Hae sopimuspohjia

Suomenkieliset sopimuspohjat


Lisenssiehdot

Datan luovutussopimus, neutraali näkökulma

Sopimuspohja tehty neutraalista näkökulmas­ta tilanteeseen, jossa dataa omistava yritys haluaa liiketoiminnallisista projektisyistä antaa ilman korvausta dataansa toisen yrityksen käyttöön tietyin sopimuksessa määritellyin ehdoin. Dataa vastaanottava yritys sitoutuu luonnoksessa salassapitoon ja analysointitulosten julkistamiseen.

Avainsanat: , ,

Käyttöoikeuden siirtosopimus (tarkennus)

Sopimuspohja on tehty tilanteeseen, jossa asiakasyrityksellä on tarve siirtää hankkimiaan ohjelmistolisenssejä konsernin sisällä ja toimittaja hyväksyy ne siirrot, joista ei aiheudu toimittajalle kustannuksia.

Avainsanat: , ,

Lisenssisopimuksen muistilista

Dokumentissa on kuvattu lyhyesti eräitä seikkoja, jotka ainakin tulee ottaa huomioon, jos yritys on tekemässä lisenssisopimusta.

Avainsanat:

Lisenssisopimus verkkopalvelun käytöstä

Sopimuspohja on tehty tuottajamyönteisestä näkökulmas­ta tilanteeseen, jossa www-palvelun tuottaja uudistaa verkkopalveluaan ja sopiiasiakasyritystensä kanssa palvelun uusista lisenssiehdoista ja -maksuista tällä sopimuksella.

Avainsanat: ,

Lisenssisopimus-tavaramerkin käyttö, neutraali

Sopimuspohja tehty neutraalista näkökulmas­ta tilanteeseen, jossa yrityksellä on kiinnostava tavaramerkki ja/tai www-brändi ja sopijakumppaniyritys haluaa hyödyntää sitä ja maksaa sen käytöstä lisenssimaksua.

Avainsanat: ,

Lisenssisopimus, neutraali

Sopimuspohja tehty neutraalista näkökulmas­ta tilanteeseen, jossa myyjä myy asiakkaalle käyttöoikeuksia ja palveluja kolmannen osapuolen ohjelmistoihin.

Avainsanat: , ,

Loppukäyttäjän lisenssiehdot (EULA), toimittajamyönteinen

Loppukäyttäjän lisenssiehdot on laadittu toimittajamyönteisestä näkökulmas­ta tilanteeseen, jossa ohjelmistoyritys määrittää ohjelmistotuotteensa käyttöoikeudet ja niiden rajoitukset suhteessa ohjelmiston loppukäyttäjään.

Avainsanat: ,

Määräaikainen ohjelmiston käyttöoikeussopimus, neutraali

Sopimuspohja on tehty neutraalista näkökulmasta tilanteeseen, jossa ohjelmistofirma antaa asiakkaalleen määräaikaisen ja maksullisen käyttöoikeuden ohjelmistotuotteeseensa, jossa varsinainen loppukäyttäjä on asiakkaan nimetty yhteistyökumppani/asiaka

Avainsanat: , ,

Ohjelmiston vuokrasopimus, neutraali

Sopimuspohja tehty neutraalista näkökulmas­ta tilanteeseen, jossa asiakasyritys vuokraa (= ostaa käyttöoikeuden) toimittajalta kiinteällä kuukausimaksulla ohjelmiston ja siihen liittyvät päivitykset käyttöönsä määräajaksi.

Avainsanat: ,

Pelilisenssisopimus (sisältö ja tavaramerkit)

Sopimuspohja tehty lisenssinsaajan näkökulmasta tilanteeseen, jossa lisenssinsaaja (peliyhtiö) hankkii toiselta yritykseltä lisenssin kiinnostavaan ja kaupallisesti arvokkaaseen sisältöön ja tavaramerkkeihin. Lisenssinsaajana peliyhtiöllä on tässä maailmanlaajuiset oikeudet hyödyntää lisenssiään. Lisenssi on määräaikainen ja siitä maksetaan toteutuneen myynnin mukaisia royalty-maksuja lisenssinantajalle.

Avainsanat: , , ,

Tavaramerkin käyttöoikeussopimus (kertamaksu)

Sopimuspohja on tehty neutraalista näkökulmas­ta tilanteeseen, jossa yrityksellä on kiinnostava tavaramerkki ja sopijakumppaniyritys haluaa hyödyntää sitä maksua vastaan. Käyttöoikeuskorvaus maksetaan kertamaksuna ja käyttöoikeus on pysyvä, jos käyttäjä noudattaa tämän sopimuksen ehtoja.

Avainsanat: ,

Tavaramerkin käyttöoikeussopimus, maksuton

Sopimuspohja on tehty neutraalista näkökulmas­ta tilanteeseen, jossa yrityksellä on kiinnostava tavaramerkki ja sopijakumppaniyritys haluaa hyödyntää sitä.

Avainsanat: ,

www-palvelun ehdot, lyhyt, toimittajamyönteinen

Sopimuspohja tehty toimittajamyönteisestä näkökulmas­ta tilanteeseen, jossa toimittaja tarjoaa yrityksille maksullista www-palvelua vakioehdoillaan.

Avainsanat: ,

www-palvelun toimitusehdot, toimittajamyönteinen

Sopimuspohja tehty toimittajamyönteisestä näkökulmas­ta tilanteeseen, jossa toimittaja tarjoaa yrityksille maksullista www-palvelua vakioehdoillaan.

Avainsanat: ,