Hae sopimuspohjia

Suomenkieliset sopimuspohjat


Yrityskauppasopimukset

Kauppakirja osakkeiden ostosta, neutraali

Sopimuspohja tehty neutraalista näkökulmasta tilanteeseen, jossa ICT-firman osakas luopuu osakkuudestaan firmassa yhteisymmärryksessä muiden osakkaiden kanssa ja firma ostaa omia osakkeitaan eli luopuvan osakkaan osakkeet.

Avainsanat: , ,

Liiketoimintakaupan esisopimus, neutraali

Sopimuspohja tehty neutraalista näkökulmasta tilanteeseen, jossa ostaja suunnittelee ostavansa myyjältä osan myyjän nykyisestä liiketoiminnasta, mikäli tässä sopimuksessa määritellyt ehdot täyttyvät.

Avainsanat: , ,

Liiketoimintakauppa, myyjän versio

Sopimuspohja tehty myyjän näkökulmas­ta tilanteeseen, jossa ostaja ostaa myyjältä osan myyjän nykyisestä liiketoiminnasta (ensisijaisesti tietyt myyjän IT-palvelutoiminnot).

Avainsanat: , ,

Liiketoimintakauppa, ostajan näkökulmasta

Sopimuspohja tehty ostajan näkökulmas­ta tilanteeseen, jossa ostaja ostaa myyjältä osan myyjän nykyisestä liiketoiminnasta (ensisijaisesti tietyt myyjän IT-palvelutoiminnot).

Avainsanat: , ,

Osakkeiden kauppakirja-lyhyt, myyjän näkökulmasta

Sopimuspohja tehty myyjän näkökulmas­ta tilanteeseen, jossa ostaja ostaa myyjältä osan kohdeyrityksen osakekannasta.

Avainsanat: , ,

Osakkeiden kauppasopimus, ostajan versio (lyhyt)

Sopimuspohja tehty ostajan näkökulmasta tilanteeseen, jossa ostaja ostaa myyjiltä kohdeyrityksen koko osakekannan. Myyjä antaa tässä perusmuotoiset vakuudet siitä, että kaupankohde on asiallisessa kunnossa. Ostajan asemaa turvaa käytännössä lisäksi se, että osa kauppahinnasta maksetaan myyjille tässä vasta myöhemmässä vaiheessa.

Avainsanat: , ,

Yrityskaupan esisopimus

Sopimuspohja tehty neutraalista näkökulmas¬ta tilanteeseen, jossa ostajayritys suunnittelee ostavansa myyjiltä myyjien kaikki osakkeet, mikäli tässä esisopimuksessa määritellyt ehdot täyttyvät. Varsinainen kauppakirja osakekaupoista laaditaan erikseen. Tässä yrityskaupassa puolet kauppahinnasta maksetaan ostajayrityksen omilla osakkeilla.

Avainsanat: , ,