Hae sopimuspohjia

Avainsanat

Konsortiosopimus

Sopimuspohja tehty neutraalista näkökulmas¬ta tilanteeseen, jossa useat yritykset osallistuvat yhteishankkeeseen/konsortioon. Konsortio toimittaa asiakkaalle erillisen toimitussopimuksen perusteella tietyn tuote- ja palvelukokonaisuuden. Tässä konsortiosopimuksessa konsortion yritykset sopivat keskinäisistä velvoitteistaan ja yhteistyönsä säännöistä.

Avainsanat: , ,

Luokat:Suomenkieliset sopimuspohjat, Muut dokumenttipohjat, Uncategorized

Puitesopimus projektiyhteistyöstä

Sopimuspohja tehty neutraalista näkökulmas­ta tilanteeseen, jossa ohjelmistoyritys suunnittelee erillisiä yhteistyöhankkeita/projekteja IT-alan palveluyrityksen kanssa ja sopijapuolet myyvät tuotteitaan/projekteja yhdessä kolmansille osapuolille.

Avainsanat: ,

Luokat:Suomenkieliset sopimuspohjat, Muut ICT-sopimukset