Hae sopimuspohjia

Suomenkieliset sopimuspohjat


Lisenssiehdot

Datan luovutussopimus, neutraali näkökulma

Sopimuspohja tehty neutraalista näkökulmas­ta tilanteeseen, jossa dataa omistava yritys haluaa liiketoiminnallisista projektisyistä antaa ilman korvausta dataansa toisen yrityksen käyttöön tietyin sopimuksessa määritellyin ehdoin. Dataa vastaanottava yritys sitoutuu luonnoksessa salassapitoon ja analysointitulosten julkistamiseen.

Avainsanat: , ,

Käyttöoikeuden siirtosopimus (tarkennus)

Sopimuspohja on tehty tilanteeseen, jossa asiakasyrityksellä on tarve siirtää hankkimiaan ohjelmistolisenssejä konsernin sisällä ja toimittaja hyväksyy ne siirrot, joista ei aiheudu toimittajalle kustannuksia.

Avainsanat: , ,

Lisenssisopimuksen muistilista

Dokumentissa on kuvattu lyhyesti eräitä seikkoja, jotka ainakin tulee ottaa huomioon, jos yritys on tekemässä lisenssisopimusta.

Avainsanat:

Lisenssisopimus verkkopalvelun käytöstä

Sopimuspohja on tehty tuottajamyönteisestä näkökulmas­ta tilanteeseen, jossa www-palvelun tuottaja uudistaa verkkopalveluaan ja sopiiasiakasyritystensä kanssa palvelun uusista lisenssiehdoista ja -maksuista tällä sopimuksella.

Avainsanat: ,

Lisenssisopimus-tavaramerkin käyttö, neutraali

Sopimuspohja tehty neutraalista näkökulmas­ta tilanteeseen, jossa yrityksellä on kiinnostava tavaramerkki ja/tai www-brändi ja sopijakumppaniyritys haluaa hyödyntää sitä ja maksaa sen käytöstä lisenssimaksua.

Avainsanat: ,

Lisenssisopimus, neutraali

Sopimuspohja tehty neutraalista näkökulmas­ta tilanteeseen, jossa myyjä myy asiakkaalle käyttöoikeuksia ja palveluja kolmannen osapuolen ohjelmistoihin.

Avainsanat: , ,

Loppukäyttäjän lisenssiehdot (EULA), toimittajamyönteinen

Loppukäyttäjän lisenssiehdot on laadittu toimittajamyönteisestä näkökulmas­ta tilanteeseen, jossa ohjelmistoyritys määrittää ohjelmistotuotteensa käyttöoikeudet ja niiden rajoitukset suhteessa ohjelmiston loppukäyttäjään.

Avainsanat: ,

Määräaikainen ohjelmiston käyttöoikeussopimus, neutraali

Sopimuspohja on tehty neutraalista näkökulmasta tilanteeseen, jossa ohjelmistofirma antaa asiakkaalleen määräaikaisen ja maksullisen käyttöoikeuden ohjelmistotuotteeseensa, jossa varsinainen loppukäyttäjä on asiakkaan nimetty yhteistyökumppani/asiaka

Avainsanat: , ,

Ohjelmiston vuokrasopimus, neutraali

Sopimuspohja tehty neutraalista näkökulmas­ta tilanteeseen, jossa asiakasyritys vuokraa (= ostaa käyttöoikeuden) toimittajalta kiinteällä kuukausimaksulla ohjelmiston ja siihen liittyvät päivitykset käyttöönsä määräajaksi.

Avainsanat: ,

Tavaramerkin käyttöoikeussopimus (kertamaksu)

Sopimuspohja on tehty neutraalista näkökulmas­ta tilanteeseen, jossa yrityksellä on kiinnostava tavaramerkki ja sopijakumppaniyritys haluaa hyödyntää sitä maksua vastaan. Käyttöoikeuskorvaus maksetaan kertamaksuna ja käyttöoikeus on pysyvä, jos käyttäjä noudattaa tämän sopimuksen ehtoja.

Avainsanat: ,

Tavaramerkin käyttöoikeussopimus, maksuton

Sopimuspohja on tehty neutraalista näkökulmas­ta tilanteeseen, jossa yrityksellä on kiinnostava tavaramerkki ja sopijakumppaniyritys haluaa hyödyntää sitä.

Avainsanat: ,

www-palvelun ehdot, lyhyt, toimittajamyönteinen

Sopimuspohja tehty toimittajamyönteisestä näkökulmas­ta tilanteeseen, jossa toimittaja tarjoaa yrityksille maksullista www-palvelua vakioehdoillaan.

Avainsanat: ,

www-palvelun toimitusehdot, toimittajamyönteinen

Sopimuspohja tehty toimittajamyönteisestä näkökulmas­ta tilanteeseen, jossa toimittaja tarjoaa yrityksille maksullista www-palvelua vakioehdoillaan.

Avainsanat: ,