single.html

Co-branding Agreement

Sopimuspohjassa yhtiö ja sen yhteistyökumppaniyritys XYZ tekevät yhteistyötä internet-näkyvyydessä ja www-sivuilla sekä antavat tavaramerkkiensä ja muiden tunnustensa esiintyä rinnakkain määräaikaisella yhteistyöjärjestelyllä.

Avainsanat: ,

Kuuluu sopimuspohjaluokkiin:Englanninkieliset sopimuspohjat, Muut ICT-sopimukset