single.html

Datan luovutussopimus, neutraali näkökulma

Sopimuspohja tehty neutraalista näkökulmas­ta tilanteeseen, jossa dataa omistava yritys haluaa liiketoiminnallisista projektisyistä antaa ilman korvausta dataansa toisen yrityksen käyttöön tietyin sopimuksessa määritellyin ehdoin. Dataa vastaanottava yritys sitoutuu luonnoksessa salassapitoon ja analysointitulosten julkistamiseen.

Avainsanat: , ,

Kuuluu sopimuspohjaluokkiin:Suomenkieliset sopimuspohjat, Lisenssiehdot