single.html

Multimedia Development Agreement, myyjän näkökulmasta

Sopimuspohja tehty ensisijaisesti kehitys/konsulttiyhtiöyhtiön (Developer) näkökulmas­ta erityisesti tilanteeseen, jossa yritys (Finco) ostaa multimediatuotteeseensa liittyvää konsultointia ja -palvelua.

Avainsanat: , ,

Kuuluu sopimuspohjaluokkiin:Englanninkieliset sopimuspohjat, Konsulttisopimukset