single.html

Salassapitosopimus, yksipuolinen

Sopimuspohja on tehty tiedonluovuttajan näkökulmas­ta tilanteeseen, jossa yritys suunnittelee osakeantia toiselle yritykselle ja antaa tietoja toiselle luottamuksellisesti ennen osakejärjestelyä.

Avainsanat: ,

Kuuluu sopimuspohjaluokkiin:Suomenkieliset sopimuspohjat, Salassapitosopimukset