single.html

Shareholders’ Agreement (hallituksen valinta)

Sopimuspohja tehty neutraalista näkökulmasta tilanteeseen, jossa sijoittajayritys on ostanut erillisellä kauppasopimuksella henkilöosakkailta operatiivisen kohdeyhtiön osake-enemmistön. Kohdeyhtiön henkilöosakkaat säilyttävät vähemmistöosakkuuden ja sopijapuolet sopivat tässä ensisijaisesti kohdeyhtiön hallituksen kokoonpanosta ja valinnasta.

Kuuluu sopimuspohjaluokkiin:Englanninkieliset sopimuspohjat, Osakassopimukset (engl.)