesti laitteistot) ja loppuasiakkaiden myyntitoimintojaan ICT-palveluyhtiölle (tässä aluksi vuodeksi) ja maksaa käytetyistä palveluista ICT-palveluyhtiön hinnaston mukaisesti ja tilaa laitteistoja erillisellä tilauslomakkeella.

Avainsanat: , ,

Luokat:Suomenkieliset sopimuspohjat, Muut ICT-sopimukset

Ulkoistuspalvelusopimus – lyhyt versio

Sopimuspohja tehty toimittajan/neutraalista näkökulmasta tilanteeseen, jossa yhtiö ulkoistaa laajalti ICT-toimintojaan ICT-Yhtiölle (tässä kolmeksi vuodeksi) ja maksaa palvelusta kuukausittaista palvelumaksua. Tekninen infrastruktuuri ja ostopalvelun sisältö on yksilöitävä erikseen pääsopimuksen liitteissä.

Avainsanat: , ,

Luokat:Suomenkieliset sopimuspohjat, Muut ICT-sopimukset

Saas-sopimus, neutraali

Sopimuspohja tehty neutraalista näkökulmasta tilanteeseen, jossa asiakasyritys ostaa ohjelmistoyhtiöltä SaaS-sopimuksella ohjelmistopalvelua. Tässä SaaS-palvelun käyttöönotto vaatii asiakaskohtaista räätälöintiä ja integrointia, joka suoritetaan ja laskutetaan ennen varsinaista palvelun käytön aloittamista. Toimittajan SaaS-vakioehdot ovat tämän sopimuksen liitteenä.

Avainsanat: , ,

Luokat:Suomenkieliset sopimuspohjat, SaaS- ja jälleenmyyntisopimukset

Company Policy for Supplier Conduct, (ostajayhtiön näkökulma)

Toimintaohjepohja tehty ensisijaisesti ostajayhtiön näkökulmasta tilanteeseen, jossa yhtiö käyttää alihankkijoita/toimittajia ja edellyttää sopimuskumppaneiltaan vähintään ohjeistuksen tasoista liiketoimintaetiikkaa ja paikallisen lainsäädännön huolellista noudattamista. Tässä pohjassa tämä ohjeistus (Code of Conduct) tulee osaksi kaikkia sopijapuolten välisiä sopimusjärjestelyjä.

Avainsanat: , ,

Luokat:Englanninkieliset sopimuspohjat, Muut dokumentit