single.html

Director’s Non-competition and Non-solicitation Agreement

Sopimuspohjassa yhtiö ja sen johtaja sopivat johtajan toimisuhteen päättymisen jälkeisistä seikoista. Johtaja sitoutuu kilpailukieltoon, salassapitoon ja yhtiön henkilökunnan rekrytointikieltoon. Vastineeksi velvoitteistaan johtaja saa vuoden palkkaa vastaavan käteiskorvauksen toimisuhteen päättyessä.

Kuuluu sopimuspohjaluokkiin:Englanninkieliset sopimuspohjat, Johtaja- ja työsopimukset