Hae sopimuspohjia

Suomenkieliset sopimuspohjat


Osakassopimukset

Osakassopimuksen muutos, pienosakkaan exit

Sopimuspohja tehty neutraalista näkökulmasta tilanteeseen, jossa pienosakas luopuu osakkuudestaan ja myy osakkeensa yhtiölle, mutta on edelleen kilpailukieltovelvoitteen sitoma.

Avainsanat: , ,

Osakassopimus – Lunastusilmoitus, neutraali

Dokumenttipohja tehty neutraalista näkökulmasta tilanteeseen, jossa ICT-firman osakas luopuu osakkuudestaan firmassa yhteisymmärryksessä muiden osakkaiden kanssa ja firma ostaa omia osakkeitaan eli luopuvan osakkaan osakkeet.

Osakassopimus – pääosakkaan exit-sopimus

Sopimuspohja tehty neutraalista näkökulmas¬ta tilanteeseen, jossa merkittävä osakas luopuu osakkuudestaan ja myy osakkeensa muille osakkaille sekä vapautuu samalla kaikista velvoitteistaan yhtiötä ja muita osakkaita kohtaan.

Avainsanat: , , ,

Osakassopimus (neutraali)

Sopimuspohja tehty neutraalista näkökulmas¬ta tilanteeseen, jossa perustajahenkilöiden lisäksi yrityksessä on myös yritysosakas (sijoittaja) ja kaikkien osakkaiden tavoitteena on saada yritys myyntikuntoon. Tässä pohjassa yrityksen hallituksella on laajat valtuudet toteuttaa omistusjärjestelyjä ja yksittäinen osakas ei voi estää omistusjärjestelyjen toteuttamista.

Avainsanat: , ,

Osakassopimus-myötämyynti-lyhyt, neutraali

Sopimuspohja tehty neutraalista näkökulmas­ta tilanteeseen, jossa pienosakkaille annetaan oikeus saada osakkeensa myydyksi samalla kertaa kun pääomistaja/sijoittajayritys on myymässä osakkeitaan ulkopuoliselle taholle.

Avainsanat: , ,

Osakassopimus-perus, sijoittajan näkökulma

Sopimuspohja tehty ensisijassa sijoittajan näkökulmas­ta tilanteeseen, jossa sijoittajayritykset sijoittavat rahaa teknologiayritykseen, jonka omistus on pääosin jo aiemmin siirtynyt pois henkilöosakkailta ja jossa nykyinen pääomistajayritys ei aio sijoittaa enää lisää rahaa yritykseen.

Avainsanat: , ,

Osakassopimus-pitkä, sijoittajan näkökulma

Sopimuspohja tehty ensisijassa sijoittajan näkökulmas­ta tilanteeseen, jossa sijoittajayritys/yritykset sijoittavat rahaa henkilö/perustajosakkaiden omistamaan ohjelmistoyritykseen.

Avainsanat: , ,

Osakassopimus, aloittava yritys

Sopimuspohja tehty ensisijassa uuden aloittavan yhtiön näkökulmasta tilanteeseen, jossa perustajaosakkaat ovat henkilöitä ja keskenään verraten tasavertaisia.

Avainsanat: ,

Osakassopimus, vähemmistöosakkuus, neutraali

Sopimuspohja tehty neutraalista näkökulmas­ta tilanteeseen, jossa sijoittajayritys ostaa vähemmistöosakkuuden (tässä 20 %) ohjelmistoyrityksestä pääomistajalta erillisellä kauppasopimuksella.

Avainsanat: , ,