Hae sopimuspohjia

Suomenkieliset sopimuspohjat


Työsuhdepohjat ja johtajasopimukset

Avainhenkilösopimus, neutraali

Sopimuspohja tehty neutraalista näkökulmas­ta tilanteeseen, jossa yritys tekee avainhenkilösopimuksen johtotason työntekijän kanssa.

Avainsanat: ,

Eroilmoitus osakeyhtiön hallituksesta

Dokumenttipohja tehty tilanteeseen, jossa osakeyhtiön hallituksen jäsen ilmoittaa eroavansa yhtiön hallituksesta. Hallitukselle tehtävä eroilmoitus ei vaadi perusteluja tai selityksiä. Eroilmoituksen saatuaan on yhtiön velvollisuus ilmoittaa viivytyksettä kaupparekisteriin hallituksen kokoonpanon muutos. Eronnut jäsen voi halutessaan myös itse varmistaa eronsa pikaisen julkisen rekisteröinnin tekemällä maksuttoman ilmoituksen eroamisestaan kaupparekisteriin.

Avainsanat: , ,

Irtisanominen-laiminlyönti

Dokumenttipohja tehty tilanteeseen, jossa yritys irtisanoo työntekijän työsopimuksen päättymään työntekijän vakavista laiminlyönneistä johtuvista syistä

Avainsanat: ,

Johtajasopimus, neutraali

Sopimuspohja tehty neutraalista näkökulmas­ta tilanteeseen, jossa yritys tekee johtajasopimuksen toimitusjohtajansa kanssa.

Avainsanat: ,

Johtajasopimus, työnantajan näkökulma

Sopimuspohja tehty työnantajan näkökulmas­ta tilanteeseen, jossa yritys tekee johtajasopimuksen toimitusjohtajansa kanssa. Tässä toimitusjohtajalla työaikaa on lähtökohtaisesti rajattu ja samalla asetettu velvollisuus raportoida ajankäytöstä.

Avainsanat: , ,

Lomautusilmoitus (määräaikainen)

Dokumenttipohja tehty tilanteeseen, jossa yritys lomauttaa työntekijän määräaikaisesti työn tilapäisen vähentymisen johdosta.

Avainsanat: , ,

Lomautusilmoitus (toistaiseksi)

Dokumenttipohja tehty tilanteeseen, jossa yritys lomauttaa työntekijän toistaiseksi työn oleellisen ja pysyvän vähentymisen johdosta.

Avainsanat: , ,

Toimitusjohtajasopimus, neutraali

Sopimuspohja tehty neutraalista näkökulmas­ta tilanteeseen, jossa yritys tekee johtajasopimuksen toimitusjohtajansa kanssa.

Avainsanat: ,

Työsopimuksen irtisanominen – tuotannolliset ja taloudelliset syyt

Dokumenttipohja tehty tilanteeseen, jossa yritys irtisanoo työntekijän työsopimuksen päättymään taloudellisista ja tuotannollisista syistä.

Avainsanat: ,

Työsopimuksen purkaminen

Dokumenttipohja tehty tilanteeseen, jossa yritys purkaa työntekijän työsopimuksen päättymään erittäin painavista syistä.

Avainsanat: ,

Työsopimuksen purku koeaikana

Dokumenttipohja tehty tilanteeseen, jossa yritys purkaa työntekijän työsopimuksen koeaikana jatkuvan myöhästelyn ja työtehtävien laiminlyöntien takia.

Avainsanat:

Työsopimus, neutraali

Sopimuspohja tehty neutraalista näkökulmas­ta tilanteeseen, jossa yritys tekee työsopimuksen työntekijän kanssa.

Avainsanat: ,

Varoitus työntekijälle, työnantajan näkökulma

Sopimusdokumenttipohja on tehty työnantajan näkökulmasta tilanteeseen, jossa työntekijä laiminlyö oleellisia työtehtäviään

Avainsanat: ,

Vuokratoimitusjohtajasopimus ja Konsulttisopimus hallinnosta, neutraali

Vuokratoimitusjohtajasopimuspohja on tehty neutraalista näkökulmasta tilanteeseen, jossa yritys tekee määräaikaisen johtajasopimuksen toimitusjohtajan tehtävän hoitamisesta. Konsulttisopimus hallinnosta -pohja on tehty neutraalista näkökulmasta tilanteeseen, jossa on jo tehty määräaikainen toimitusjohtajasopimus toimitusjohtajan tehtävän hoitamisesta (ns. vuokratoimitusjohtajasopimus) ja toimitusjohtaja edustaa samanaikaisesti ulkopuolista konsulttiyritystä, joka tarjoaa yritykselle myös hallintopalveluja ja muuta konsultointia tällä rinnakkaisella sopimuksella.

Avainsanat: ,

Yhteistyösopimus ex-työntekijän kanssa, neutraali

Sopimuspohja tehty neutraalista näkökulmasta tilanteeseen, jossa yhtiön entinen työntekijä käynnistää irtisanoutumisensa jälkeen kilpailevaa toimintaa uuden yhtiönsä kautta, vaikka hän on vielä kilpailukieltovelvoitteen sitoma vanhan työsopimuksensa puitteissa.

Avainsanat: , ,