Hae sopimuspohjia

Suomenkieliset sopimuspohjat


Hankintasopimukset

Alihankintasopimus komponenteista (ostajan versio)

Puitesopimuksen luonteinen sopimuspohja on tehty ostajan näkökulmas¬ta erityisesti tilanteeseen, jossa tilataan alihankintana ICT-alan komponentteja alihankintayritykseltä ja varsinaiset toimeksiannot yksilöidään erikseen (ja tällöin voidaan tarvittaessa käyttää myös soveltuvia IT-alan vakioehtoja).

Avainsanat: ,

Laitetoimitussopimus, myyjän versio, lyhyt

Sopimuspohja on tehty myyjämyönteisestä näkökulmas¬ta tilanteeseen, jossa asiakasyritys ostaa toimittajalta kertatoimituksena laitteiston ja sen asennuksen. Hinta- ja maksuehdot määritellään erillisessä liitteessä ja muutoin noudatetaan pääosin IT-vakioehtoja.

Avainsanat: , , ,

Puitesopimus jatko-ostoista, neutraali

Sopimuspohja tehty neutraalista näkökulmas­ta tilanteeseen, jossa asiakasyritys on aiemmin ostanut IT-toimituksen ja ohjelmistolisenssit toimittajayritykseltä.

Avainsanat: ,

Toimeksiantosopimus it-konsultille

Sopimuspohja tehty neutraalista näkökulmas­ta tilanteeseen, jossa asiakasyritys ostaa kertaluonteisen IT-konsultoinnin konsultointiyritykseltä ja arvioitu työmäärä on kyetty etukäteen määrittelemään. 

Avainsanat: , ,

Toimeksiantosopimus, markkinatutkimus, neutraali

Sopimuspohja tehty neutraalista näkökulmas­ta tilanteeseen, jossa asiakasyritys ostaa kertaluontoisen markkinatutkimuksen ITC-alan konsultointiyritykselt

Avainsanat: , ,

Myyntisopimuksen muistilista

Dokumentissa on kuvattu lyhyesti eräitä seikkoja, jotka ainakin tulee ottaa huomioon, jos yritys on tekemässä myyntisopimusta.

Avainsanat:

Ohjelmistotoimitussopimus ketterällä menetelmällä, ostajan näkökulma

Sopimuspohja tehty ostajan näkökulmasta tilanteeseen, jossa asiakasyritys ostaa ohjelmistofirmalta ohjelmistotoimituksen, joka toteutetaan osakokonaisuuksina ns. ketterän menetelmän toimituksella, joka yksilöidään projektisuunnitelmassa. Tässä laskutus perustuu tehtyihin työtunteihin, jotka maksetaan pääsääntöisesti kuukausittain. Asiakasyritys voi halutessaan päättää yhteistyön 14 päivän lopetusilmoituksella.

Avainsanat: , ,

Palvelu(toimitus)sopimus, neutraali

Sopimuspohja tehty neutraalista näkökulmas­ta tilanteeseen, jossa asiakasyritys ostaa kertaluonteisen IT-alan toimituksen ohjelmistoyritykseltä.

Avainsanat: , ,

Alihankinta, neutraali

Sopimuspohja tehty neutraalista näkökulmas­ta erityisesti tilanteeseen, jossa tilataan alihankintana tuotekehitystä/ohjelmistotyötä alihankintayritykseltä ja varsinaiset toimeksiannot yksilöidään erikseen (ja tällöin voidaan tarvittaessa käyttää myös soveltuvia vakioehtoja)

Avainsanat: ,

Hankintasopimus, myyjän versio

Sopimuspohja on tehty myyjämyönteisestä näkökulmas­ta tilanteeseen, jossa asiakasyritys ostaa toimittajalta tietojärjestelmän ja mukaan lukien siihen liittyvät valmisohjelmistot, asennuksen, konsultoinnin ja muutostyöt sekä palvelun usealle vuodelle toimituksen jälkeen. 

Avainsanat: , , ,