Hae sopimuspohjia

Avainsanat

Alihankinnan puitesopimus, myyjän versio

Puitesopimuksen luonteinen sopimuspohja on tehty alihankkijan näkökulmasta erityisesti tilanteeseen, jossa ostaja tilaa alihankintana ICT-alan komponentteja alihankintayritykseltä ja varsinaiset toimeksiannot yksilöidään erikseen (ja tällöin voidaan tarvittaessa käyttää myös soveltuvia IT-alan vakioehtoja).

Avainsanat: , ,

Luokat:Suomenkieliset sopimuspohjat, Hankintasopimukset

Frame Cooperation Agreement, neutraali

Sopimuspohja tehty neutraalista näkökulmasta erityisesti tilanteeseen, jossa ostajaorganisaatio edellyttää kirjallista puiteyhteistyösopimusta sopimuskumppaniltaan, vaikka yhteistyö onkin luonteeltaan projektikohtaista. Tässä yksittäiset projektit yksilöidään erikseen myyjän projektitarjouksen perusteella ja sopijapuolet solmivat tällöin erillisen projektitoimitussopimuksen. Yhteistoiminnan puitteet on näin ollen tässä puitesopimuspohjassa määritelty suppeasti ja sopimus on voimassa toistaiseksi ilman erityisiä velvoitteita.

Avainsanat: , ,

Luokat:Englanninkieliset sopimuspohjat, Hankinta- ja toimitussopimukset

License Sale Frame Agreement, lisenssinantajan näkökulmasta

Sopimuspohja tehty ensisijaisesti lisenssinantajan näkökulmasta tilanteeseen, jossa sopijapuolet ovat jo aiemmin toteuttaneet ohjelmistokauppaa esimerkiksi projektisopimuksen muodossa ja haluavat laatia yleisluontoisen puitesopimuksen jatkolisenssien ja tukipalvelujen myynnistä.

Avainsanat: , ,

Luokat:Englanninkieliset sopimuspohjat, Lisenssisopimukset

Consulting Services Agreement, jatkuva, konsultin näkökulmasta

Sopimuspohja tehty ensisijaisesti konsultin näkökulmasta erityisesti tilanteeseen, jossa käytetään IT-konsultin palveluja useamman vuoden ajan ja ostettavat palvelut yksilöidään erikseen sopimuksen Liitteessä.

Avainsanat: , ,

Luokat:Englanninkieliset sopimuspohjat, Konsulttisopimukset

ICT-hankintojen puitesopimus, neutraali

Sopimuspohja tehty neutraalista näkökulmasta tilanteeseen, jossa myyjä ja ostajayritys haluavat solmia yleisluonteisen puitesopimuksen ICT-hankinnoista ja eivät halua käyttää IT-alan vakioehtoja sopimusjärjestelyissään.

Avainsanat: ,

Luokat:Suomenkieliset sopimuspohjat, Hankintasopimukset