single.html

Open Source Software – check list

Dokumentissa on kuvattu lyhyesti eräitä seikkoja, jotka ainakin tulee ottaa huomioon, jos yritys käyttää tai aikoo käyttää toiminnassaan avoimen lähdekoodin ohjelmistoja.

Kuuluu sopimuspohjaluokkiin:Englanninkieliset sopimuspohjat, Muut dokumentit