single.html

Konsortiosopimus

Sopimuspohja tehty neutraalista näkökulmas¬ta tilanteeseen, jossa useat yritykset osallistuvat yhteishankkeeseen/konsortioon. Konsortio toimittaa asiakkaalle erillisen toimitussopimuksen perusteella tietyn tuote- ja palvelukokonaisuuden. Tässä konsortiosopimuksessa konsortion yritykset sopivat keskinäisistä velvoitteistaan ja yhteistyönsä säännöistä.

Avainsanat: , ,

Kuuluu sopimuspohjaluokkiin:Suomenkieliset sopimuspohjat, Muut dokumenttipohjat, Uncategorized