Hae sopimuspohjia

Suomenkieliset sopimuspohjat


Salassapitosopimukset

Luottamuksellisuussopimus (NDA), kaksipuolinen, neutraali

Sopimuspohja tehty neutraalista näkökulmas­ta tilanteeseen, jossa ohjelmistoyritys suunnittelee yhteistyötä toisen ITC-alan yrityksen kanssa ja vaihtaa tietoja luottamuksellisesti ennen yhteistyön käynnistämistä

Avainsanat: ,

Luottamuksellisuussopimus (NDA), neutraali

Sopimuspohja tehty neutraalista näkökulmas­ta tilanteeseen, jossa ohjelmistoyritys suunnittelee yhteistyötä toisen ITC-alan yrityksen kanssa ja vaihtaa tietoja luottamuksellisesti ennen yhteistyön käynnistämistä.

Avainsanat: ,

Salassapitosopimus (henkilö, yksipuolinen)

Sopimuspohja on tehty tiedon luovuttajan näkökulmas¬ta tilanteeseen, jossa yritys velvoittaa henkilöyhteistyökumppaniaan sopimussakon uhalla pitämään yrityksen liikesalaisuudet salassa.

Avainsanat: , ,

Salassapitosopimus, IT-palveluyritykselle, neutraali

Sopimuspohja on tehty neutraalista näkökulmasta tilanteeseen, jossa yritys antaa IT-palvelukumppanilleen pääsyn ja käyttöoikeuden järjestelmiinsä ja salassapidon merkitystä halutaan erityisesti painottaa.

Avainsanat: , ,

Salassapitosopimus, luovuttajan näkökulmasta

Sopimuspohja on tehty tiedon luovuttajan näkökulmas­ta tilanteeseen, jossa yritys velvoittaa yhteistyökumppaniaan erityisen huolellisesti sopimussakon uhalla pitämään yrityksen liikesalaisuudet salaisina.

Avainsanat: , ,

Salassapitosopimus, yksipuolinen

Sopimuspohja on tehty tiedonluovuttajan näkökulmas­ta tilanteeseen, jossa yritys suunnittelee osakeantia toiselle yritykselle ja antaa tietoja toiselle luottamuksellisesti ennen osakejärjestelyä.

Avainsanat: ,