single.html

Mutual Confidentiality Agreement (molemminpuolinen)

Sopimuspohja on tasapuolinen ja kattava salassapitosopimus tilanteeseen, jossa sopijapuolet ovat valmistelemassa yrityskauppaa/fuusiota ja saavat tähän tarkoitukseen käyttöönsä toistensa luottamuksellista liiketoimintainformaatiota ja -materiaalia.

Avainsanat: , ,

Kuuluu sopimuspohjaluokkiin:Englanninkieliset sopimuspohjat, NDA-salassapitosopimukset