single.html

License Authorization Letter

Kirje on tehty lisenssinantajan toimesta ja annettu lisenssinsaajalle tilanteisiin, jossa lisenssinsaaja tarvitsee esimerkiksi kauppaneuvotteluissaan dokumentin, jolla se voi helposti osoittaa olevansa lisenssinhaltija ja
oikeutettu käyttämään päämiehensä tavaramerkkiä määrätyissä liiketoiminnoissaan.

Avainsanat: ,

Kuuluu sopimuspohjaluokkiin:Englanninkieliset sopimuspohjat, Muut dokumentit