Hae sopimuspohjia

Avainsanat

Ulkoistuspalvelusopimus – lyhyt versio

Sopimuspohja tehty toimittajan/neutraalista näkökulmasta tilanteeseen, jossa yhtiö ulkoistaa laajalti ICT-toimintojaan ICT-Yhtiölle (tässä kolmeksi vuodeksi) ja maksaa palvelusta kuukausittaista palvelumaksua. Tekninen infrastruktuuri ja ostopalvelun sisältö on yksilöitävä erikseen pääsopimuksen liitteissä.

Avainsanat: , ,

Luokat:Suomenkieliset sopimuspohjat, Muut ICT-sopimukset

Saas-sopimus, neutraali

Sopimuspohja tehty neutraalista näkökulmasta tilanteeseen, jossa asiakasyritys ostaa ohjelmistoyhtiöltä SaaS-sopimuksella ohjelmistopalvelua. Tässä SaaS-palvelun käyttöönotto vaatii asiakaskohtaista räätälöintiä ja integrointia, joka suoritetaan ja laskutetaan ennen varsinaista palvelun käytön aloittamista. Toimittajan SaaS-vakioehdot ovat tämän sopimuksen liitteenä.

Avainsanat: , ,

Luokat:Suomenkieliset sopimuspohjat, SaaS- ja jälleenmyyntisopimukset

Company Policy for Supplier Conduct, (ostajayhtiön näkökulma)

Toimintaohjepohja tehty ensisijaisesti ostajayhtiön näkökulmasta tilanteeseen, jossa yhtiö käyttää alihankkijoita/toimittajia ja edellyttää sopimuskumppaneiltaan vähintään ohjeistuksen tasoista liiketoimintaetiikkaa ja paikallisen lainsäädännön huolellista noudattamista. Tässä pohjassa tämä ohjeistus (Code of Conduct) tulee osaksi kaikkia sopijapuolten välisiä sopimusjärjestelyjä.

Avainsanat: , ,

Luokat:Englanninkieliset sopimuspohjat, Muut dokumentit

Käyttöoikeuden siirtosopimus (tarkennus)

Sopimuspohja on tehty tilanteeseen, jossa asiakasyrityksellä on tarve siirtää hankkimiaan ohjelmistolisenssejä konsernin sisällä ja toimittaja hyväksyy ne siirrot, joista ei aiheudu toimittajalle kustannuksia.

Avainsanat: , ,

Luokat:Suomenkieliset sopimuspohjat, Lisenssiehdot