single.html

Open Source Software – vastuulauseke, tilaajan näkökulma

Dokumenttipohja on tehty tilaajayrityksen näkökulmasta tilanteeseen, jossa tilaajayritys ostaa ohjelmistoyritykseltä ohjelmistoja/ohjelmistotuotteita, jotka sisältävät/voivat sisältää avoimen lähdekoodin ohjelmistoja.

Kuuluu sopimuspohjaluokkiin:Suomenkieliset sopimuspohjat, Muut dokumenttipohjat