single.html

Non-Disclosure Agreement, evaluation purpose – yksipuolinen

Sopimuspohja on tehty neutraalista näkökulmas­ta tilanteeseen, jossa yritys luovuttaa alkuvaiheen business-tietoa/business-idean toisen yrityksen arvioitavaksi ja mahdollisen jatkoyhteistyön käynnistämiseksi.

Avainsanat:

Kuuluu sopimuspohjaluokkiin:Englanninkieliset sopimuspohjat, NDA-salassapitosopimukset