Hae sopimuspohjia

Englanninkieliset sopimuspohjat


Lisenssisopimukset

Technology Licence Agreement, ostajan versio

Sopimuspohja tehty lisenssinsaajan näkökulmas¬ta tilanteeseen, jossa teknologian omistaja/myyjä antaa lisenssinsaajalle kertamaksulla pysyvän käyttö- ja yksinoikeuden käyttää nykyistä teknologiaansa sekä luovuttamaan myös tulevan tuotekehityksensä ostajalle ilman lisäkorvausta. Mikäli kertakorvaus on määrältään vähäinen, on sopimusluonnos hyvin epäedullinen myyjälle, sillä tässä käytännössä lisenssinsaaja ostaa myyjältä pääosan myyjän liiketoiminnasta lisenssisopimuksella ja myyjälle jää oikeudet vain yhteen sovellukseen/tuotteeseen.

Avainsanat: , ,

Technology Licence Agreement, neutraali versio

Sopimuspohja tehty neutraalista näkökulmasta tilanteeseen, jossa teknologian omistaja antaa lisenssinsaajalle kertamaksulla pysyvän käyttöoikeuden käyttää nykyteknologiaansa. Tässä lisenssinsaaja voi vapaasti muokata hankkimaansa teknologiaa omiin tarkoituksiinsa, mutta teknologian omistajan tuotekehitykseen lisenssinsaajalla ei synny käyttöoikeuksia. Lisäksi tässä teknologian omistaja pidättyy määräaikaisesti kilpailemasta lisenssinsaajan kanssa.

Avainsanat: , ,

Subscription and End User License Agreement, lisenssinantajan näkökulmasta

Sopimuspohja tehty lisenssinantajan näkökulmas­ta tilanteeseen, jossa lisenssinantaja myy asiakasyritykselle ohjelmistotuotepalvelua, joka on saatavilla on-line sovelluksena, jota lisenssinantaja tässä tuottaa ja tarjoaa.

Avainsanat: ,

Trademark License Agreement

Sopimuspohja on tehty neutraalista näkökulmasta tilanteeseen, jossa yrityksellä on kiinnostava tavaramerkki ja sopijakumppaniyritys haluaa hyödyntää sitä. Tässä käyttöoikeus maksetaan kertamaksulla ja käyttöoikeus on pysyvä, mikäli käyttäjä käyttää lisenssiään tämän sopimuksen ehtojen mukaisella tavalla.

Avainsanat: ,

Trial End User Software License, lisenssinantajan näkökulmasta

Samantapainen sopimuspohja kuin tämän ICT -sopimuspalvelun ”Evaluation License Agreement”. Sopimuspohja tehty lisenssinantajan näkökulmasta erityisesti tilanteeseen, jossa annetaan rajoitettu ja määräaikainen ei-kaupallinen testilisenssioikeus lisenssinsaajalle.

Avainsanat: , ,

Web-Wrap Software License, lisenssinantajan näkökulmasta

Sopimuspohja tehty ensisijaisesti lisenssinantajan näkökulmasta erityisesti tilanteeseen, jossa lisenssinantaja myy verkon kautta ohjelmiston useille ostajille ja yksittäinen lisenssisopimus halutaan tehdä mahdollisimman yksinkertaisesti ja helposti.

Avainsanat: ,

Software License Agreement, jälleenmyyjän versio

Sopimuspohja tehty ensisijaisesti lisenssisaajan/jälleenmyyjän näkökulmasta tilanteeseen, jossa jälleenmyyjä jakelee tuotetta suoraan ja myös alijälleenmyyjien kautta.

Avainsanat: , ,

Patent License Agreement, lisenssinsaajan näkökulmasta

Sopimuspohja tehty lisenssinsaajan näkökulmas­ta tilanteeseen, jossa lisenssinantajalla on patenttisuojaa tuotteisiinsa.

Avainsanat: , ,

Patent License Agreement, neutraali

Sopimuspohja on tehty neutraalista näkökulmas­ta tilanteeseen, jossa lisenssinantajalla on patentteja tuotteisiinsa ja niiden perusteella annetaan lisenssi lisenssinsaajalle.

Avainsanat: ,

Software License, Bundling and Distribution Agreement (lisenssisaajan näkökulma)

Sopimuspohja tehty lisenssinsaajan näkökulmasta tilanteeseen, jossa digitaalisen materiaalin tuottaja lisensioi tuotteensa jakelijayritykselle, joka maksaa levitysoikeudesta royalty-maksuja.

Avainsanat: , ,