Hae sopimuspohjia

Englanninkieliset sopimuspohjat


Support-sopimukset

Software Support Agreement, asiakasyrityksen näkökulmasta

Sopimuspohja tehty ensisijaisesti tukipalvelun asiakasyrityksen näkökulmasta tilanteeseen, jossa tuettava lisensoitu ohjelmisto on suhteellisen laaja kokonaisuus ja sen kauppahinta on ollut merkittävä.

Avainsanat: , ,

Software Support Agreement, lisenssinantajan näkökulmasta

Sopimuspohjaliite tehty lisenssinantajan näkökulmasta erityisesti tilanteeseen, jossa kyseessä on valmisohjelmisto, johon asiakasyritys ostaa useita lisenssejä ja niihin pakollisen supportin.

Avainsanat: , ,

Software Support Agreement, tukipalvelun tarjoajan näkökulmasta

Sopimuspohja tehty ensisijaisesti tukipalvelun tarjoajan (joka tässä on myös ohjelmistotuotteen immateriaalioikeuksien omistaja/lisenssinantaja) näkökulmasta tilanteeseen, jossa tuettava lisensoitu ohjelmisto on suhteellisen laaja kokonaisuus ja sen kauppahinta on ollut merkittävä.

Avainsanat: , ,

Software Support and Maintenance General Terms, toimittajan näkökulmasta – pitkä versio

Software Support Terms -sopimuspohja on tehty toimittajan näkökulmas­ta tilanteeseen, jossa sopijapuolilla on erillinen voimassa oleva ohjelmistolisenssisopimus ja näillä toimittajan yleisillä tukiehdoilla sovitaan millä tavalla asiakas saa päivityksiä ja virheenkorjauksia hankkimaansa ohjelmistoon.

Support Agreement, lyhyt, neutraali

Sopimuspohja tehty neutraalista näkökulmasta tilanteeseen, jossa ohjelmiston omistaja antaa asiakasyritykselleen ohjelmistojen yleiset saatavilla olevat päivitykset ja virheenkorjaukset sekä eri tilauksesta asiakaskohtaista tukea korvausta vastaan ensisijaisesti asiakkaan toimitiloissa.

Avainsanat:

Support Agreement, neutraali

Sopimuspohja tehty neutraalista näkökulmasta tilanteeseen, jossa suomalainen IT-yritys (Finco Oy) antaa ulkomaiselle yritykselle IT-tukea ko. yrityksen käyttämän (ja kolmannen osapuolen toimittaman) ohjelmiston käytössä suomalaisena toimistoaikana.

Avainsanat: