Hae sopimuspohjia

Suomenkieliset sopimuspohjat


Hankintasopimukset

Alihankinnan puitesopimus, myyjän versio

Puitesopimuksen luonteinen sopimuspohja on tehty alihankkijan näkökulmasta erityisesti tilanteeseen, jossa ostaja tilaa alihankintana ICT-alan komponentteja alihankintayritykseltä ja varsinaiset toimeksiannot yksilöidään erikseen (ja tällöin voidaan tarvittaessa käyttää myös soveltuvia IT-alan vakioehtoja).

Avainsanat: , ,

Alihankinta, neutraali

Sopimuspohja tehty neutraalista näkökulmas­ta erityisesti tilanteeseen, jossa tilataan alihankintana tuotekehitystä/ohjelmistotyötä alihankintayritykseltä ja varsinaiset toimeksiannot yksilöidään erikseen (ja tällöin voidaan tarvittaessa käyttää myös soveltuvia vakioehtoja)

Avainsanat: ,

Alihankintasopimus komponenteista, ostajan versio

Puitesopimuksen luonteinen sopimuspohja on tehty ostajan näkökulmas¬ta erityisesti tilanteeseen, jossa tilataan alihankintana ICT-alan komponentteja alihankintayritykseltä ja varsinaiset toimeksiannot yksilöidään erikseen (ja tällöin voidaan tarvittaessa käyttää myös soveltuvia IT-alan vakioehtoja).

Avainsanat: ,

Hankintasopimus, myyjän versio

Sopimuspohja on tehty myyjämyönteisestä näkökulmas­ta tilanteeseen, jossa asiakasyritys ostaa toimittajalta tietojärjestelmän ja mukaan lukien siihen liittyvät valmisohjelmistot, asennuksen, konsultoinnin ja muutostyöt sekä palvelun usealle vuodelle toimituksen jälkeen. 

Avainsanat: , , ,

Hankintasopimus, neutraali-asiakasmyönteinen

Sopimuspohja tehty neutraalista/asiakasmyönteisestä näkökulmas­ta tilanteeseen, jossa asiakasyritys ostaa toimittajalta tämän valmisohjelmiston, asennuksen ja mahdollisesti muutostöitä sekätoimitukseen liittyvää kolmannen osapuolen softaa.

Avainsanat: , ,

Hankintasopimus, ostajan versio

Sopimuspohja tehty ostajamyönteisestä näkökulmas­ta tilanteeseen, jossa asiakasyritys ostaa toimittajalta tietojärjestelmän ja mukaan lukien siihen liittyvät valmisohjelmistot, asennuksen, konsultoinnin ja muutostyöt sekä palvelun usealle vuodelle toimituksen jälkeen. 

Avainsanat: , , ,

ICT-hankintojen puitesopimus, neutraali

Sopimuspohja tehty neutraalista näkökulmasta tilanteeseen, jossa myyjä ja ostajayritys haluavat solmia yleisluonteisen puitesopimuksen ICT-hankinnoista ja eivät halua käyttää IT-alan vakioehtoja sopimusjärjestelyissään.

Avainsanat: ,

IT-laitetoimitussopimus – lyhyt, neutraali

Sopimuspohja tehty neutraalista näkökulmasta tilanteeseen, jossa IT-toimittaja toimittaa asiakkaalleen IT-laitteiston/hardwarea ja käyttäjäkoulutusta. Asiakas maksaa tässä kauppahinnan kahdessa erässä ja saa toimitukselle IT2022 ELT vakioehtojen mukaisen takuun. Toimituksen sisältö ja hinnat on yksilöity erillisissä liitteissä.

Avainsanat: , ,

Laitehankinnan yleiset sopimusehdot (ostajan näkökulma)

Laitehankinnan yleiset sopimusehdot -sopimuspohja on tehty selvästi ostajan näkökulmasta tavarakaupan tilanteeseen, jossa ostaja haluaa käyttää hankinnoissaan omia tiukkoja vakioehtojaan ja varsinainen toimitussopimus on erillinen lyhyehkö ja lähinnä hinnat ja toimitusmäärät yksilöivä dokumentti.

Avainsanat: ,

Laitetoimitussopimus, myyjän versio, lyhyt

Sopimuspohja on tehty myyjämyönteisestä näkökulmas¬ta tilanteeseen, jossa asiakasyritys ostaa toimittajalta kertatoimituksena laitteiston ja sen asennuksen. Hinta- ja maksuehdot määritellään erillisessä liitteessä ja muutoin noudatetaan pääosin IT-vakioehtoja.

Avainsanat: , , ,

Myyntisopimuksen muistilista

Dokumentissa on kuvattu lyhyesti eräitä seikkoja, jotka ainakin tulee ottaa huomioon, jos yritys on tekemässä myyntisopimusta.

Avainsanat:

Ohjelmistotoimitussopimus ketterällä menetelmällä, ostajan näkökulma

Sopimuspohja tehty ostajan näkökulmasta tilanteeseen, jossa asiakasyritys ostaa ohjelmistofirmalta ohjelmistotoimituksen, joka toteutetaan osakokonaisuuksina ns. ketterän menetelmän toimituksella, joka yksilöidään projektisuunnitelmassa. Tässä laskutus perustuu tehtyihin työtunteihin, jotka maksetaan pääsääntöisesti kuukausittain. Asiakasyritys voi halutessaan päättää yhteistyön 14 päivän lopetusilmoituksella.

Avainsanat: , ,

Ostosopimus (tilauslomake)

Sopimuspohja tehty neutraalista näkökulmasta tilanteeseen, jossa toimittajayritys myy standardituotettaan ostajalle. Ostosopimuksessa (tilauslomakkeessa) lähinnä yksilöidään sopijapuolet ja ostettavien tuotteiden määrä sekä hinta.
Lisäksi on huomattava, että tässä mallissa toimittajan yleiset sopimusehdot liitetään osaksi sopimusrakennetta ja ostajayritys hyväksyy allekirjoituksellaan myyjän vakioehdot sellaisenaan.

Avainsanat: , ,

Palvelu(toimitus)sopimus, neutraali

Sopimuspohja tehty neutraalista näkökulmas­ta tilanteeseen, jossa asiakasyritys ostaa kertaluonteisen IT-alan toimituksen ohjelmistoyritykseltä.

Avainsanat: , ,

Puitesopimus

Sopimuspohja tehty neutraalista näkökulmasta tilanteeseen, jossa asiakasyritys edellyttää toimittajan sitoutuvan yleisluontoiseen puitesopimukseen ICT-hankinnoista. Varsinaiset tilaukset ja toimituskohtaiset ehdot osapuolet sopivat erikseen tapauskohtaisesti.

Avainsanat: ,

Puitesopimus jatko-ostoista, neutraali

Sopimuspohja tehty neutraalista näkökulmas­ta tilanteeseen, jossa asiakasyritys on aiemmin ostanut IT-toimituksen ja ohjelmistolisenssit toimittajayritykseltä.

Avainsanat: ,

Toimeksiantosopimus it-konsultille

Sopimuspohja tehty neutraalista näkökulmas­ta tilanteeseen, jossa asiakasyritys ostaa kertaluonteisen IT-konsultoinnin konsultointiyritykseltä ja arvioitu työmäärä on kyetty etukäteen määrittelemään. 

Avainsanat: , ,

Toimeksiantosopimus, markkinatutkimus, neutraali

Sopimuspohja tehty neutraalista näkökulmas­ta tilanteeseen, jossa asiakasyritys ostaa kertaluontoisen markkinatutkimuksen ITC-alan konsultointiyritykselt

Avainsanat: , ,