Hae sopimuspohjia

Suomenkieliset sopimuspohjat


Hankintasopimukset

Ostosopimus (tilauslomake)

Sopimuspohja tehty neutraalista näkökulmasta tilanteeseen, jossa toimittajayritys myy standardituotettaan ostajalle. Ostosopimuksessa (tilauslomakkeessa) lähinnä yksilöidään sopijapuolet ja ostettavien tuotteiden määrä sekä hinta.
Lisäksi on huomattava, että tässä mallissa toimittajan yleiset sopimusehdot liitetään osaksi sopimusrakennetta ja ostajayritys hyväksyy allekirjoituksellaan myyjän vakioehdot sellaisenaan.

Avainsanat: , ,

Laitehankinnan yleiset sopimusehdot, ostajan näkökulmasta

Laitehankinnan yleiset sopimusehdot -sopimuspohja on tehty selvästi ostajan näkökulmasta tavarakaupan tilanteeseen, jossa ostaja haluaa käyttää hankinnoissaan omia tiukkoja vakioehtojaan ja varsinainen toimitussopimus on erillinen lyhyehkö ja lähinnä hinnat ja toimitusmäärät yksilöivä dokumentti.

Avainsanat: ,

Alihankintasopimus komponenteista, ostajan versio

Puitesopimuksen luonteinen sopimuspohja on tehty ostajan näkökulmas¬ta erityisesti tilanteeseen, jossa tilataan alihankintana ICT-alan komponentteja alihankintayritykseltä ja varsinaiset toimeksiannot yksilöidään erikseen (ja tällöin voidaan tarvittaessa käyttää myös soveltuvia IT-alan vakioehtoja).

Avainsanat: ,

Laitetoimitussopimus, myyjän versio, lyhyt

Sopimuspohja on tehty myyjämyönteisestä näkökulmas¬ta tilanteeseen, jossa asiakasyritys ostaa toimittajalta kertatoimituksena laitteiston ja sen asennuksen. Hinta- ja maksuehdot määritellään erillisessä liitteessä ja muutoin noudatetaan pääosin IT-vakioehtoja.

Avainsanat: , , ,

Puitesopimus jatko-ostoista, neutraali

Sopimuspohja tehty neutraalista näkökulmas­ta tilanteeseen, jossa asiakasyritys on aiemmin ostanut IT-toimituksen ja ohjelmistolisenssit toimittajayritykseltä.

Avainsanat: ,

Toimeksiantosopimus it-konsultille

Sopimuspohja tehty neutraalista näkökulmas­ta tilanteeseen, jossa asiakasyritys ostaa kertaluonteisen IT-konsultoinnin konsultointiyritykseltä ja arvioitu työmäärä on kyetty etukäteen määrittelemään. 

Avainsanat: , ,

Toimeksiantosopimus, markkinatutkimus, neutraali

Sopimuspohja tehty neutraalista näkökulmas­ta tilanteeseen, jossa asiakasyritys ostaa kertaluontoisen markkinatutkimuksen ITC-alan konsultointiyritykselt

Avainsanat: , ,

Myyntisopimuksen muistilista

Dokumentissa on kuvattu lyhyesti eräitä seikkoja, jotka ainakin tulee ottaa huomioon, jos yritys on tekemässä myyntisopimusta.

Avainsanat:

Ohjelmistotoimitussopimus ketterällä menetelmällä, ostajan näkökulma

Sopimuspohja tehty ostajan näkökulmasta tilanteeseen, jossa asiakasyritys ostaa ohjelmistofirmalta ohjelmistotoimituksen, joka toteutetaan osakokonaisuuksina ns. ketterän menetelmän toimituksella, joka yksilöidään projektisuunnitelmassa. Tässä laskutus perustuu tehtyihin työtunteihin, jotka maksetaan pääsääntöisesti kuukausittain. Asiakasyritys voi halutessaan päättää yhteistyön 14 päivän lopetusilmoituksella.

Avainsanat: , ,

Palvelu(toimitus)sopimus, neutraali

Sopimuspohja tehty neutraalista näkökulmas­ta tilanteeseen, jossa asiakasyritys ostaa kertaluonteisen IT-alan toimituksen ohjelmistoyritykseltä.

Avainsanat: , ,