Hae sopimuspohjia

Avainsanat

IPR-siirtosopimus

Sopimuspohja on tehty tilanteeseen, jossa ohjelmistotoimittaja hankkii asiakkaalle aiemmin myymänsä ohjelmiston immateriaalioikeudet takaisin itselleen. Tässä asiakas saa korvauksen IPR-siirrosta kolmansien osapuolten maksamista tulevista ohjelmistojen lisenssimaksuista.

Avainsanat: , ,

Luokat:Suomenkieliset sopimuspohjat, Muut dokumenttipohjat

IPR-suojaamisen muistilista 12/2020

Dokumentissa on kuvattu lyhyesti eräitä lainsäädännön seikkoja vuonna 2020, jotka ainakin tulee ottaa huomioon, kun ICT-yritys suunnittelee ja toteuttaa IPR-suojaamistaan ja informoi työntekijöitään IPR-käytännöistään.

Avainsanat: ,

Luokat:Suomenkieliset sopimuspohjat, Muut dokumenttipohjat

Software Purchase Agreement (Ostajan versio)

Sopimuspohja tehty ostajan näkökulmasta tilanteeseen, jossa ohjelmistoyritys on kehittänyt lisensioimansa vakio-ohjelmiston päälle lukuisia omia sovelluksiaan ja laajennuksiaan ja nyt tässä pohjassa haluaa ostaa kertamaksulla kaikki oikeudet vakio-ohjelmiston alkuperäiseen versioon (”pohjasoftaan”) lisenssinantajaltaan. Näin toimien ohjelmistoyritys saa täyden kontrollin tuotteeseensa ja voi hyödyntää sitä helpommin kaupallisesti. Tämän pohjan liitteinä ovat erilliset työntekijöiden ja alihankkijoiden vakuutukset siitä, että IPR:n siirto ostajalle on täydellinen ja riidaton.

Avainsanat: , , ,

Luokat:Englanninkieliset sopimuspohjat, Hankinta- ja toimitussopimukset

IPR-lauseke toimeksiantosopimukseen

Alla on kuvattu toimeksiantosuhteen tekijänoikeuksia selventävä IPR-lauseke. Tässä toimeksiannon maksaja saa itselleen projektin tuotoksiin kaikki taloudelliset oikeudet toimeksiannon toteuttajalta ilman erillistä lisäkorvausta. Toimeksiannon antajan/maksajan näkökulmasta tämän kaltaista lauseketta kannattaa käyttää, jos sopijapuolten sopimuksesta ei muuten selvästi käy ilmi, kuka omistaa IPR:n/taloudelliset oikeudet uusiin teoksiin.

Avainsanat: ,

Luokat:Suomenkieliset sopimuspohjat, Muut dokumenttipohjat

Technology Licence Agreement, ostajan versio

Sopimuspohja tehty lisenssinsaajan näkökulmas¬ta tilanteeseen, jossa teknologian omistaja/myyjä antaa lisenssinsaajalle kertamaksulla pysyvän käyttö- ja yksinoikeuden käyttää nykyistä teknologiaansa sekä luovuttamaan myös tulevan tuotekehityksensä ostajalle ilman lisäkorvausta. Mikäli kertakorvaus on määrältään vähäinen, on sopimusluonnos hyvin epäedullinen myyjälle, sillä tässä käytännössä lisenssinsaaja ostaa myyjältä pääosan myyjän liiketoiminnasta lisenssisopimuksella ja myyjälle jää oikeudet vain yhteen sovellukseen/tuotteeseen.

Avainsanat: , ,

Luokat:Englanninkieliset sopimuspohjat, Lisenssisopimukset

Technology Licence Agreement, neutraali versio

Sopimuspohja tehty neutraalista näkökulmasta tilanteeseen, jossa teknologian omistaja antaa lisenssinsaajalle kertamaksulla pysyvän käyttöoikeuden käyttää nykyteknologiaansa. Tässä lisenssinsaaja voi vapaasti muokata hankkimaansa teknologiaa omiin tarkoituksiinsa, mutta teknologian omistajan tuotekehitykseen lisenssinsaajalla ei synny käyttöoikeuksia. Lisäksi tässä teknologian omistaja pidättyy määräaikaisesti kilpailemasta lisenssinsaajan kanssa.

Avainsanat: , ,

Luokat:Englanninkieliset sopimuspohjat, Lisenssisopimukset

Assignment and Waiver Document for a Company

Dokumenttipohja tehty neutraalista näkökulmasta tilanteeseen, jossa yritys siirtää ohjelmistokauppajärjestelyn yhteydessä kaikki mahdolliset IPR-oikeutensa kaupankohteena oleviin ohjelmistoihin ostajayritykselle.

Avainsanat: , ,

Luokat:Englanninkieliset sopimuspohjat, Muut ICT-sopimukset

Assignment and Waiver Document for an Individual

Dokumenttipohja tehty neutraalista näkökulmasta tilanteeseen, jossa henkilö/työntekijä siirtää ohjelmistokauppajärjestelyn yhteydessä kaikki mahdolliset IPR-oikeutensa kaupankohteena oleviin ohjelmistoihin ostajayritykselle.

Avainsanat: , ,

Luokat:Englanninkieliset sopimuspohjat, Muut ICT-sopimukset

Copyright Assignment Agreement, ostajan näkökulmasta

Sopimuspohja tehty ensisijaisesti palvelua (esim. mainostoimistopalvelu, mediatoimistopalvelu, freelance-alihankkijapalvelu) ostavan yrityksen näkökulmasta erityisesti tilanteeseen, jossa ostajayritys haluaa varmistua siitä, että tekijänoikeudet siirtyvät liikesuhteen alkaessa ja sen aikana ostajayrityksen yksinomaiseen omistukseen.

Avainsanat: , ,

Luokat:Englanninkieliset sopimuspohjat, Muut ICT-sopimukset

Escrow Agreement, tekijänoikeuden haltijan (=omistajan) näkökulmasta

Sopimuspohja tehty ensisijaisesti ohjelmiston tekijänoikeuden haltijan (=omistajan) näkökulmasta tilanteeseen, jossa ohjelmiston käyttäjän (=lisenssinsaaja) vaatimuksesta talletetaan ohjelmiston lähdekoodi kolmannen osapuolen hallintaan, josta se voidaan omistajan joutuessa ongelmatilanteisiin antaa lisenssinsaajan käyttöön sopimuksessa sovituin ehdoin ja rajoituksin.

Avainsanat: , ,

Luokat:Englanninkieliset sopimuspohjat, Muut ICT-sopimukset