Hae sopimuspohjia

Avainsanat

Company Policy for Supplier Conduct, (ostajayhtiön näkökulma)

Toimintaohjepohja tehty ensisijaisesti ostajayhtiön näkökulmasta tilanteeseen, jossa yhtiö käyttää alihankkijoita/toimittajia ja edellyttää sopimuskumppaneiltaan vähintään ohjeistuksen tasoista liiketoimintaetiikkaa ja paikallisen lainsäädännön huolellista noudattamista. Tässä pohjassa tämä ohjeistus (Code of Conduct) tulee osaksi kaikkia sopijapuolten välisiä sopimusjärjestelyjä.

Avainsanat: , ,

Luokat:Englanninkieliset sopimuspohjat, Muut dokumentit

Corporate Governance Guidelines, neutraali

Dokumenttipohja tehty neutraalista näkökulmasta tilanteeseen, jossa kansainvälistä liiketoimintaa harjoittava yhtiö on laatinut sisäisen ohjeistuksen siitä kuinka sen hallitus työskentelee ja miten yhtiön ylimmän johdon asiat ja päätöksenteko yhtiössä toteutetaan.

Avainsanat: ,

Luokat:Englanninkieliset sopimuspohjat, Muut dokumentit

Privacy Policy Document

Dokumenttipohja on tehty www-sivuja ylläpitävän yrityksen näkökulmasta tilanteeseen, jossa on tarpeen tuoda esiin yrityksen käytäntöjä yksityisyys- ja tietoturva-asioissa, silloin kun yritys kerää esim. henkilötietoja sivuston käytön vaatiman rekisteröinnin yhteydessä.

Avainsanat: ,

Luokat:Englanninkieliset sopimuspohjat, Muut dokumentit