category.html

Uncategorized

Konsultoinpalvelusopimus, konsultin näkökulma

Sopimuspohja tehty ensisijaisesti ohjelmistotyöhön liittyvän konsulttipalvelun tarjoajan (=konsultin) näkökulmasta erityisesti tilanteeseen, jossa konsultille annetaan tehtäväksi jokin yksittäinen rajattavissa oleva työ tai työosuus (tässä pohjassa esimerkkinä ohjelmiston testaukseen liittyvät toimenpiteet).

Avainsanat: , ,

Company Policy – No Use of AI

Toimintaohjepohja tehty yhtiön näkökulmasta tilanteeseen, jossa yhtiön työntekijöitä kielletään käyttämästä tekoälysovelluksia työnantajan työtehtävissä ja/tai laitteilla.

Avainsanat: ,

Outsourcing Agreement

Sopimuspohja tehty neutraalista näkökulmasta tilanteeseen, jossa yhtiö ulkoistaa eräitä ICT-toimintojaan (software ja hardware) ja loppuasiakkaiden myyntitoimintojaan ICT-palveluyhtiölle (tässä aluksi vuodeksi) ja maksaa käytetyistä palveluista ICT-palveluyhtiön hinnaston mukaisesti.

Avainsanat: , ,

Puitesopimus

Sopimuspohja tehty neutraalista näkökulmasta tilanteeseen, jossa asiakasyritys edellyttää toimittajan sitoutuvan yleisluontoiseen puitesopimukseen ICT-hankinnoista. Varsinaiset tilaukset ja toimituskohtaiset ehdot osapuolet sopivat erikseen tapauskohtaisesti.

Avainsanat: ,

Konsortiosopimus

Sopimuspohja tehty neutraalista näkökulmas¬ta tilanteeseen, jossa useat yritykset osallistuvat yhteishankkeeseen/konsortioon. Konsortio toimittaa asiakkaalle erillisen toimitussopimuksen perusteella tietyn tuote- ja palvelukokonaisuuden. Tässä konsortiosopimuksessa konsortion yritykset sopivat keskinäisistä velvoitteistaan ja yhteistyönsä säännöistä.

Avainsanat: , ,

Tavaramerkin loukkaus

Kirjepohja on tehty tavaramerkin omistajan näkökulmasta erityisesti tilanteeseen, jossa omistaja on saanut tietoonsa tavaramerkkinsä luvatonta käyttöä. Kirjepohjassa omistaja vaatii luvattoman käytön pikaista lopettamista oikeustoimien käynnistämisen uhalla.

Avainsanat: , ,

License Agreement (media content)

Sopimuspohja on tehty neutraalista näkökulmasta tilanteeseen, jossa yrityksellä on laajaa julkaisutoimintaa ja mediasisältöä ja se antaa sopijakumppaniyritykselle lisenssioikeuden yksinoikeudella käyttää ja jaella tätä materiaalia sopijakumppanin nettisivustoilla korvausta vastaan. Lisäksi sopijapuolet sopivat tässä järjestelyssä on-line markkinointitoiminnan yhteistyöstä.

Avainsanat: , ,

Työsopimuksen purku koeaikana

Dokumenttipohja tehty tilanteeseen, jossa yritys purkaa työntekijän työsopimuksen koeaikana jatkuvan myöhästelyn ja työtehtävien laiminlyöntien takia.

Avainsanat: