Hae sopimuspohjia

Englanninkieliset sopimuspohjat


NDA-salassapitosopimukset

Confidentiality Agreement, neutraali

Sopimuspohja on neutraali ja sopii tilanteeseen, jossa yritys antaa toiselle yritykselle luottamuksellista tietoa esimerkiksi tuotekehitysprojektin alkuvaiheen arviointi- ja määrittelytyötä varten.

Avainsanat: ,

Confidentiality Undertaking, tiedon luovuttajan näkökulmasta

Sopimuspohja tehty ensisijaisesti luottamuksellisen tiedon luovuttajan näkökulmas­ta erityisesti tilanteeseen, jossa yritys käyttää konsulttia/alihankkijaa ja luovuttaa tälle tehtävän suorittamista varten luottamuksellista tietoa.

Avainsanat: ,

Employees’s Non-Disclosure Agreement, yrityksen näkökulmasta

Sopimuspohja tehty suomalaisyrityksen näkökulmasta tilanteeseen, jossa työsuhteessa oleva työntekijä velvoitetaan salassapitoon.

Avainsanat: ,

Mutual Confidentiality Agreement (molemminpuolinen)

Sopimuspohja on tasapuolinen ja kattava salassapitosopimus tilanteeseen, jossa sopijapuolet ovat valmistelemassa yrityskauppaa/fuusiota ja saavat tähän tarkoitukseen käyttöönsä toistensa luottamuksellista liiketoimintainformaatiota ja -materiaalia.

Avainsanat: , ,

Non-Disclosure Agreement, evaluation purpose – yksipuolinen

Sopimuspohja on tehty neutraalista näkökulmas­ta tilanteeseen, jossa yritys luovuttaa alkuvaiheen business-tietoa/business-idean toisen yrityksen arvioitavaksi ja mahdollisen jatkoyhteistyön käynnistämiseksi.

Avainsanat:

Non-Disclosure Agreement, molemminpuolinen

Sopimuspohja on verraten tasapuolinen salassapitosopimus, jossa molemmat sopijapuolet velvoitetaan yhtäläisiin salassapitovelvoitteisiin.

Avainsanat:

Non-Disclosure Agreement, mutual, neutraali, pitkä

Sopimuspohja tehty tasapuolisena dokumenttina, jossa molemmilla sopijapuolilla on yhtäläinen velvollisuus salassapitoon.

Avainsanat:

Non-Disclosure Agreement, neutraali – molemminpuolinen

Sopimuspohja tehty tasapuolisena dokumenttina, jossa molemmilla sopijapuolilla on yhtäläinen velvollisuus salassapitoon.

Avainsanat:

Non-Disclosure Agreement, yrityksen näkökulmasta

Sopimuspohja tehty ensisijaisesti suomalaisyrityksen näkökulmasta tilanteeseen, jossa luottamuksellisia tietoja annetaan esimerkiksi jälleenmyyjäehdokkaalle, jonka kanssa on käynnistymässä sopimusneuvottelut.

Avainsanat: ,