Hae sopimuspohjia

Englanninkieliset sopimuspohjat


Lisenssisopimukset

Database Licence Agreement, datan luovuttajan ja tai toimittajan näkökulmasta

Sopimuspohja tehty ensisijaisesti datan luovuttajan ja/tai toimittajan näkökulmasta erityisesti tilanteeseen, jossa tietokannan ylläpitäjä/omistaja ylläpitää tietokantaa ja tarjoaa sitä maksusta kolmansien osapuolten käyttöön ja maksaa käytöstä datan toimittajalle.

Avainsanat: , ,

Development and Licensing Agreement, ostajan versio

Development and Licensing Agreement -sopimuspohja on tehty ostajan näkökulmasta tilanteeseen, jossa ohjelmistoyhtiö kehittää asiakasyritykselleen uutta räätälöityä softaa, jonka asiakasyritys yhdistää omiin ohjelmistotuotteisiinsa ja myy eteenpäin omille loppuasiakkailleen. Tässä ohjelmistoyritys saa alkumaksun työstään sekä lisenssimaksuja asiakasyrityksen tuotemyynnistä.

Avainsanat: , ,

End User License Agreement, lisenssinantajan näkökulmasta

Sopimuspohja tehty ensisijaisesti lisenssinantajan näkökulmasta erityisesti tilanteeseen, jossa annetaan käyttöoikeus tuotteen loppukäyttäjälle, joka ensisijaisesti on yritys, ja tuotteen jakelijana toimii Fincon jälleenmyyjä.

Avainsanat: , ,

Evaluation License Agreement, lisenssinantajan näkökulmasta

Sopimuspohja tehty ensisijaisesti lisenssinantajan (Finco) näkökulmasta tilanteeseen, jossa annetaan rajoitettu lisenssioikeus lisenssinsaajalle arvioida ohjelmiston toimivuutta ja sopivuutta lisenssinsaajan tarpeisiin.

Avainsanat: , ,

Evaluation Version License Agreement (lisenssinantajan näkökulma)

Sopimuspohja tehty ensisijaisesti lisenssinantajan näkökulmasta tilanteeseen, jossa annetaan rajoitettu 30 päivän lisenssioikeus lisenssinsaajalle arvioida ohjelmiston toimivuutta ja sopivuutta lisenssinsaajan tarpeisiin. Tässä pohjassa lisenssinsaaja hyväksyy sopimusehdot ja hyväksyntä mahdollistaa ohjelmiston käyttöönoton arviointitarkoituksiin.

Avainsanat: , ,

Exclusive OEM Agreement, oem-yrityksen näkökulmasta

Sopimuspohja tehty ensisijaisesti lisenssinsaajana olevan OEM-yrityksen (original equipment manufacturer) näkökulmasta tilanteeseen, jossa ohjelmistoyritys Finco antaa yksinomaiset lisenssioikeudet myydä ohjelmistotuotettaan OEM-yrityksen tuotteen yhteydessä eteenpäin loppukäyttäjille (jotka ovat myös yrityksiä) sovitulla alueella.

Avainsanat: , , ,

Game Licensing Agreement – lisenssinantajan versio

Sopimuspohja tehty lisenssinantajan näkökulmasta tilanteeseen, jossa yhtiöllä on kiinnostavaa ja kaupallisesti arvokasta sisältöä ja tavaramerkkejä, joihin se antaa peliyhtiölle lisenssioikeudet. Lisenssinsaajana peliyhtiöllä on tässä maailmanlaajuiset oikeudet hyödyntää lisenssiään. Lisenssi on määräaikainen ja siitä maksetaan pakollisia royalty-maksuja lisenssinantajalle. Lisäksi tässä sopimuspohjassa lisenssinsaaja sitoutuu pakollisiin markkinointikuluihin.

Avainsanat: , , ,

Game Licensing Agreement -lisenssinsaajan versio

Sopimuspohja tehty lisenssinsaajan näkökulmasta tilanteeseen, jossa lisenssinsaaja (peliyhtiö) hankkii toiselta yritykseltä lisenssin kiinnostavaan ja kaupallisesti arvokkaaseen sisältöön ja tavaramerkkeihin. Lisenssinsaajana peliyhtiöllä on tässä maailmanlaajuiset oikeudet hyödyntää lisenssiään. Lisenssi on määräaikainen ja siitä maksetaan myynnin mukaisia royalty-maksuja lisenssinantajalle.

Avainsanat: , , ,

Licence Agreement – Revenue Sharing, lisenssinsaajan näkökulma

Sopimuspohja on tehty lisenssinsaajan/jälleenmyyjän näkökulmas­ta tilanteeseen, jossa digitaalisen materiaalin tuottaja lisensioi tuotteensa (tässä DVD) jälleenmyyjäyritykselle, joka maksaa levitysoikeudesta levityksen laajuuteen perustuvaa lisenssimaksua.

Avainsanat: , ,

License Agreement (media content)

Sopimuspohja on tehty neutraalista näkökulmasta tilanteeseen, jossa yrityksellä on laajaa julkaisutoimintaa ja mediasisältöä ja se antaa sopijakumppaniyritykselle lisenssioikeuden yksinoikeudella käyttää ja jaella tätä materiaalia sopijakumppanin nettisivustoilla korvausta vastaan. Lisäksi sopijapuolet sopivat tässä järjestelyssä on-line markkinointitoiminnan yhteistyöstä.

Avainsanat: , ,

License Agreement for Revenue Sharing (neutraali)

Sopimuspohja tehty neutraalista näkökulmas­ta tilanteeseen, jossa digitaalisen materiaalin tuottaja lisensioi tuotteensa (tässä DVD) jälleenmyyjäyritykselle, joka maksaa levitysoikeudesta alkumaksun ja levityksen laajuuteen perustuvan lisenssimaksun.

Avainsanat: ,

License Agreement for Software Game, lisenssinantajan näkökulma

Sopimuspohja tehty ensisijaisesti lisenssinantajan (Pelifirma) näkökulmasta erityisesti tilanteeseen, jossa Pelifirmalla on omistuksessaan valmiita pelejä, tavaramerkkejä ja muita IPR-oikeuksia ja toinen yritys haluaa tällä lisenssisopimuksella maksua vastaan hyödyntää Pelifirman tuotteita ja tavaramerkkejä ja rakentaa niiden pohjalta oman pelituotteen/version, jota tämä lisenssinsaajayritys myy omissa nimissään eteenpäin loppuasiakkaille.

Avainsanat: , , ,

License Sale Frame Agreement, lisenssinantajan näkökulmasta

Sopimuspohja tehty ensisijaisesti lisenssinantajan näkökulmasta tilanteeseen, jossa sopijapuolet ovat jo aiemmin toteuttaneet ohjelmistokauppaa esimerkiksi projektisopimuksen muodossa ja haluavat laatia yleisluontoisen puitesopimuksen jatkolisenssien ja tukipalvelujen myynnistä.

Avainsanat: , ,

Licensing of Software Toolkit, neutraali

Sopimuspohja tehty neutraalista näkökulmasta tilanteeseen, jossa suomalainen yritys ostaa laajat ja pysyvät lisenssioikeudet, joilla se voi käyttää ulkomaisen ohjelmistoyrityksen työkalupaketti-ohjelmistoa samalla kun se ostaa pienimuotoisen räätälöintityön kyseiseen ohjelmistoon.

Avainsanat: ,

Master Software License Agreement, lisenssinsaajan näkökulmasta

Sopimuspohja tehty vahvasti lisenssinsaajan näkökulmasta erityisesti tilanteeseen, jossa ohjelmistoyritys luovuttaa hyvin laajat maailmanlaajuiset oikeudet ohjelmistotuotteen tuotantoon, myyntiin ja markkinointiin lisenssinsaajan tavaramerkeillä määräajaksi ja toivottavasti kohtuullista korvausta vastaan.

Avainsanat: , ,

OEM Agreement, lisenssinantajan näkökulmasta

Original Equipment Manufacturer (OEM) -sopimuspohja on tehty ensisijaisesti lisenssinantajan näkökulmasta tilanteeseen, jossa lisenssinsaaja yhdistää lisenssinantajan ”Fincon” ohjelmistotuotteen omaan tuotteensa ja myy uuden ”yhdistetyn” tuotteen eteenpäin omissa nimissään loppukäyttäjille (jotka ovat ensisijaisesti yrityksiä).

Avainsanat: , ,

OEM License Agreement (lisenssinantajan näkökulma)

Original Equipment Manufacturer (OEM) lisenssisopimuspohja on tehty lisenssinantajan näkökulmasta tilanteeseen, jossa ohjelmistoyhtiö saa lisensoitavan ohjelmistotuotteen käyttöoikeuden lisäksi myös tuotteen lähdekoodin käyttöönsä ja voi näin yhdistää hankkimaansa teknologiaa omiin lopputuotteisiinsa. Lisenssinsaaja voi myydä näitä ”yhdistettyjä” tuotteita eteenpäin omille asiakkailleen ja maksaa myynnistään lisenssimaksuja lisenssinantajalle.

Avainsanat: , ,

OEM Software License Agreement, neutraali

Sopimuspohja tehty neutraalista näkökulmas­ta tilanteeseen, jossa lisenssinantaja antaa asiakasyritykselleen oikeuden yhdistää lisenssinantajan ohjelmiston toisiin ohjelmistotuotteisiin ja/tai laitteisiin ja saa kertakorvauksen per asennettu ohjelmisto..

Avainsanat: ,

OEM Software License Agreement, neutraali, jälleenmyyntioikeus

Sopimuspohja tehty neutraalista näkökulmasta tilanteeseen, jossa ohjelmiston omistaja antaa toiselle yritykselle oikeuden yhdistää lisenssinantajan ohjelmistoja toisiin ohjelmistotuotteisiin.

Avainsanat: ,

OEM Software Licensing Agreement, puitesopimus, neutraali

Sopimuspohja tehty neutraalista näkökulmasta tilanteeseen, jossa ohjelmiston omistajayritys antaa toiselle yritykselle OEM-lisenssin käyttää ohjelmistojaan osana toisen yrityksen lopputuotetta.

Avainsanat: , ,

Patent License Agreement, lisenssinantajan näkökulmasta

Sopimuspohja tehty lisenssinantajan näkökulmas­ta tilanteeseen, jossa lisenssinantajalla on patenttisuojaa tuotteisiinsa.

Avainsanat: , ,

Patent License Agreement, lisenssinsaajan näkökulmasta

Sopimuspohja tehty lisenssinsaajan näkökulmas­ta tilanteeseen, jossa lisenssinantajalla on patenttisuojaa tuotteisiinsa.

Avainsanat: , ,

Patent License Agreement, neutraali

Sopimuspohja on tehty neutraalista näkökulmas­ta tilanteeseen, jossa lisenssinantajalla on patentteja tuotteisiinsa ja niiden perusteella annetaan lisenssi lisenssinsaajalle.

Avainsanat: ,

Software License Agreement, jälleenmyyjän versio

Sopimuspohja tehty ensisijaisesti lisenssisaajan/jälleenmyyjän näkökulmasta tilanteeseen, jossa jälleenmyyjä jakelee tuotetta suoraan ja myös alijälleenmyyjien kautta.

Avainsanat: , ,

Software License Agreement, lisenssinantajan näkökulmasta

Sopimuspohja tehty ensisijaisesti lisenssinantajan näkökulmasta erityisesti tilanteeseen, jossa yksittäisen ohjelmiston laajuus ja kauppahinta on merkittävä ja lisenssinsaajana sekä käyttäjänä on yritys.

Avainsanat: ,

Software License Agreement, lisenssinantajan pitkä versio

Sopimuspohja tehty ensisijaisesti lisenssinantajan näkökulmasta erityisesti tilanteeseen, jossa sopimuskumppani jakelee tuotetta suoraan ja myös alijälleenmyyjien kautta.

Avainsanat: ,

Software License Agreement, lisenssinsaajan näkökulmasta

Sopimuspohja tehty ensisijaisesti suomalaisen lisenssinsaajan näkökulmasta erityisesti tilanteeseen, jossa yksittäisen ohjelmiston laajuus ja kauppahinta on merkittävä ja lisenssinsaajana sekä käyttäjänä on yritys – merkittävä osa sopimuksen avainsisällöstä on sopimuksen määrittelyliitteissä, joista tässä mukana ovat vain otsikot.

Avainsanat: ,

Software License, Bundling and Distribution Agreement (lisenssisaajan näkökulma)

Sopimuspohja tehty lisenssinsaajan näkökulmasta tilanteeseen, jossa digitaalisen materiaalin tuottaja lisensioi tuotteensa jakelijayritykselle, joka maksaa levitysoikeudesta royalty-maksuja.

Avainsanat: , ,

Subscription and End User License Agreement, lisenssinantajan näkökulmasta

Sopimuspohja tehty lisenssinantajan näkökulmas­ta tilanteeseen, jossa lisenssinantaja myy asiakasyritykselle ohjelmistotuotepalvelua, joka on saatavilla on-line sovelluksena, jota lisenssinantaja tässä tuottaa ja tarjoaa.

Avainsanat: ,

Technology Licence Agreement, neutraali versio

Sopimuspohja tehty neutraalista näkökulmasta tilanteeseen, jossa teknologian omistaja antaa lisenssinsaajalle kertamaksulla pysyvän käyttöoikeuden käyttää nykyteknologiaansa. Tässä lisenssinsaaja voi vapaasti muokata hankkimaansa teknologiaa omiin tarkoituksiinsa, mutta teknologian omistajan tuotekehitykseen lisenssinsaajalla ei synny käyttöoikeuksia. Lisäksi tässä teknologian omistaja pidättyy määräaikaisesti kilpailemasta lisenssinsaajan kanssa.

Avainsanat: , ,

Technology Licence Agreement, ostajan versio

Sopimuspohja tehty lisenssinsaajan näkökulmas¬ta tilanteeseen, jossa teknologian omistaja/myyjä antaa lisenssinsaajalle kertamaksulla pysyvän käyttö- ja yksinoikeuden käyttää nykyistä teknologiaansa sekä luovuttamaan myös tulevan tuotekehityksensä ostajalle ilman lisäkorvausta. Mikäli kertakorvaus on määrältään vähäinen, on sopimusluonnos hyvin epäedullinen myyjälle, sillä tässä käytännössä lisenssinsaaja ostaa myyjältä pääosan myyjän liiketoiminnasta lisenssisopimuksella ja myyjälle jää oikeudet vain yhteen sovellukseen/tuotteeseen.

Avainsanat: , ,

Trademark License Agreement

Sopimuspohja on tehty neutraalista näkökulmasta tilanteeseen, jossa yrityksellä on kiinnostava tavaramerkki ja sopijakumppaniyritys haluaa hyödyntää sitä. Tässä käyttöoikeus maksetaan kertamaksulla ja käyttöoikeus on pysyvä, mikäli käyttäjä käyttää lisenssiään tämän sopimuksen ehtojen mukaisella tavalla.

Avainsanat: ,

Trademark License Agreement

Sopimuspohja on tehty lisenssinantajan näkökulmasta tilanteeseen, jossa yrityksellä on sopijakumppaninsa kanssa laajempi sopimusjärjestely ja osana tätä yhteistyötä sopijakumppani saa oikeuden hyödyntää myös lisenssinantajan arvokasta tavaramerkkiä/brändiä tällä sopimuksella ilman royalty-maksuja. Tässä sopimuspohjassa on yksilöity verraten tarkasti tavaramerkkilisenssin tuomat oikeudet ja velvollisuudet, mutta lisenssinsaajan muut maksut lisenssinantajalle ja sopimuskausi ovat tässä sopimusjärjestelyssä yksilöity erillisessä ”pääsopimuksessa”.

Avainsanat: ,

Trial End User Software License, lisenssinantajan näkökulmasta

Samantapainen sopimuspohja kuin tämän ICT -sopimuspalvelun ”Evaluation License Agreement”. Sopimuspohja tehty lisenssinantajan näkökulmasta erityisesti tilanteeseen, jossa annetaan rajoitettu ja määräaikainen ei-kaupallinen testilisenssioikeus lisenssinsaajalle.

Avainsanat: , ,

Web-Wrap Software License, lisenssinantajan näkökulmasta

Sopimuspohja tehty ensisijaisesti lisenssinantajan näkökulmasta erityisesti tilanteeseen, jossa lisenssinantaja myy verkon kautta ohjelmiston useille ostajille ja yksittäinen lisenssisopimus halutaan tehdä mahdollisimman yksinkertaisesti ja helposti.

Avainsanat: ,