single.html

Open Source Software – warranty clause, tilaajan näkökulma

Dokumenttipohja on tehty tilaajayrityksen näkökulmasta tilanteeseen, jossa tilaajayritys ostaa ohjelmistoyritykseltä ohjelmistoja/ohjelmistotuotteita, jotka sisältävät/voivat sisältää avoimen lähdekoodin ohjelmistoja.

Kuuluu sopimuspohjaluokkiin:Englanninkieliset sopimuspohjat, Muut dokumentit