Hae sopimuspohjia

Suomenkieliset sopimuspohjat


Yrityskauppasopimukset

Kauppakirja osakkeiden ostosta, neutraali

Sopimuspohja tehty neutraalista näkökulmasta tilanteeseen, jossa ICT-firman osakas luopuu osakkuudestaan firmassa yhteisymmärryksessä muiden osakkaiden kanssa ja firma ostaa omia osakkeitaan eli luopuvan osakkaan osakkeet.

Avainsanat: , ,

Liiketoimintakaupan esisopimus, neutraali

Sopimuspohja tehty neutraalista näkökulmasta tilanteeseen, jossa ostaja suunnittelee ostavansa myyjältä osan myyjän nykyisestä liiketoiminnasta, mikäli tässä sopimuksessa määritellyt ehdot täyttyvät.

Avainsanat: , ,

Liiketoimintakauppa, myyjän versio

Sopimuspohja tehty myyjän näkökulmas­ta tilanteeseen, jossa ostaja ostaa myyjältä osan myyjän nykyisestä liiketoiminnasta (ensisijaisesti tietyt myyjän IT-palvelutoiminnot).

Avainsanat: , ,

Liiketoimintakauppa, ostajan näkökulmasta

Sopimuspohja tehty ostajan näkökulmas­ta tilanteeseen, jossa ostaja ostaa myyjältä osan myyjän nykyisestä liiketoiminnasta (ensisijaisesti tietyt myyjän IT-palvelutoiminnot).

Avainsanat: , ,

Osakkeiden kauppakirja-lyhyt, myyjän näkökulmasta

Sopimuspohja tehty myyjän näkökulmas­ta tilanteeseen, jossa ostaja ostaa myyjältä osan kohdeyrityksen osakekannasta.

Avainsanat: , ,

Yrityskaupan esisopimus

Sopimuspohja tehty neutraalista näkökulmas¬ta tilanteeseen, jossa ostajayritys suunnittelee ostavansa myyjiltä myyjien kaikki osakkeet, mikäli tässä esisopimuksessa määritellyt ehdot täyttyvät. Varsinainen kauppakirja osakekaupoista laaditaan erikseen. Tässä yrityskaupassa puolet kauppahinnasta maksetaan ostajayrityksen omilla osakkeilla.

Avainsanat: , ,